Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Ten 4 dniowy kurs wprowadza doświadczonych programistów Javy w świat urządzeń mobilnych – Java Micro Edition(ME). Rozpoczyna się omówieniem architektury ME, skupiając się na programowaniu mobilnym przy pomocy CLDC oraz MIDP. Zapoznaje z API CLDC, pokazując różnice dzielące je i API Java Standard Edition(SE), opisuje poszczególne pakiety MIDP. Szczegółowo uczy programowania MIDP, poświęcając kilka rozdział na interfejsy użytkownika, obsługę zdarzeń, przechowywanie rekordów, połączenia sieciowe oraz wątki i timery. Kończy się rozdziałami omawiającymi bardziej zaawansowane tematy, jak zarządzanie pamięcią, najlepsze praktyki, dystrybucja OTA przez HTTP, bezpieczeństwo przy użyciu cyfrowych podpisów.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie architektury Java Micro Edition, stosu maszyny wirtualnej, konfiguracji i profili dla różnych typów urządzeń.
 • Zrozumienie celu MIDP(Mobile Information Device Profile) i różnic pomiędzy programowaniem na urządzenia mobilne a programowaniem w Java SE.
 • Tworzenie prostych MIDletów
 • Zrozumienie frameworka dla pakowania i dystrybucji MIDletów na urządzenia.
 • Tworzenie interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych, włączając prezentację tekstu, grfikę, obsługę zdarzeń klawiatury i wskaźników oraz wieloekranową nawigację.
 • Zapisywanie i ponowne wczytywanie danych z poprzedniego uruchomienia MIDletu przy użciu systemu zarządzania rekordami(RMS) MIDP.
 • Wykonywanie połączeń HTTP z urządzenia mobilnego.
 • Skuteczne używanie wielu wątków i timerów MIDP.
 • Konserwatywne zarządzanie pamięcią w aplikacjach MIDP.
 • Dystrybucja zestawów MIDletów na urządzenia mobilne przy użyciu OTA.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Architektura
  • Java ME
  • Micro Devices
  • Potrzeba Java ME
  • Stos oprogramowania Java ME
  • Maszyna wirtualna
  • Konfiguracja
  • Profil
  • Proces tworzenia
  • Java Wireless Toolkit
  • Prędkość emulacji vm
 2. Konfiguracja CLDC
  • Klasyfikacja urządzeń docelowych CLDC
  • Ograniczenia wsparcia języka Java w CLDC
  • Paczka java.lang
  • CLDC Collections API
  • Model strumieni
  • Generic Connection Framework
 3. Mobile Information Device Profile
  • Zależności między MIDP a CLDC
  • MIDlety
  • Cykl życia MIDletu
  • Deskryptory aplikacji
  • Menedżer aplikacji Java
  • Zestaw MIDletów
  • Wczytywanie zasobów
 4. Interfejs użytkownika
  • API wysokiego poziomu
  • Deskryptory aplikacji
  • Displayable
  • hierarchia
  • Formularze i elementy
  • Pole tekstowe, daty i czas
  • Grupy wyborów
  • Alarmy
  • Tickery
 5.  Interfejs użytkownika
  • API niskiego poziomu
  • Klasa Canvas
  • Obiekt Graphics
  • Rysowanie grafiki
  • Rysowanie tekstu
  • Kontrola czcionek
 6. Obsługa zdarzeń
  • Architektura zdarzeń w MIDP
  • Wysokopoziomowa obsługa zdarzeń
  • Polecenia
  • Zmiana stanu elementów
  • Niskopoziomowa obsługa zdarzeń
  • Klawiatura
  • Wskaźnik
  • MVC w MIDP
  • Zdarzenia modelu
 7. System zarządzania rekordami (RMS)
  • Trwałość na urządzeniach mobilnych
  • Zakres zarządzania rekordami
  • Otwieranie magazynu rekordów
  • Zarządzanie rekordami
  • Użycie strumieni do operacji wejścia/wyjścia na rekordach
  • Strategie trwałości
  • Filtrowanie i sortowanie rekordów
 8. Sieć
  • Generic Connection Framework
  • Typy połączeń w MIDP
  • Tworzenie połączenia HTTP
  • Tworzenie Query Strings
  • Odczytywanie odpowiedzi HTTP
  • Emulacja przepływy danych
  • Monitor sieci WTK
  • Wielowątkowość
 9. Wątki i Timers
  • Potrzeba wątków
  • Thread oraz Runnable
  • Sposoby synchronizacji
  • Timers
  • Zadania Timers
 10. Zarządzanie pamięcią
  • Techniki zarządzania pamięcią
  • Monitor pamięci WTK
  • Wydajna reprezentacja danych
  • Kontrola tworzenia obiektu
  • Skuteczne użycie tablic
  • Manipulacja na łańcuchach znaków
 11. Najlepsze praktyki
  • Obsługa wyjątków
  • Czyszczenie zasobów
  • Uwagi dotyczące projektowania UI
  • Responsywność UI
  • Rozważania na temat przenośności
  • Tworzenie odwoływalnych zadań
  • Funkcje warunkowe
 12. Over-the-Air
  • Oprogramowanie do zarządzania aplikacją
  • Wymagania dla OTA
  • Pobierane JAD oraz JAR
  • Cykl życia zestawu MIDlet
  • Rozważania na temat bezpieczeństwa
  • Podpisywanie zestawu MIDletów
  • MIDP PKI
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kurs jest przeznaczony dla programistów doświadczonych w Javie, kurs 103 jest świetnym przygotowaniem.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2700 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

4 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin