Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Dwudniowe szkolenie budujące kompetencje w zakresie kompleksowego wdrożenia skutecznego, efektywnego i spójnego programu zarządzania ryzykiem w organizacji IT. Dostarcza niezbędnej wiedzy i umiejętności do zbudowania struktury zarządzania ryzykiem, a także realizacji działań składających się na optymalny proces zarządzania ryzykiem w organizacji IT.

Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia oparte na studiach przypadków. Prezentuje dobre praktyki m.in. w zakresie identyfikacji, analizy, szacowania oraz postępowania z ryzykiem w działalności organizacji IT. Przybliża także najważniejsze i najczęściej stosowane metody oceny ryzyka.

Program kursu opracowany został na podstawie obecnie obowiązujących norm dot. obszaru ryzyka: ISO 31000:2009 (Principles and Guidelines on Implementation) i ISO/IEC 31010:2009 (Risk Management – Risk Assessment Techniques).

Cele szkolenia:

 • Poznanie obecnie obowiązujących koncepcji, metod i standardów efektywnego zarządzania ryzykiem
 • Ujednolicenie stosowanych pojęć związanych z zarządzaniem ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia programu zarządzania ryzykiem w organizacji zgodnie z wytycznymi standardu ISO 31000
 • Poznanie najważniejszych i najczęściej stosowanych metod oceny ryzyka opisanych w standardzie ISO 31010
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy odpowiedzialni za rozwijanie polityki i zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji, jako całości lub w obrębie określonych obszarów, projektów lub działań
 • Kierownicy projektów, programów, właściciele procesów biznesowych włączeni w realizację procesu zarządzania ryzykiem w tym w ocenę ryzyka
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Pracownicy działów audytu wewnętrznego zajmujący się oceną skuteczności organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Inne osoby wykorzystujące metody zarządzania ryzykiem i zainteresowane tematyką oceny ryzyka

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • Prezentacja standardów, wytycznych i metodyk w zakresie zarządzania ryzykiem
  • Przedstawienie definicji związanych z zarządzaniem ryzykiem
  • Zasady skutecznego zarządzania ryzykiem
 2. Struktura zarządzania ryzykiem
  • Projektowanie (zrozumienie organizacji, ustanowienie polityki, odpowiedzialność, integracja z procesami, zasoby, sposoby wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i raportowania)
  • Wdrażanie zarządzania ryzykiem, monitoring, przegląd i ciągłe doskonalenie struktury
 3. Omówienie procesu zarządzania ryzykiem
  • Zewnętrzna i wewnętrzna komunikacja i konsultacje
  • Ustanowienie kontekstu (określenie celów organizacji, środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, kontekstu procesu zarządzania ryzykiem)
 4. Ćwiczenia
 5. Definiowanie kryteriów oceny istotności ryzyka
 6. Ćwiczenia
 7. Ocena ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza ryzyka (konsekwencje, prawdopodobieństwo, ocena istniejących środków kontroli, poziom ryzyka);
  • Jakościowe i ilościowe podejście do analizy ryzyka
  • Szacowanie i określenie nastawienia do ryzyka
 8. Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
 9. Postępowanie z ryzykiem
  • Metody postępowania z ryzykiem
  • Opracowanie i wdrożenie planów postępowania z ryzykiem
 10. Monitorowanie i przegląd procesu zarządzania ryzykiem
 11. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem
 12. Ćwiczenia
 13. Metody oceny ryzyka – część 1
  • Listy kontrolne
  • Preliminary hazard analysis
 14. Ćwiczenia
 15. Metody oceny ryzyka – część 2
  • Structured „What-if” Technique (SWIFT)
  • Analizy scenariuszy:
   • Analiza pojedynczej straty („Root cause analysis”)
   • Analiza drzewa błędów („Fault tree analysis”)
   • Analiza drzewa zdarzeń („Event tree analysis”)
  • Analiza „bow-tie”
 16. Ćwiczenia
 17. Podsumowanie szkolenia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Szkolenie adresowane zarówno do uczestników zaznajomionych z metodykami zarządzania i oceny ryzyka jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w tym obszarze.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia „ISO 31000 – Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem w organizacji IT” otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające informacje i przykłady praktyczne.

Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin