Szkolenia COBIT®

Szkolenia COBIT®

COBIT® (ang.  Control  OBjectives  for  Information  and  related Technology) stanowi ramy dla rozwoju, wdrażania, monitorowania i poprawy ładu informatycznego oraz praktyk zarządzania IT w organizacji.

Standard COBIT® został opracowany przez IT Governance Institute oraz Information Systems Audit and Control Association ISACA. Ich celem było przedstawienie wspólnego języka dla kadry zarządzającej służącego do komunikowania się nawzajem o celach, zadaniach i wynikach. Pierwsza wersja COBIT®, wydana w 1996 r. koncentrowała się głównie na audycie. Najnowsza wersja COBIT® 5, opublikowana w 2013 r., podkreśla wartość ładu informatycznego w osiągnieciu biznesowego sukcesu organizacji. Dostarcza również sporo porad dotyczących zarządzania ryzykiem.

COBIT® 5 opiera się na pięciu kluczowych zasadach tworzenia ładu informatycznego i zarządzania IT w organizacji:

Zasada 1: Zaspokajanie potrzeb interesariuszy

Zasada 2: Objęcie całej organizacji

Zasada 3: Zastosowanie pojedynczych zintegrowanych ram biznesowych

Zasada 4: Umożliwienie holistycznego podejścia

Zasada 5: Oddzielenie ładu informatycznego od zarządzania IT

Dostępne szkolenia COBIT® (Implementation): Rozwiń listę

Informacje o COBIT®

O ISACA

ISACA® (www.isaca.org) pomaga profesjonalistom z całego świata pełnić wiodącą rolę, przystosowywać się i zapewniać zaufanie w zmieniającym się cyfrowym świecie oferując światowej klasy innowacyjną wiedzę, standardy, kontakty, certyfikacje i rozwój zawodowy. Założone w 1969 roku stowarzyszenie ISACA oferuje także Cybersecurity Nexus™ (CSX), całościowy program dotyczący cyberbezpieczeństwa oraz COBIT®, metodykę biznesową nadzoru nad technologiami stosowanymi w firmie. Ponadto ISACA wspiera i poświadcza wiedzę i umiejętności kluczowe dla biznesu przyznając uznawane globalnie certyfikaty Certified Information Systems Auditor® (CISA®), Certified Information Security Manager® (CISM®), Certified in the Governance of Enterprise IT® (CGEIT®) oraz Certified in Risk and Information Systems Control™ (CRISC™). Stowarzyszenie liczy ponad 200 oddziałów na całym świecie.

http://www.isaca.org/polish/Pages/Default.aspx

O APMG International

APMG International is the world’s leading global accreditation and examination institute. APMG accredits organizations to deliver training courses and consultancy services for a broad range of professional certification schemes. APMG’s certification schemes, exam and accreditation services support our goal of enabling organizations and professionals to maximise their effectiveness through use of the latest methodologies and core competencies. 

https://apmg-international.com/about-us

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym temacie.

* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

Najbliższe szkolenia COBIT®

Harmonogram szkoleń COBIT®