Szkolenia CompTIA

Cel szkolenia dlearning

Certyfikat The CompTIA Project+ jest rozpoznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającą wiedzę na temat cyklu życia, ról oraz umiejętności potrzebnych do efektywnego wprowadzania, planowania, wykonywania, monitorowania i kończenia prac nad projektem. Ten międzynarodowy niezależny certyfikat wymaga zdania egzaminu CompTIA Project+ PK0-003.

Na tym kursie skupiającym się w szczególności na przygotowaniu do egzaminu CompTIA Project+ certification  zdobędą Państwo wiedzę oraz umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami informatycznymi oraz biznesowymi.

Wiedza oraz umiejętności wymagane do zdania egzaminu zostały wybrana na podstawie analizy I szczegółowych badań na temat aspektów wiedzy potrzebnej w branży. Na podstawie zebranych wyników stworzyliśmy program kładący szczególny nacisk na umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w wybranym środowisku.

Każdy uczestnik autoryzowanego szkolenia CompTIA Project+ Prep Course realizowanego w Compendium CE, otrzymuje darmowy voucher egzaminacyjny PK0-003 CompTIA Project+ Certification Exam.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ogólne zapoznanie z tematyką zajęć
  • Przedstawienie wymagań, jakie należy spełnić w celu zaliczenia pierwszego etapu kursu
  • Przedstawienie ogólnej charakterystyki projektów
  • Podsumowanie kroków niezbędnych do wdrożenie projektu
  • Wytłumaczenie znaczenia poszczególnych elementów projektu
  • Przedstawienie zarysu poszczególnych etapów w życiu projektu
  • Wytłumaczenie różnic pomiędzy poszczególnymi typami organizacji prowadzenia projektu.
 2. Planowanie projektu
  • Przygotowanie wstępnego planu projektu na podstawie otrzymanego wstępnej charakterystyki
  • Wykorzystanie Work Breakdown Structure (WBS) oraz WBS dictionary w procesie planowania projektu
  • Zarys zarządzania zmianami w projekcie.
  • Opracowanie harmonogramu projektu w oparciu o WBS, zakres projektu i zapotrzebowanie na zasoby
  • Implementacja odpowiednich narzędzi/metod w celu uzyskania oczekiwanego produktu końcowego
  • Ocenienie wpływu zastosowanych narzędzi na projekt na podstawie przykładowego scenariusza.
  • Zidentyfikowanie wewnętrznych i zewnętrznych elementów planu komunikacyjnego
  • Zarys elementów polityki zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie ról oraz wymaganych zasobów na podstawie ich dostępności i w oparciu o WBS
  • Identyfikacja poszczególnych elementów planu zarządzania jakością
  • Identyfikacja elementów planu zarządzania kosztami
  • Wyjaśnienie procesu zamówień w wybranej sytuacji
  • Wyjaśnienie celów i etapów planu przejściowego
 3. Wykonanie oraz przekazanie projektu
  • Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Przedstawienie roli spotkań projektowych oraz czynności z nimi związanych
  • ) Przedstawienie celu i wpływu ładu organizacyjnego na realizację danego projektu
  • Wskazanie na na podstawie wybranego scenariusza możliwego miejsce wystąpienia problemu oraz zaproponowanie jego rozwiązania
 4. Kontrola zmian i komunikacji
  • Wprowadzenie procedury zarządzania zmianami w przedstawionym scenariuszu
  • Ocena wpływu potencjalnych zmian do potrójnego ograniczenia
  • Ustalenie na podstawie planu zarządzania ryzykiem odpowiedniej reakcji na potencjalne zagrożenia / incydenty bezpieczeństwa.
  • Na podstawie zadanego scenariusza, wykonanie odpowiednich technik bilansowania zasobami
  • Przedstawienie działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości projektu końcowego.
  • Określenie działań mających na celu doprowadzenie projektu to stanu zgodnego ze specyfikacją.
  • Przeanalizowanie oraz zinterpretowanie rezultatu EVM (Earned Value Measurement) na podstawie wybranego scenariusza.
  • Wdrażanie dystrybucji informacji w oparciu o plan komunikacji na podstawie wybranego scenariusza
  • Rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych dla odległych i / lub pośrednich członków zespołu projektowego
 5. Zakończenie projektu
  • Wyjaśnienie znaczenia i korzyści wynikających z formalnego zamknięcia projektu
  • Określenie okoliczności, w których może wystąpić zamknięcie projektu . Omówienie kroków, które należy podjąć w powyższej sytuacji.
  • Przedstawienie komponentów oraz przeznaczenie dokumentacji zamknięcia
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Uczestnik powyższych zajęć powinien mieć przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu, zarządzaniu oraz tworzeniu projektów małych zraz średniej wielkości.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń CompTIA

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

5100 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin