Szkolenia Zend Technologies

Cel szkolenia dlearning

Kurs Zend Framework 2: Fundamentals jest przygotowany dla doświadczonych programistów PHP, którzy chcą nauczyć się łączyć założenia i elementy strukturalne ZF by w pełni wykorzystać moc tego zestawu oprogramowania dla aplikacji pisanych w PHP 5.3

Zend Framework 2 (ZF2) jest oprogramowaniem open-source, które ułatwia tworzenie aplikacji i serwisów internetowych w PHP. ZF2 został zaimplementowany w 100%  wykorzystując obiektowy kod, a jego struktura umożliwia wykorzystanie tylko tych elementów frameworka, które są nam aktualnie potrzebne. Elastyczna architektura ZF2 wykorzystuje zdarzenia i obserwatorów by sterować działaniem aplikacji. Drugą najważniejszą funkcjonalnością nowej wersji frameworka jest zarządzanie warstwą serwisową, co pozwala programistom na konfigurację współdzielonych lub unikalnych klas  i tworzenie ich za pomocą odpowiednich fabryk, wstrzykując skonfigurowane parametry. ZF2 wykorzystuje zarówno najnowsze funkcjonalności języka PHP 5.3.x: przestrzenie nazw, funkcje anonimowe, jak i wzorce projektowe.

Kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy chcą zrozumieć zasadę działania ZF2: Obsługę zdarzeń i obserwatorów, wstrzykiwanie zależności, modułowość i MVC, łączność z bazami danych, uwierzytelnianie i autoryzację.

W ramach ćwiczeń w trakcie kursu  Zend Framework 2 Fndamentals, realizowany będzie projekt aplikacji uruchamianej „w chmurze”, co pozwoli zastosować nową wiedzę w praktyce, wykorzystując najnowsze technologie.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do Zend Framework 2
  • ZF2 jako efekt szerokiej współpracy
  • Wstęp do Zend Framework 2
  • Podstawowe cechy ZF2
  • Architektura ZF2
 2. Moduł 1.
  • Inicjalizacja i autoloading
  • Konfiguracja
  • Jak działa ZF2
  • Event Manager
  • Współdzielony Event Manager
  • Service Manager
 3. Moduł 2.
  • Zend Module
  • Zend Module - autoloader
  • Zend Module Manager
  • Zend Module Manager - zdarzenia
  • Zend Module - klasy
  • Zdarzenie ‘bootstrap’ w MVC
  • Zend Module – najlepsze praktyki
 4. Moduł 3.
  • Widok – strategie
  • Elementy MVC - wzorzec projektowy
  • Podstawowe zdarzenia w MVC
  • Serwisy w MVC
  • Kontrolery
  • Widoki - kontenery
  • Helpery widoku
 5. Moduł 4.
  • Zend/D/bAdapter
  • Przygotowanie adaptera
  • Przygotowanie adaptera, wstrzykując zależności
  • Przygotowywanie zapytań
  • Tworzenie zapytań
  • Zend/Db/Sql: Podstawowe obiekty
  • Zend/Db/Table/Gateway
 6. Moduł 5.
  • Walidacja i Filtrowanie
  • ZendInputFilterFactory
  • ZendForm
  • Walidacji i wyświetlanie formularzy
 7. Moduł 6.
  • Zend/Session
  • Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • ZendPermissionsAcl
  • ZendAuthentication
 8. Moduł 7. (Tematy dodatkowe)
  • Zend/Log
  • Wykorzystanie Zend/Log i Zend/Debug/Debug
  • Zend/Mail
  • Dodawanie nagłówków i zawartości
  • Zend/Mail/Transport
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Znajomość PHP na zaawansowanym poziomie i posiadanie doświadczenia w programowaniu obiektowym. Szczególnie zwracamy uwagę na fakt, że pomimo tego że jest to kurs na poziomie podstawowym w zakresie Zend Framework 2 to jednak znajomość języka PHP jest wymagana na poziomie pozwalającym analizować kod zaawansowanych aplikacji i wykonywać ćwiczenia związane z kodowaniem w PHP. Wcześniejsza znajomość Zend Framework 2 nie jest wymagana.

Poziom trudności
Certyfikat Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu podpisany przez Zend Technologies.
Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy Zend Technologies.

Lokalizacje Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Zobacz więcej szkoleń Zend Technologies

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3000 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy