Szkolenia Oracle

Cel szkolenia

This MySQL for Developers training teaches developers how to plan, design and implement applications using MySQL. Expert Oracle University instructors will teach you through realistic examples, interactive instruction and hands-on exercises using Java and PHP languages.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Introduction
  • MySQL Overview, Products, Services
  • MySQL Services and Support
  • Supported Operating Services
  • MySQL Certification Program
  • Training Curriculum Paths
  • MySQL Documentation Resources
 2. Client and Server Concepts
  • The MySQL client/server model
  • Communication protocols
  • Storage engines
  • How MySQL uses memory and disk space
  • The mysql command line client
  • Using SQL scripts
  • How MySQL uses databases
  • Installing and populating the class database
 3. MySQL Clients
  • Invoking client programs
  • Features of the mysql client
  • Modifying client behavior with options
  • Configuring client behaviour with option files
  • MySQL Workbench
  • MySQL Utilities
 4. MySQL Connectors and APIs
  • MySQL connectors
  • Oracle and community connectors
  • Why write custom programs?
  • Connecting to MySQL server by using Java and PHP
  • Embedding a MySQL database in a program
  • MySQL and NoSQL
  • InnoDB integration with memcached
 5. Data Types
  • The major categories of data types
  • Character sets and collation
  • Choosing the correct data type
  • NULL and NOT NULL
  • The spatial data type extensions
 6. SQL Expressions
  • Components of expressions
  • Applying numeric, string, spatial, and temporal values in expressions
  • Pattern matching for string expressions
  • The properties of NULL values
  • Functions in expressions
  • Combining result sets from multiple queries
  • Comments in SQL statements
 7. Obtaining Metadata
  • Metadata access methods
  • The INFORMATION_SCHEMA database
  • Metadata commands
  • SHOW statements
 8. Databases
  • The MySQL data directory
  • Database design best practices
  • Normalization
  • Choosing identifiers for database entities
  • Creating a database
 9. Tables
  • Table properties
  • Column options
  • Creating a table
  • Modifying a table
  • Displaying table information
  • Renaming a table
  • Removing a table
  • Foreign Keys
 10. Manipulating Table Data
  • Inserting data into a table
  • Deleting data from a table
  • Updating data in a table
  • Replacing data in a table
  • Truncating table data
 11. Transactions
  • Using transactions for concurrent updates
  • The ACID transaction rules
  • Isolating transactions
 12. Joining Tables
  • Table join concepts
  • The different join methods
  • Cartesian joins
  • Outer and inner joins
  • Joining a table to itself
  • Column references and table aliases
  • Multi-table UPDATE and DELETE statements
 13. Subqueries
  • Nesting queries
  • Correct positioning of subqueries
  • Using the appropriate type of subquery
  • Using the correct SQL syntax to create subqueries
  • Quantifiers for subquery comparisons
 14. Views
  • What are views?
  • Reasons for using views
  • Creating a view
  • Checking a view
  • Changing and removing a view
  • Setting view privileges
 15. Prepared Statements
  • Reasons for using prepared statements
  • Using prepared statements from the mysql command-line client
  • Preparing, executing, and deallocating prepared statements
  • Using prepared statements in code, with Connectors
 16. Stored Routines
  • Stored procedures and stored functions
  • Creating and executing stored routines
  • Examining an existing stored routine
  • Deleting an existing stored routine
  • Assigning variables in stored routines
  • Flow control statements
  • Cursor usage and limitations
  • Limitations of stored routines and stored functions
 17. Triggers
  • What are triggers?
  • When to use triggers
  • Creating triggers
  • Deleting triggers
  • Scheduling events
 18. Handling Errors and Warnings
  • The effect of SQL modes on error output
  • Dealing with missing or invalid data values
  • Interpreting error messages
  • Using the SHOW WARNINGS and SHOW ERRORS statements
  • MySQL diagnostic information
  • The perror utility program
  • Handling errors when coding with Connectors
 19. Optimization
  • The role of the query optimizer
  • Strategies available for optimizing queries
  • Using the EXPLAIN statement to predict query performance
  • Using indexes for optimization
  • Describing the role of MySQL Enterprise Monitor in query optimization
 20. Conclusion
  • Course Overview
  • MySQL Curriculum
  • Course Evaluation
  • Thank You!
  • Q&A Session
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Basic knowledge of SQL
 • Experience of creating tables and queries in a relational database
 • Experience of Java, PHP or another programming or scripting language
 • MySQL for Beginners Ed 3>
 • MySQL and PHP - Developing Dynamic Web Applications
Poziom trudności
Certyfikat Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu sygnowane przez firmę Oracle.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca Oracle.
Lokalizacje Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Zobacz więcej szkoleń tego producenta

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

4950 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

 • 2017-10-09 - Warszawa
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Forma szkolenia
  • Szkolenie stacjonarne
  • Szkolenie dlearning
  • Zarezerwuj termin
 • 2017-12-18 - Kraków
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Forma szkolenia
  • Szkolenie stacjonarne
  • Szkolenie dlearning
  • Zarezerwuj termin