Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie to pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne doświadczenie w budowaniu i programowaniu logiki baz danych SQL Server 2016. Pokazuje jak wykorzystać cechy nowoczesnego środowiska obsługi danych korporacyjnych oraz jak używać narzędzi do programowania rozwiązań.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do procesy programowania rozwiązań bazodanowych
  • omówienie platformy SQL Server
  • narzędzia wykorzystywane w pracy z SQL Server
 2. Projektowanie i tworzenie tabel
  • przygotowanie projektu
  • wykorzystanie typów danych
  • praca ze schematami
  • tworzenie i modyfikowanie tabel
 3. Zaawansowane cechy tabel
  • partycjonowanie danych
  • kompresja danych
  • tabele tymczasowe
 4. Kontrola poprawności danych z użyciem ograniczników (Constraints)
  • wymuszanie integralności danych
  • spójność domenowa
  • reguły dla encji oraz integralność referencyjna
 5. Wprowadzenie do indeksowania danych
  • podstawowe pojęcia
  • typy danych a indeksy
  • indeksy dla pojedynczych kolumn i indeksy złożone
 6. Strategie optymalnego indeksowania zawartości
  • indeksy przykrywające zapytanie
  • zarządzanie indeksami
  • plany wykonawcze
  • wykorzystanie DTE
 7. Indeksy kolumnowe
  • wprowadzenie
  • budowanie indeksów kolumnowych
  • praca z indeksami kolumnowymi
 8. Projektowanie i tworzenie widoków
  • wprowadzenie do budowania widoków
  • tworzenie i zarządzanie widokami
  • rozważania wydajnościowe dla konstrukcji na widokach
 9. Projektowanie i tworzenie procedur składowanych
  • wprowadzenie do procedur składowanych
  • wykorzystanie procedur
  • budowanie sparametryzowanych procedur
  • kontrola kontekstu uruchamiania
 10. Projektowanie i tworzenie funkcji użytkownika
  • przegląd funkcji
  • projektowanie i tworzenie funkcji skalarnych
  • projektowanie i tworzenie funkcji zwracających dane tabelaryczne
  • zagrożenia w pracy z funkcjami
  • konstrukcje alternatywne do użycia funkcji
 11. Reagowanie na modyfikacje danych poprzez wyzwalacze (Triggers)
  • projektowanie wyzwalaczy
  • tworzenie wyzwalaczy
  • zaawansowane zastosowania wyzwalaczy
 12. Praca z tabelami pamięciowymi
  • tworzenie tabel typu in-memory
  • tworzenie procedur składowanych kompilowanych do kodu maszynowego
 13. Wykorzystanie kodu zarządzalnego w SQL Server
  • integracja środowiska SQL z CLR
  • szczegółowe przypadki pracy z kodem .NET
  • tworzenie konstrukcji dla SQL Server w kodzie zarządzalnym
 14. Składowanie i odpytywanie danych XML
  • wprowadzenie do XML i schematów XML
  • składowanie dokumentów i schematów XML w SQL Server
  • wykorzystanie typu danych XML
  • składnia polecenia FOR XML
  • wprowadzenie do stosowania xQuery
 15. Praca z danymi przestrzennymi (Spatial Data)
  • wprowadzenie do składowania danych lokalizacyjnych
  • charakterystyka typów danych lokalizacyjnych
  • wykorzystanie danych lokalizacyjnych w aplikacjach
 16. Składowanie i odpytywanie dużych obiektów binarnych i znakowych
  • zapotrzebowanie na zewnętrzną usługę full-text search
  • budowanie indeksów pełnotekstowych
  • wykorzystanie indeksów pełnotekstowych w filtrowaniu rezultatów
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • podstawowa wiedza w zakresie systemów operacyjnych Microsoft Windows
 • umiejętność praktycznego wykorzystania konstrukcji Transact-SQL
 • praktyczna wiedza na temat relacyjnych baz danych
Rekomendowane szkolenia
Poziom trudności
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują autoryzowane certyfikat sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.
Prowadzący Microsoft Certified Trainer.
Lokalizacje Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
Informacje dodatkowe Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
Zobacz więcej szkoleń Microsoft

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3600 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

4 dni

Dostępne terminy