Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie to omawia warstwę przygotowania projektu rozwiązania dla Microsoft Azure, który jest elementem łączącym dla profesjonalistów z zakresu analityki oraz deweloperów realizujących i wdrażających rozwiązania. Forma warsztatów pozwala uczestnikom pracować w grupach nad projektem przykładowym oraz nad projektami wzorowanymi na przypadkach rzeczywistych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. zasady projektowania infraztruktury i wdrożenia rozwiązań chmurowych.
  • moduł przedstawia najczęściej wykorzystywane wzorce i techniki projektowe dla aplikacji chmurowych o wysokiej wydajności, elastyczności i skalowalności
 2. Projektowanie aplikacji App Service
  • moduł pokazuje cechy i możliwości ofert Azure Web Apps, Azure SQL Database, ARM oraz ich wykorzystanie w uzyskaniu wysokiej ciągłości biznesowej
 3. Projektowanie składowania i dostępu do danych aplikacji
  • w module pokazane są techniki projektowania rozwiązań bazujących na Azure Storage, Mobile Services i niestandardowych sposobach składowania danych
 4. Zabezpieczanie zasobów
  • moduł omawia zasady zabezpieczania komponentów składowych większych rozwiązań
 5. Projektowanie warstwy infrastruktury i sieci
  • moduł przedstawia dobre praktyki w projektowaniu rozwiązań rozproszonych z wykorzystaniem w Azure Networking
 6. Projektowanie zaawansowanych rozwiązań dla Azure
  • w module tym zaprezentowane są zalecane techniki projektowe dla aplikacji zawierających komponenty intensywnie obliczeniowe, długotrwałe procesy zadaniowe i inne zaawansowane funkcje
 7. Projektowanie funkcjonalności zarządzania i monitorowania rozwiązań
  • w tej części omówione są wzorce stosowane w projektach w zakresie konfiguracji, monitorowania i aktualizacji komponentów rozwiązania
 8. Projektowanie strategii dostarczenia ciągłości biznesowej
  • moduł pokazuje najczęściej stosowane w rozwiązaniach produkcyjnych zasady tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania komponentów po wystąpieniu awarii
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Informacje dodatkowe Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
Zobacz więcej szkoleń Microsoft

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3500 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy