Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Dostarczenie wiedzy dzięki której uczestnik dowie się o zagrożeniach dla przetwarzanych informacji w systemach informatycznych, jak chronić informacje organizacji, jak zdefiniować ryzyko dla systemu, jakie normy międzynarodowe opisują problem bezpieczeństwa informacji, zapoznają się z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wymogami dla takiego systemu na bazie normy ISO/IEC 27001:2005 która służy do certyfikacji systemów informatycznych.

Zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi zawartymi w normie regulującymi zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Zapoznanie z modelem zarządzania bezpieczeństwa informacji w ramach procesu: Planuj Wykonuj Sprawdzaj Zmieniaj (Plan Do Check Act).

Podczas szkolenia dowiesz się jak prawidłowo wdrożyć model zarządzania bezpieczeństwem informacji jak zarządzać i audytować taki system. Ponadto dowiesz się jak przygotować się i prawidłowo przeprowadzić audyt wewnętrzny.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Informacja w działalności organizacji
 2. Klasyfikacja zagrożeń i ich źródło
 3. Normy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 4. Podstawowe pojęcia i definicje zawarte w normie PN ISO/IEC 27001:2007
 5. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z zaleceniami technicznymi PN ISO/IEC 17799:2007
  • organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  • zarządzanie aktywami
  • bezpieczeństwo osobowe, fizyczne i środowiskowe
  • bezpieczeństwo aplikacji i systemów
  • zarządzanie systemami i sieciami
  • kontrola dostępu do systemów
  • rozwój i utrzymanie systemów
  • zarządzanie incydentami i ciągłością działania
  • zgodność z regulacjami prawnymi
  • niezależne przeglądy i kontrola wewnętrzna
 6. Analiza ryzyka i definiowanie potrzeb dla systemów przetwarzających informacje
 7. Nadzór i odpowiedzialność
 8. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 9. Wdrażanie i certyfikacja systemu zgodnie z ISO/IEC 27001:2005
 10. Dodatkowe wymagania dla przetwarzania danych osobowych
 11. Ochrona informacji niejawnych
 12. Podsumowanie
 1. Warsztaty:
  • Demonstracja niektórych ważniejszych zagrożeń
  • Analiza przykładowych dokumentów SZBI
  • Przykładowa analiza ryzyka i jej dokumentacja
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Znajomość zagadnień dotyczących przetwarzania informacji wewnątrz organizacji. Wskazana jest podstawowa znajomość problemów IT ze względu chociażby na przepisy wykonawcze dotyczące ochrony danych osobowych.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Informacje dodatkowe

Na pozycję firmy na rynku składa się wiele czynników. Jednym z podstawowych z nich jest zaufanie klientów. Budowanie tego zaufania to proces długotrwały. Specjalnie firmy świadczące wyspecjalizowane usługi z zakresu bezpieczeństwa, IT muszą to zaufanie nieustannie budować. Czynnikiem, który niewątpliwie jest brany przez potencjalnych klientów pod uwagę jest posiadanie certyfikatów jakości oraz bezpieczeństwa takich jak właśnie certyfikacja ISO/IEC 27001 obejmująca całość zagadnień ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

Konieczność zapewnienia ochrony przed utratą informacji, utratą reputacji firmy, a nawet odpowiedzialnością karną czy też wysokimi karami finansowymi spowodowanych nawet przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa powoduje, iż koniecznym staje się zdefiniowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, wyznaczenie zasad przetwarzania informacji oraz określenie wytycznych dotyczących zarządzania i weryfikowania bezpieczeństwa informacji.

Wszystkie najważniejsze zalecenia i dobre praktyki, wpływające na bezpieczeństwo informacji przetwarzanej w systemach informacyjnych zostały zebrane w ramach międzynarodowej normy ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2800 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin