Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zaawansowanych koncepcji programistycznych w języku JavaScript, stosowanych przy tworzeniu aplikacji webowych (Single Page App).

Omówione zostaną paradygmaty programowania obiektowego i funkcyjnego, przydatne w tworzeniu aplikacji wzorce projektowe, wzorce i biblioteki MV* tworzone w JavaScript, a także “best practices” i “pułapki” związane z programowaniem w JavaScript.

Ponadto przedstawiony będzie nowoczesny “warsztat” programisty JS, z uwzględnieniem zaawansowanych narzędzi developerskich dostępnych w przeglądarkach, testowaniem poprawności kodu oraz narzędziami typu “build tool”.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Programowanie obiektowe w JS
  • Przypomnienie wiadomości
  • Obiekty
  • Własności
  • Metody
  • Konstruktory
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Zakresy (scope) zmiennych i funkcji
 2. Programowanie funkcyjne (funkcjonalne) w JS
  • Podstawowe funkcje:
   • each
   • map
   • fold (reduce)
   • partial (curry)
   • compose
   • filter
   • every / some
  • Tworzenie programów za pomocą dostępnej biblioteki funkcji
 3. Wzorce projektowe używane w JS
  • Czym są wzorce projektowe?
  • Elementy wzorca
  • Wzorce:
   • Moduł (module)
   • Obserwator (observer)
   • PubSub (publisher / subscriber)
   • Konstruktor (constructor)
   • Mediator
   • Fasada (facade)
   • Polecenie (command)
   • Mixin
   • Obietnice (promises / deferreds)
 4. Wzorce MV*
  • Wprowadzenie - Smalltalk MVC
  • Wzorzec MVC
   • Model
   • View
   • Controller
  • Wzorzec MVP
   • Model
   • View
   • Presenter
  • Wzorzec MVVM
   • Model
   • View
   • ViewModel
  • “Stabilne” biblioteki MV*
   • Backbone
   • Knockout.js
 5. Modularyzacja aplikacji JS
  • Standard AMD
   • require.js
  • Standard CommonJS
  • Przyszłość: ECMAScript Harmony
 6. Narzędzia programistyczne
  • Firebug
  • Chrome Developer Tools
   • Konsola (console)
   • Podgląd DOM (elements)
   • Zasoby (resources)
   • Sieć (network)
   • Źródła (sources)
   • Linia czasu (timeline)
   • Profilowanie (profiler)
   • Audyty (audits)
  • js hint / js lint
 7. Testowanie kodu
  • testy jednostkowe qUnit
   • asercje
   • testy
   • moduły
 8. Profilowanie i optymalizacja kodu
  • silnik V8
  • garbage collector
  • dereferencja
  • korzystanie z closures
  • hoisting
  • unikanie reflow
  • walka z jank
 9. Zaawansowana architektura aplikacji JS
  • czym są “duże aplikacje”?
  • założenia architektoniczne
  • problemy “dużych aplikacji”
  • decoupling
  • fasadowanie bibliotek
  • mediator
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • znajomość JavaScript na poziomie co najmniej dobrym
 • dobra znajomość HTML
 • podstawowa znajomość CSS
 • dobra znajomość podstawowych technik programowania (zmienne, typy, pętle, kontrola przepływu, funkcje)
Rekomendowane szkolenia
Poziom trudności
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.
Prowadzący Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.
Lokalizacje Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

2800 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy