Szkolenia CompTIA

Cel szkolenia dlearning

Certyfikacja CompTIA Cloud Essentials jest istotnym wstępem technicznym dla analityków biznesowych, właścicieli procesu biznesowego, pracowników wsparcia technicznego, nowych pracowników Data Center oraz działów handlowych i marketingowych związanych z usługami i środowiskami cloud computing. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu CompTIA Cloud Essentials Exam CLO-001.

W trakcie kursu, który kładzie szczególny nacisk na przygotowanie do egzaminu certyfikującego CompTIA Cloud Essentials, uczestnicy zdobędą więdzę wymaganą do zrozumienia głównych założeń i koncepcji związanych z chmurami obliczeniowymi z biznesowej i technicznej perspektywy.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Cloud Essentials Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny CLO-001 CompTIA Cloud Essentials Exam.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Znaczenie biznesowe usług cloud computing.
  • Powszechne terminy i definicje związane ze środowiskiem chmury i przykłady.
  • Związek pomiędzy wirtualizacją i chmurą obliczeniową.
  • Przykłady chmur obliczeniowych.
  • Powszechne definicje cloud computing, ich cechy wspólne i różnice.
  • Rodzaje organizacji, które mogą czerpać korzyści z chmury obliczeniowej.
  • Rodzaje organizacji, dla których chmura może nie przynieść korzyści.
  • Różnice pomiędzy XaaS, IaaS, PaaS oraz ich przykłady.
 2. Znaczenie biznesowe usług cloud computing.
  • Podobieństwa i różnice międzyoutsourcingiem i chmurą obliczeniową.
  • Charakterystyka chmury i usług z perspektywy biznesowej:
   • Skalowalność
   • Bezpieczeństwo
   • Niezależność sprzętowa
   • Zmienne koszty
   • Czas na rynku
   • Dystrybucja przez Internet
  • Zwiększenie wartości biznesowej z wykorzystaniem chmury.
 3. Perspektywy techniczne/rodzaje chmur.
  • Przykłady i różnice między chmurą publiczną i prywatną z technicznej perspektywy.
  • Najważniejsze techniki i metody wdrażania chmury obliczeniowej.
   • Sieci
   • Automatyzacja i samoobsługa
   • Usługi federacyjne
   • Rola standaryzacji
  • Techniczne wyzwania i zagrożenia związane z chmurą:
   • Przechowywanie danych
   • Wydajność aplikacji
   • Spójność danych
   • Bezpieczeństwo
  • Wpływ chmury na architekturę i proces tworzenia aplikacji.
 4. Niezbędnego kroki do udanego wdrożenia rozwiązań cloud computing.
  • Typowe zabiegi prowadzącego do udanego wdrożenia:
   • Kryteria wyboru
   • Odniesienie wdrożeń typu SaaS, PaaS, IaaS do celów firmy.
  • Role i możliwości dostawców usług cloud computing oraz zależność od rozwiązań.
  • Zdolności organizacyjne, które są istotne do wykorzystania korzyści płynących z chmury:
   • Umiejętności wymagane do adaptacji chmury.
   • Krytyczne czynniki sukcesu.
  • Różnorodne podejścia do migracji aplikacji.
 5. Wpływ i zmiany w zarządzaniu usługami IT.
  • Chmura i jej wpływ na zarządzanie usługami IT w typowej organizacji:
   • Strategia usług
   • Projektowanie usług
   • Działanie usług
   • Zmiana usług
  • Wykorzystanie podejścia bazującego na ITIL do sprawdzenia potencjalnego wpływu chmury na organizacje.
 6. Zagrożenia i konsekwencje wynikające z rozwiązań cloud computing.
  • Wyjaśnienie i identyfikacja problemów związanych z integracja chmury z istniejąca polityką bezpieczceństwa.
   • Bezpieczeństwo prawne, zgodność działania z prawem, zagrożenia prywatności
  • Znaczenie alokacji kosztów i kosztów bezpośrednich.
  • Utrzymanie strategicznej elastyczności.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • CompTIA zaleca, aby uczestnicy posiadali conajamniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z świadczeniem usług IT.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Zobacz więcej szkoleń CompTIA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

2500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

2 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin