Lipiec:

 • Scademy: Modern IT Security & You for Free
  • 21.07.2021 12:00-13:00 webinarium

   Let's take a look at some recent security events and the vulnerabilities causing them. As a developer you have the power and the responsibility to thwart such attacks. We'll help you connect the dots behind the scenes and show you some techniques to defend your services.

   Learning outcomes: Participants will be able to define some modern IT Security events, identify the vulnerabilities behind them and come up with common defense mechanisms.

   Prowadzący: Dániel Szpisják

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Palo Alto: Cortex XDR EDU-260: Incident Management & Alert Analysis for Free
  • 22.07.2021 15:00-17:30 CET webinarium

   Join the Free EDU-260 Promo Webinar to investigate and triage attacks using the incident management page of Cortex XDR and analyze alerts using the Causality and Timeline analysis views.

   Plan szkolenia: • Describe and differentiate alerts and incidents • Identify key alert and incident attributes • Take the key actions on alerts and incidents • Analyze alerts using Causality & Timeline View • Work with Remediation Suggestions feature • Q&A.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Google Cloud: Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals for Free
  • 22.07.2021 09:00-17:30 szkolenie

   Ten jedniodniowy kurs wprowadza uczestników w możliwości Big Data i uczenia maszynowego Google Cloud Platform (GCP). Zawiera on przegląd platformy Google Cloud i omawia możliwości przetwarzania danych.

   Plan szkolenia: • Wprowadzenie do platformy GoogleCloud • Podstawy obliczeń i pamięci masowej • Analiza danych w chmurze • Skalowanie analizy danych • Uczenie maszynowe • Architektury przetwarzania danych • Podsumowanie.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Compendium CE: Współczesne zagrożenia aplikacji webowych oraz mobilnych
  • 29.07.2021 09:00-17:30 szkolenie

   Celem szkolenia jest poznanie najpopularniejszych luk w zabezpieczeniach aplikacji. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zarówno współczesne techniki ataków na aplikacje jak i wskazówki skutecznej przed nimi obrony.

   Plan szkolenia: • Czym jest luka bezpieczeństw • Kto i kiedy atakuje? • Czym jest rekonesans • OWASP Top 10 • Kluczowe obszary testowania bezpieczeństwa aplikacji mobilnych • Przechowywanie danych • Ujawnianie danych wrażliwych • Funkcje kryptograficzne • Weryfikacja tożsamości punktu końcowego • Uprawnienia aplikacji • Podpisywanie i manipulowanie aplikacjami • Obrona przed odwróceniem • Obrona przed złośliwym oprogramowaniem.

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

Sierpień:

 • Component Soft: Wprowadzenie do Kubernetesa i Dockera
  • 02.08.2021 09:00-16:00 warsztaty

   Celem tego jednodniowego warsztatu jest przedstawienie głównych cech Dockera – narzędzia do budowania i uruchamiania kontenerów, Kubernetesa – platformy do orkiestracji kontenerów, a także Helm – menedżera pakietów, który pozwala nam wdrażać aplikacje w Kubernetes w spójny sposób.

   Plan szkolenia: • Docker • Kubernetes • Helm

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 15 zapisz sie-->

 • Bittnet: Running Your Applications in Containers (Docker) for Free
  • 04.08.2021 12:00-13:30 webinarium

   The webinar starts with Docker containers, enabling you to understand how it works. You’ll run third party Docker images and also create your own images using Dockerfiles and multi-stage Dockerfiles. Next, you’ll create environments for Docker images, and expedite your deployment and testing process with Continuous Integration. You’ll also apply best practices to secure Docker images and to ensure that production environments are running at maximum capacity. Towards the end, you’ll gather skills to successfully move your Docker app from development to testing, and then into production. While doing so, you’ll learn also how to troubleshoot issues, clear up resource bottlenecks and optimize the performance of docker services.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Bittnet: Kubernetes for Container Orchestration for Free
  • 05.08.2021 12:00-13:30 CET webinarium

   The webinar starts with Docker containers, what are the limitations of Docker containers and why we need Kubernetes . You will learn how to migrate your docker application inside a K8s cluster to run as a pod . On top of that you'll learn you you can inject runtime dependecies using configs maps and secrets. Also security is important and youre going to learn how service accounts work and why we need them . How about scalability? Well, deployments and replicasets are going to help us to implement this feature. While doing so, you’ll learn also how to troubleshoot issues, clear up resource bottlenecks and optimize the performance of kubernetes cluster.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Google Cloud: Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure
  • 09.08.2021 9:00 - 17:30 szkolenie

   Ten jednodniowy kurs jest wprowadzeniem uczestników w terminologię dotyczącą Google Cloud Platform. Poznasz i porównasz wiele usług przetwarzania i przechowywania danych dostępnych w Google Cloud Platform, w tym Google App Engine, Google Compute Engine i Google Container Engine.

   Plan szkolenia: • Wprowadzenie do platformy Google Cloud • Pierwsze kroki z platformą Google Cloud • Wirtualne maszyny w chmurze • Przechowywanie danych w chmurze • Kontenery w chmurze • Aplikacje w chmurze • Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie w chmurze • Big Data i Machine Learning w chmurze • Podsumowanie

   Cena: 400 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • NGINX: Wstęp do rozwiązań NGINX for Free
  • 09.08.2021 9:00 - 17:30 warsztaty

   Celem warsztatów jest zapoznanie się z rozwiązaniami NGINX. Przedstawione zostaną szerokie możliwości implementacyjne NGINX jako systemu, który może funkcjonować praktycznie w każdym środowisku, gdzie udostępniane są aplikacje. Czy to będzie pojedyncze proxy udostępniające jedną dużą monolityczną aplikację, czy zarządzające ruchem dla tysięcy mikroserwisów w zautomatyzowanych środowiskach kontenerowych z nowoczesnym podejściem do tworzenia, aktualizacji i dostarczania kodu – CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery). Omówimy w jaki sposób zastosowanie NGINX pozwoli na proste, bezpieczne i wydajne udostępnianie aplikacji niezależnie od poziomu zautomatyzowania procesów udostępniania oprogramowania. W ramach tej tematyki przygotowaliśmy dwa warsztaty: Wstęp do rozwiązań NGINX i NGINX w środowiskach zautomatyzowanych - Laboratorium CI/CD . Są one całkowicie od siebie niezależne, można wziąć udział w obu lub jednym wybranym.

   Plan szkolenia: • Czym jest NGINX i dlaczego firma F5 kupiła to rozwiązanie • Gdzie i dlaczego technologie NGINX znajdą swoje zastosowanie częściej niż F5 BIGIP, czy inne rozwiązania ADC • Architektura NGINX Plus oraz NGINX Controller • Omówienie i instalacja NGINX jako reverse proxy • Funkcjonalności NGINX w wersji open source i co daje komercyjna wersja NGINX Plus • Wsparcie High Availability w NGINX Plus • Zarządzanie NGINX Plus poprzez API oraz z wykorzystaniem Dashboardu.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Scademy: Hidden secrets behind device identification security chips for Free
  • 11.08.2021 12:00-13:00 webinarium

   In several industries, including automotive, the unique and cryptographic identification of IT devices is mandatory. Various Hardware Security Module (HSM) solutions have been developed for this purpose. Currently, version 2.0 of the Trusted Platform Module (TPM) specified by the Trusted Computing Group (TCG) is one of the most widely used standards. Programming these security chips requires special attention; however, even in cases with awareness, some details could remain untreated.

   This presentation reveals some hidden secrets behind the scenes.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Compendium CE: Współczesne zagrożenia aplikacji webowych oraz mobilnych
  • 12.08.2021 09:00-17:30 szkolenie

   Celem szkolenia jest poznanie najpopularniejszych luk w zabezpieczeniach aplikacji. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zarówno współczesne techniki ataków na aplikacje jak i wskazówki skutecznej przed nimi obrony.

   Plan szkolenia: • Czym jest luka bezpieczeństw • Kto i kiedy atakuje? • Czym jest rekonesans • OWASP Top 10 • Kluczowe obszary testowania bezpieczeństwa aplikacji mobilnych • Przechowywanie danych • Ujawnianie danych wrażliwych • Funkcje kryptograficzne • Weryfikacja tożsamości punktu końcowego • Uprawnienia aplikacji • Podpisywanie i manipulowanie aplikacjami • Obrona przed odwróceniem • Obrona przed złośliwym oprogramowaniem.

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Google Cloud: Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals for Free
  • 16.08.2021 09:00-17:30 szkolenie

   Ten jedniodniowy kurs wprowadza uczestników w możliwości Big Data i uczenia maszynowego Google Cloud Platform (GCP). Zawiera on przegląd platformy Google Cloud i omawia możliwości przetwarzania danych.

   Plan szkolenia: • Wprowadzenie do platformy GoogleCloud • Podstawy obliczeń i pamięci masowej • Analiza danych w chmurze • Skalowanie analizy danych • Uczenie maszynowe • Architektury przetwarzania danych • Podsumowanie.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • NGINX w środowiskach zautomatyzowanych - Laboratorium CI/CD for Free
  • 16.08.2021 09:00- 16:00 warsztaty

   Celem warsztatów jest zapoznanie się z rozwiązaniami NGINX. Przedstawione zostaną szerokie możliwości implementacyjne NGINX jako systemu, który może funkcjonować praktycznie w każdym środowisku, gdzie udostępniane są aplikacje. Czy to będzie pojedyncze proxy udostępniające jedną dużą monolityczną aplikację, czy zarządzające ruchem dla tysięcy mikroserwisów w zautomatyzowanych środowiskach kontenerowych z nowoczesnym podejściem do tworzenia, aktualizacji i dostarczania kodu – CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery). Omówimy w jaki sposób zastosowanie NGINX pozwoli na proste, bezpieczne i wydajne udostępnianie aplikacji niezależnie od poziomu zautomatyzowania procesów udostępniania oprogramowania. W ramach tej tematyki przygotowaliśmy dwa warsztaty: Wstęp do rozwiązań NGINX i NGINX w środowiskach zautomatyzowanych - Laboratorium CI/CD . Są one całkowicie od siebie niezależne, można wziąć udział w obu lub jednym wybranym.

   Plan szkolenia: • Wstęp i omówienie wykorzystywanych w trakcie warsztatów technologii • Tworzenie instancji NGINX Plus w zautomatyzowanym środowisku kontenerowym • Implementacja serwera web NGINX Plus z wykorzystaniem środowiska CICD • NGINX Plus jako load balancer w środowisku CD • Continuous Deployment.

   Cena: 0 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Microsoft: AZ-900T00 Microsoft Azure Fundamentals
  • 16-17.08.2021 9:00 - 16:00 szkolenie

   Dwudniowe szkolenie AZ-900T00 zapewni uczestnikom fundamentalny poziom wiedzy na temat pojęć chmury, głównych usług Azure, bezpieczeństwa, prywatności, zgodności i zaufania, oraz cennika i wsparcia Azure. Podczas szkolenia, uczestnicy dostaną dostęp do Azure i będą mogli uczestniczyć w labolatoriach.

   Plan szkolenia: • Pojęcia chmury • Główne usługi Azure • Bezpieczeństwo, prywatność, zgodność i zaufanie • Cennik i wsparcie Azure

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Microsoft: DP-900T00 Microsoft Azure Data Fundamentals
  • 18.08.2021 09:00-16:00 szkolenie

   Podczas tego szkolenia, uczestnik nauczy się podstawowych pojęć związanych z bazami danych w środowisku chmurowym, nabędzie umiejętności w posługiwaniu się usługami danych w chmurze i posiądzie wiedzę na temat usług danych w Microsoft Azure. Uczestnik dowie się jak identyfikować i opisywać główne pojęcia z zakresu danych, takie jak relacyjne i nierelacyjne bazy danych, big data i analityka.

   Plan szkolenia: • Główne pojęcia danych • Relacyjne dane w Azure • Nierelacyjne dane w Azure • Poznawanie analityki nowoczesnego magazynu danych w Azure

   Cena: 100 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Compendium CE: Mimikatz – warsztaty praktyczne
  • 26.08.2021 09:00-16:00 warsztaty

   Mimikatz to narzędzie stworzone przez Benjamina Delpy już w 2007 roku i jest rozwijany do dnia dzisiejszego. Celem przyświecającym autorowi było poszerzenie znajomości języka C oraz poznania mechanizmów działania pamięci w systemie Microsoft Windows. Oprogramowanie zaliczane do narzędzi typu „post-exploitation”, czyli używane po skompromitowaniu systemu, potrafi wydobyć z pamięci operacyjnej systemu hashe haseł, kody Pin, tickety usługi Kerberos, wykonać ataki pass-the-hash i pass-the-ticket, operować na kluczach prywatnych, a także eksportować „nieeksportowalne” certyfikaty.

   Te a także inne zastosowania tego oprogramowania pozwalające uzyskać pełną kontrolę nad danym celem (stacją roboczą, serwerem, siecią itp.). zostaną przedstawione i przećwiczone podczas jednodniowych warsztatów.

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 30 zapisz sie-->

 • Component Soft: Wprowadzenie do Kubernetesa i Dockera
  • 30.08.2021 09:00-16:00 warsztaty

   Celem tego jednodniowego warsztatu jest przedstawienie głównych cech Dockera – narzędzia do budowania i uruchamiania kontenerów, Kubernetesa – platformy do orkiestracji kontenerów, a także Helm – menedżera pakietów, który pozwala nam wdrażać aplikacje w Kubernetes w spójny sposób.

   Plan szkolenia: • Docker • Kubernetes • Helm

   Cena: 200 PLN Liczba miejsc: 15 zapisz sie-->