Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs zapewnia zaawansowane programowanie aplikacji przy użyciu Javy SE(Java Standard Edition, Java Platfrom). Jest przeznaczone dla osób z solidnym doświadczeniem w programowaniu strukturalnym oraz obiektowym w Javie, włączając API kolekcji oraz obsługę wyjątków.

Szkolenie obejmuje kilka uniwersalnych tematów, takich jak: używanie i tworzenie typów generycznych, wielowątkowość, Reflecion API, adnotacje, programowanie sieciowe przy użyciu socketów.

Dobrze łączy się z innymi kursami „zaawanowanej” Javy: JDBC, bezpieczne kodowanie, Swing GUI, wzorce projektowe itd.

Cele szkolenia:

 • Efektywne użycie typów generycznych w Javie.
 • Pisanie aplikacji wielowątkowych w Javie
 • Użycie Reflecion API
 • Użycie standardowych adnotacji oraz tworzenie własnych do wyrażania meta-danych w plikach źródłowych Javy
 • Komunikacja między procesami przy użyciu socketów

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Typy generyczne (generics)
  • Używanie generics
  • Type Erasure
  • Type Boundaries
  • Wyrażenia wieloznaczne (Wildcards)
  • Metody generic
  • Mocne i słabe strony generics
  • Starszy kod i generics
 2. Wątki
  • Model wątków w Javie
  • Tworzenie i uruchamianie wątków
  • Zmiana stanów wątków
  • Synchronizacja
  • Pola Volatile a metody Synchronized - wait i notify - join i sleep
  • Concurrency
  • API
  • Operacje atomowe
 3. Mechanizm refleksji
  • Zastosowania dla Meta-Data
  • Reflection
  • API
  • Klasa Class
  • Paczka java.lang.reflect
  • Czytanie informacji typu
  • Poruszanie się po drzewach dziedziczenia
  • Dynamiczne tworzenie
  • Dynamiczne wywoływanie
  • Mechanizm refleksji na generics
 4. Adnotacje
  • Programowanie aspektowe i Java
  • Model adnotacji
  • Typy adnotacji
  • Wbudowane adnotacje
  • Adnotacje kontra Deskryptory (XML)
 5. Sockety
  • Model OSI
  • Protokoły sieciowe
  • Klasa Socket
  • Klasa ServerSocket
  • Łączenie się przy użyciu obiektów URL
  • HTTP i inne serwery TCP
  • Klienci i serwery Datagram
  • Non-Blocking Sockets
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Javie, szczególnie obiektowych aspektach języka. Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wątki, typy generyczne, kolekcje oraz metody rekurencyjne są integralną częścią niektórych ćwiczeń laboratoryjnych.Świetnym przygotowaniem jest kurs 103.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

1500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin