Szkolenia ISTQB

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: ISTQB | wersja: 1.0

Szkolenie ISTQB Foundation Level stanowi podstawę certyfikowanego programu International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) i jest odpowiednie dla wszystkich praktyk dostarczania oprogramowania, w tym Waterfall, Agile, DevOps i Continuous Delivery.

Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest odpowiednia dla każdego, kto potrzebuje wykazać się praktyczną wiedzą na temat podstawowych koncepcji testowania oprogramowania, w tym osób na stanowiskach takich jak testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacji użytkowników i programiści.

Jest również odpowiednia dla osób indywidualnych, chcących posiadać podstawową znajomość testowania oprogramowania, czyli dla: managerów projektów, analityków biznesowych, dyrektorów IT, konsultantów  ds. zarządzania.

Nowy syllabus 2018 jest uznany jako przygotowanie do pozostałych certyfikacji  ISTQB® gdzie Foundation Level jest wymagany (wszystkie poprzednie edycje szkolenia ISTQB Foundation Level, łącznie z wersją 2011 i uzyskane  certyfikacje Foundation Level, pozostają ważne).

Kurs ten zapewnia testerom, deweloperom, inżynierom testowym, analitykom testowym, SDETs/SETs, DevQAers, DevTesterom oraz managerom niezbędne pojęcia, procedury/metody narzędzia  i umiejętności potrzebne do zastosowania fundamentalnych, najlepszych praktyk testowania. Ten praktyczny kurs zawiera najważniejsze techniki testowania wraz z wykładem i ćwiczeniami.

Cele kursu:

 • Przegląd najważniejszych technik projektowania testów z wykładem oraz ćwiczeniami;
 • Metodologię skutecznego testowania programów o szerokim zakresie począwszy od metod dla indywidualnych testerów po te związane z działem testowania jako całością
 • Proces testowania jest prezentowany zarówno poprzez teorię jak i praktyczne ćwiczenia, które dotyczą przykładowego projektu, w tym trudne zadania związane ze śledzeniem i prezentowaniem wyników testów
 • Omawiane jest również tworzenie środowiska testowego i automatyzację testów, a także cykle rozwojowe systemu i ich wpływ na testowanie

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawy Testowania
  • Co to jest Testowanie?
   • Zidentyfikuj typowe cele testowania (K1)
   • Testowanie a debugowanie (K2)
  • Dlaczego Testowanie jest konieczne?
   • Podaj przykłady dlaczego testowanie jest konieczne (K2)
   • Opisz związek między testowaniem a zapewnianiem jakości. Podaj przykłady w jaki sposób testowanie przyczynia się do wyższej jakości (K2)
   • Rozróżnij błąd, defekt I awarię (K2)
   • Odróżnij pierwotną przyczynę wady od jej skutków (K2)
  • Siedem zasad Testowania (K2)
   • Wyjaśnij siedem zasad testowania (K2)
  • Proces testowy
   • Wyjaśnij wpływ kontekstu na proces testowy (K2)
   • Opisz czynności testowe i odpowiednie zadania w ramach procesu testowego (K2)
   • Zróżnicuj produkty pracy wspierające proces testowy (K2)
   • Wyjaśnij wartość utrzymania identyfikowalności między podstawą testu a produktami pracy testowej (K2)
  • Psychologia Testowania (K2)
   • Zidentyfikuj czynniki psychologiczne, które wpływają na powodzenie testów (K1)
   • Wyjaśnij różnicę między nastawieniem wymaganym do działań testowych a nastawieniem wymaganym do działań programistycznych (K2)
 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele cyklu życia oprogramowania
   • Wyjaśnij związki między działaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania a działaniami testowymi podczas tworzenia oprogramowania (K2)
   • Zidentyfikuj powody, dla których modele cyklu rozwoju oprogramowania muszą być dostosowane do kontekstu projektu i charakterystyki produktu (K1)
   • Przywołaj cechy dobrego testowania, które mają zastosowanie do każdego modelu cyklu życia (K1)
  • Poziomy testów (K2)
   • Porównaj różne poziomy testu z punktu widzenia celów, podstawy testu, obiektów testowych, typowych defektów i awarii oraz podejść i obowiązków (K2)
  • Typy testów (K2)
   • Porównaj testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i strukturalne (K2)
   • Rozpoznaj, że testy funkcjonalne i strukturalne występują na każdym poziomie testu (K1)
   • Rozpoznaj, że testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i strukturalne występują na każdym poziomie testu (K1)
   • Porównaj cele testu potwierdzającego i regresyjnego (K2)
   • Testy konserwacyjne (K2)
    • Podsumuj uruchamianie testów konserwacyjnych (K2)
    • Opisz rolę analizy wpływu w testach konserwacyjnych (K2)
    • Opisz rolę analizy wpływu w testach konserwacyjnych (K2)
 3. Testy statyczne
  • Podstawy testów statycznych
   • Rozpoznaj rodzaje oprogramowania do pracy, które można badać za pomocą różnych technik testowania statycznego (K1)
   • Skorzystaj z przykładów, aby opisać wartość testowania statycznego (K2)
   • Wyjaśnij różnicę między technikami statycznymi i dynamicznymi, biorąc pod uwagę cele, rodzaje defektów do zidentyfikowania oraz rolę tych technik w cyklu życia oprogramowania (K2)
  • Przegląd procesu
   • Podsumuj działania procesu przeglądu produktu roboczego (K2)
   • Rozpoznaj różne role i obowiązki w formalnym przeglądzie (K1)
   • Wyjaśnij różnice między różnymi rodzajami recenzji: przegląd nieformalny, przewodnik, przegląd techniczny i inspekcja (K2)
   • Zastosuj technikę przeglądu do produktu roboczego, aby znaleźć wady (K3)
   • Wyjaśnij czynniki, które przyczyniają się do pomyślnego przeglądu (K2)
 4. Techniki Testowania
  • Kategorie Technik testowania
   • Wyjaśnij cechy, podobieństwa i różnice między funkcjonalnymi (blac-box testing), strukturalnymi (white-box testing) i opartymi na doświadczeniu technikami testowania (K2)
  • Funkcjonalne (Black-box) techniki testowania
   • Zastosuj podział równoważności (equivalence partitioning), aby uzyskać przypadki testowe z podanych wymagań (K3)
   • Zastosuj analizę wartości brzegowej (boundary value analysis), aby uzyskać przypadki testowe na podstawie danych wymagań (K3)
   • Zastosuj testowanie tabeli decyzyjnej (decision table testing), aby wyprowadzić przypadki testowe z podanych wymagań (K3)
   • Zastosuj test przejścia stanu (state transition testing), aby uzyskać przypadki testowe na podstawie podanych wymagań (K3)
   • Wyjaśnij, jak wyprowadzić przypadki testowe z przypadku użycia (K2)
  • Strukturalne (White-box) techniki testowania
   • Wyjaśnij zakres wyciągu (statement coverage) (K2)
   • Wyjaśnij zakres decyzji (decision coverage) (K2)
   • Wyjaśnij wartość wyciągu i zasięgu decyzji (K2)
  • Techniki testowania oparte na doświadczeniu
   • Wyjaśnij błąd zgadywania (error guessing) (K2)
   • Wyjaśnij testy eksploracyjne (exploratory testing) (K2)
   • Wyjaśnij testy oparte na liście kontrolnej (K2)
 5. Zarządzanie Testami
  • Organizacja testów
   • Wyjaśnij zalety i wady niezależnych testów (K2)
   • Zidentyfikuj zadania kierownika testu i testera (K1)
  • Planowanie I estymacja testów
   • Podsumuj cel i treść planu testów (K2)
   • Rozróżnij różne podejścia testowe (K2)
   • Podaj przykłady potencjalnych kryteriów wejścia i wyjścia (K2)
   • Zastosuj wiedzę na temat ustalania priorytetów oraz zależności technicznych i logicznych, aby zaplanować wykonanie testu dla danego zestawu przypadków testowych (K3)
   • Zidentyfikuj czynniki wpływające na wysiłek związany z testowaniem (K1)
   • Wyjaśnij różnicę między dwiema technikami szacowania: techniką opartą na pomiarach (metrics-based technique) i techniką opartą na ekspercie (expert-based technique) (K2)
  • Monitorowanie I kontrola testów
    Przywołaj wskaźniki użyte do testowania (K1)
   • Podsumuj cele, zawartość i odbiorców raportów testów (K2)
  • Zarządzanie konfiguracją
   • Podsumuj, w jaki sposób zarządzanie konfiguracją wspiera testowanie (K2)
  • Ryzyko I testy
   • Zdefiniuj poziom ryzyka, wykorzystując prawdopodobieństwo i wpływ (K1)
   • Rozróżnij ryzyko związane z projektem i produktem (K2)
   • Opisz na przykładach, w jaki sposób analiza ryzyka produktu może wpłynąć na dokładność i zakres testów (K2)
  • Zarządzanie defektami
   • Napisz raport o usterkach, obejmujący wady wykryte podczas testowania (K3)
 6. Narzędzia wspierające Testowanie
  • Uwagi dotyczące narzędzia testowego
   • Sklasyfikuj narzędzia testowe według ich celu i obsługiwanych czynności testowych (K2)
   • Zidentyfikuj korzyści i ryzyko związane z automatyzacją testów (K1)
   • Pamiętaj o szczególnych uwagach dotyczących wykonywania testów i narzędzi zarządzania testami (K1)
  • Planowanie i szacowanie testów (K3)
   • Zidentyfikuj główne zasady wyboru narzędzia (K1)
   • Przypomnij sobie cele wykorzystania projektów pilotażowych do wprowadzenia narzędzi (K1)
   • Zidentyfikuj czynniki sukcesu dla oceny, realizacji, wdrażania i bieżącego wsparcia narzędzi testowych w organizacji (K1)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Sugerowane sześciomiesięczne doświadczenie praktyczne w testowaniu.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnik otrzymuje certyfikat sygnowany przez Compendium (zaświadczenie o uczestnictwie w kursie).

Prowadzący

Certyfikowany trener ISTQB.

Informacje dodatkowe

Jakie poziomy są dostępne po szkolenia I egzmainie Foundation?

Posiadacze certyfikatu Foundation 2018 są uprawnieni do kontynuowania certyfikacji na wyższym poziomie ISTQB®: Advanced, a następnie Expert.

Posiadacze certyfikatów Foundation 2018 mogą również poszerzyć swoje umiejętności o ISTQB® Agile Tester lub certyfikować się na jednym z poziomów specjalistycznych ISTQB® (na przykład Automatyzacja czy Bezpieczeństwo).

Cała podróż edukacyjna w ramach certyfikowanego programu testującego ISTQB® jest oparta na słowniku ISTQB®.

Program partnerski ISTQB®

Program partnerski ISTQB® obejmie nową certyfikację Foundation Level 2018 (certyfikaty poziomu podstawowego 2011 pozostaną ważne).

Co się zmieniło w poziomie Foundation w wersji 2018?

 • Mniej Learning Objectives K1 (LO) (15 LO w 2018 r. w porównaniu z 27 LO w 2011 r.)
 • Mniejszy nacisk na rozdział nr 5 dot. Test Management (15 LO w 2018 r. w porównaniu z 24 LO w 2011 r.)
 • Większy nacisk na przegląd, dodano K3 LO do rozdziału 3 (sekcja Analiza statyczna według narzędzi została usunięta i zostanie omówiona w innych programach)
 • Większy nacisk na techniki testowe w rozdziale 4 (sekcja 4.1 z 2011 r. Przeniesiona i połączona z sekcją 1.4 rozdziału 1)
 • Agile jest wymieniony w treści sylabusa (ale nie jest zawarty w treści żadnego LO)
 • Obniżono techniki  testów strukturalnych (White-box testing) (usunięto K4 i K3 LO - te tematy zostaną omówione w innych programach ISTQB®).

Dododatkowe zmiany w sylabusie Foundation 2018:

 • ISO/IEC/IEEE 29119 jest teraz używany jako odniesienie zamiast IEEE Standard 829.
 • ISO/IEC 25010 jest teraz używany jako odniesienie zamiast ISO 9126.
 • ISO/IEC 20246 jest teraz używany jako odniesienie zamiast IEEE 1028

Oczekiwane wyniki biznesowe kandydata, który uzyskał certyfikat Foundation Level 2018, są następujące:

 • Promowanie wydajnej i efektywnej komunikacji, używając wspólnego słownictwa do testowania oprogramowania
 • Zrozumienie podstawowych pojęć testowania oprogramowania
 • Wykazanie zrozumienia w jaki sposób różne praktyki programowania i testowania oraz różne ograniczenia testowania mogą mieć zastosowanie przy optymalizacji testowania w różnych kontekstach
 • Skuteczny wkład w recenzje
 • Stosowanie sprawdzonych technik projektowania testów na wszystkich poziomach testów
 • Interpretowanie i wykonywanie testów na podstawie danych specyfikacji testu. Raporty z wyników testów.
 • Zrozumienie zasad zarządzania testami dotyczące zasobów, strategii, planowania, kontroli projektu i zarządzania ryzykiem
 • Pisanie i przesyłanie jasnych i zrozumiałych raportów o wadach
 • Zrozumienie czynników projektu, które determinują priorytety i podejście testowe
 • Zrozumienie wartości, jaką testowanie oprogramowania przynosi interesariuszom
 • Docenienie, w jaki sposób działania testowe i produkty pracy są zgodne z celami, środkami i celami projektu
 • Pomoc w procesie wyboru i wdrażania narzędzia testowego
Wszystkie szkolenia ISTQB
Szkolenia powiązane tematycznie

Testowanie oprogramowania

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 1700 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

 

EGZAMIN ?

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia
zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

Najbliższe szkolenia ISTQB

Harmonogram szkoleń ISTQB