Szkolenia Oracle

Cel szkolenia

This JavaScript and HTML5 course teaches you how to code application logic in web applications using JavaScript and how to create HTML5 pages to parse and send data using HTML5 forms. Create and modify the Document Object Model(DOM), create responsive layouts with CSS3, store local data with JSON, and draw on HTML5 canvas. Students will add interactive behaviors to web pages creating better user experiences and add dynamic data using AJAX, REST and WebSocket with JavaScript.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Introduction
  • Knowing the objectives of the course
  • Setting up the Environment
 2. Web Application Essentials
  • Creating HTML5 Applications in NetBeans
  • Running HTML pages and analizing them by using the browser's development tools
  • Separating CSS and JavaScript content from HTML pages
  • Running HTML5 Applications in NetBeans
  • Practice: Creating HTML5 Web Applications with NetBeans 8
  • Practice: Separating JavaScript and CSS Resources
 3. JavaScript Fundamentals
  • Writing JavaScript code to declare variables, objects, functions and arrays
  • Writing JavaScript Arrays to store data
  • Defining JavaScript Objects as a key-value store
  • Accessing the properties of an object
  • Practice: Writing JavaScript code to pass tests in Jasmine
 4. Combining HTML5 and JavaScript in Web Applications
  • Creating HTML5 Documents
  • Creating HTML5 Forms to request information and process it
  • Validating HTML5 form input
  • Writing JavaScript functions for HTML5 events
  • Manipulating HTML5 elements through DOM
  • Practice: Writing JavaScript code to modify document elements
 5. The JavaScript API
  • Validating user input with JavaScript and Regular Expressions
  • Handling multiple values with JavaScript Collections
  • Manipulating Dates with the JavaScript Date API
  • Practice: Creating a meal-divider application
  • Practice: Calculating the total based on the age
 6. Web Application Data
  • Converting Objects to JSON Strings
  • Parsing JSON Strings into JavaScript Objects
  • Storing Objects by using the JSON API, Cookies, and Local Storage
  • Practice: Saving user input using JSON and Local Storage
  • Practice: Restoring saved data when page loads
 7. Style Applications using CSS3 and JavaScript
  • Applying CSS styles to HTML documents
  • Using CSS3 features to add dynamic styles to elements with events
  • Using Media Queries and media data to adapt to different screens
  • Using JavaScript to add and remove styles from elements
  • Practice: Writing CSS rules to style elements in the document
 8. Advanced JavaScript
  • Defining Functions
  • Creating Closures and explaining Variable Scope
  • Writing JavaScript functions as modules
  • Creating Prototypes
  • Creating Drag-and-Drop interactions with JavaScript
  • Creating JavaScript Timers and Delays to create animations in HTML
  • Using the HTML5 Canvas Object to draw in pages
  • Practices: Creating a Canvas, intervals, Drag and Drop, and implementing Mouse Gestures
 9. AJAX and WebSocket
  • Using AJAX with JavaScript to request data from an Application Server
  • Using AJAX to consume RESTful Web Services
  • Using AJAX calls to create "Server Push" interactions
  • Identifying alternatives to AJAX used in legacy code
  • Understanding AJAX Security
  • Using WebSocket to create Real-time Client/Server interactions
  • Identifying the required Back-End technologies for REST and WebSocket with Java EE7
  • Practices: Creating a Single-Page Application using RESTand a Tic-Tac-Toe Game Client with WebSocket
 10. Developing Applications with jQuery
  • Adding jQuery and jQuery UI libraries to your projects
  • Using Selectors and DOM manipulators to handle documents
  • Handling Events with jQuery
  • Animating elements and Applying effects in the document
  • Handling AJAX server responses
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Basic experience in any programming language
 • Basic knowledge of web concepts
Poziom trudności
Certyfikat Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu sygnowane przez firmę Oracle.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca Oracle.
Lokalizacje Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Zobacz więcej szkoleń Oracle

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

5960 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

4 dni

Dostępne terminy