Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs jest przeznaczony dla osób używających Javy w wersji 1.4. Pokazuje on nowe funkcje wprowadzone w Javie 5 i 6, oraz ich użycie. Jest to przyśpieszone szkolenie, zakładające dużą ilość doświadczenia z poprzednią wersją języka Java.

Cele szkolenia:

 • Korzystanie z łatwych do użycia funkcji, takich jak uproszczona pętla for, auto-boxing oraz varargs
 • Użycie i tworzenie typów wyliczeniowych, włączając te z własnym stanem i zachowaniem
 • Efektywne użycie typów generycznych podczas pracy z API kolekcji
 • Tworzenie własnych typów generycznych
 • Użycie adnotacji Javy zdefiniowanych przez inne API oraz tworzenie własnych
 • Rozumienie kwestii zgodności i migracji w połączonych wersjach(1.4/5) środowiska
 • Tworzenie procesorów adnotacji zgodnie z nowymi standardami API, oraz dołączanie ich do kompilatora Javy i innych narzędzi
 • Użycie wbudowanego wsparcia dla bindingu XML przy użyciu JAXB
 • Użycie wbudowanego wsparcia dla klientów usług sieciowych przy użyciu JAX-WS

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Nowe funkcje Javy 5
  • Funkcje łatwe w użyciu
   • Cele Javy 5
   • Uproszczona pętla for
   • Zmienna lista parametrów
   • Formatowanie wyjścia
   • Importy statyczne
  • Typy wyliczeniowe
   • Natywne typy wyliczeniowe
   • Reprezentacja porządkowa oraz Stringowa
   • Iteracja typów wyliczeniowych
   • Stateful and Behavioral Enumerations
  • Typy generyczne (generics)
   • Używanie generics
   • Generics w API Kolekcji
   • Tworzenie klas generycznych
   • Auto-Boxing
   • Wymienność typów generycznych
   • Wyrażenia wieloznaczne (wildcards)
   • Kasowanie typów
   • Metody generyczne
   • Czego nie możesz zrobić
   • Silne i słabe strony
  • Adnotacje
   • Adnotacje
   • Programowanie aspektowe
   • Natywne adnotacje
   • Model adnotacji w Javie
   • Co może być adnotowane
   • Adnotacje vs. Deskryptory
   • Przykłady adnotacji w Javie EE
  • Kompatybilność i migracja
   • Kompatybilność: Kompilator i uruchamianie
   • Łączenie klas z wersji 1.4 i 5
   • Kompatybilność generics: usuwanie typów
   • Kompatybilność typów wyliczeniowych oraz varargs
   • Migracja kodu z wersji 1.4 do wersji 5
   • Bezpieczeństwo typów z "Checked" Collections
 1. Nowe funkcje Javy 6
  • Procesor adnotacji
   • Procesor adnotacji
   • Przetwarzanie w krokach
   • Reading the Type Model
   • Sprawdzanie
   • Generowanie kodu
   • Reading Resources
   • Tworzenie plików źródłowych
  • XML i API usług sieciowych
   • „The Java API for XML Binding” JAXB
   • Binding kontra parsing
   • Tworzenie modelu obiektowego
   • Praca z modelami obiektowymi JAXB
   • JAXB contexts, marshallers, oraz unmarshallers
   • Interoperacyjność usług sieciowych
   • SOAP i WSDL
   • Java API dla usług sieciowych XML
   • Generowanie proxies z WSDL
   • Używanie wygenerowanych proxies
   • Rola JAXB
   • Budowanie aplikacji klienckich
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Duże doświadczenie w programowaniu przy użyciu Javy 1.4
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

1500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin