Szkolenia CIW

Cel szkolenia dlearning

Kurs ICT Word Processing Essentials skupia się na fundamentalnych aspektach użytkowania powszechnie stosowanych edytorów tekstowych. Uczestnicy będą uczyć się jak używać aplikacji do tworzenia nowych dokumentów oraz jak dodawać i edytować ich treść. Będą oni używać narzędzi zawartych w aplikacji do projektowania wyglądu poprzez zmianę układu strony, czcionki, stylów i obrazów. Nauczą się także tworzyć struktury tekstu, które przekształcą dokument na łatwiejszy do przeczytania i zrozumienia, wliczając w to tabele oraz listy punktowane i numerowane. Uczesnicy kursu nauczą się także współpracować nad projektami w edytorach tekstowych poprzez edytowanie i dzielenie się dokumentami.

Po ukończeniu kursu ICT Word Processing Essentials, uczestnicy będą potrafić:

 • Identyfikować funkcje i korzyści płynące z użytkowania edytorów tekstowych, zainstalowanych zarówno lokalnie jak i zdalnie, wliczając w to ogólne funkcje edytorów tekstowych, działanie w chmurze oraz wspólne funkcje interfejsu
 • Wykazywać biegłość w korzystaniu z edytorów tekstowych do tworzenia podstawowych dokumentów i formatowania ich zawartości, w tym korzystać ze skrótów klawiszowych, narzędzi ustawień strony, opcji drukowania, technik edycji tekstu, wyglądu dokumentu, stylów i czcionek, wielopoziomowych nagłówków, nawigować w dokumentach, tworzyć spisy treści, podziały stron, cytaty, wprowadzać datę i godzinę i sumować liczbę słów i znaków.
 • Wykazywać biegłość w pracy z obrazami i obiektami graficznymi w dokumentach tekstowych, w tym wklejanie obrazów i obiektów graficznych, pozycjonować obraz w zależności od tekstu, obsługiwać narzędzia rysowania, formatować kształty, graficzne obiekty tekstowe, przedstawiać informacje za pomocą elementów wizualnych (diagramy i grafy) oraz wstawiać arkusze kalkulacyjne.
 • Wykazywać biegłość w pracy ze strukturalną zawartością taką jak listy i tabele w edytorach tekstowych, wliczając w to układ kolumn, listy punktowane i numerowane, wielopoziomowe kontury i struktury tabeli.
 • Wykazywać biegłość w edycji treści i współpracy nad projektami przy użyciu narzędzi programowych, wliczając w to zainstalowane oprogramowanie w porównaniu z oprogramowaniem w chmurze, współpracy w czasie rzeczywistym, narzędzi udostępniania, historii zmian, tłumaczenia, komentarzy do dokumentów i narzędzi edycyjnych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do przetwarzania tekstu
  • Czym jest edytor tekstu?
  • Google Drive, czyli dane w chmurze
  • Pierwsze kroki z Google Docs
  • Powszechne skróty klawiaturowe
  • Wyszukiwanie Warunków Google Docs
  • Przegląd opcji menu Google Docs
  • Przegląd paska narzędzi Google Docs
  • Quiz
 2. Tworzenie i edycja dokumentów
  • Tworzenie i edycja dokumentów w edytorze tekstu
  • Formatowanie tekstu
  • Wyszukiwanie i sprawdzanie zawartości
  • Powoływanie się na źródła
  • Opcje ustawień strony
  • Opcje drukowania
  • Inne narzędzia do pracy z dokumentami
  • Instalacja dodatków w Google Docs
  • Opcje paska narzędzi
  • Quiz
 3. Praca z obrazami i kształtami w dokumentach
  • Obrazy i kształty w dokumentach
  • Praca z obrazami
  • Pozycjonowanie obrazów w dokumentach
  • Praca z narzędziami rysowania w edytorze tekstu
  • Quiz
 4. Kształtowanie zawartości tekstowej w dokumentach
  • Zawartość tekstowa w dokumentach
  • Kolumny
  • Listy
  • Tabele
  • Quiz
 5. Przegląd i współpraca nad dokumentami
  • Przegląd i współpraca nad dokumentem
  • Współpraca online
  • Współpraca w czasie rzeczywistym i automatyczny zapis
  • Przegląd historii i udostępnianie
  • Publikowanie dokumentów w sieci WWW
  • Tłumaczenie języków
  • Sugestie i przegląd edycji
  • Udostępnianie dokumentu
  • Edycja i komentowanie dokumentu
  • Translacja dokumentu
  • Quiz
  • Case Study: Tworzenie gazety
  • Case Study: Tworzenie osobistego logo i akronimu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Word Processing Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Zobacz więcej szkoleń CIW

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

NETTO

Czas trwania

4 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin