Szkolenia ISTQB

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: ISTQB | wersja: 1.0

Szkolenie ISTQB Foundation Level stanowi podstawę certyfikowanego programu International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) i jest odpowiednie dla wszystkich praktyk dostarczania oprogramowania, w tym Waterfall, Agile, DevOps i Continuous Delivery.

Kwalifikacja na poziomie podstawowym jest odpowiednia dla każdego, kto potrzebuje wykazać się praktyczną wiedzą na temat podstawowych koncepcji testowania oprogramowania, w tym osób na stanowiskach takich jak testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacji użytkowników i programiści.

Jest również odpowiednia dla osób indywidualnych, chcących posiadać podstawową znajomość testowania oprogramowania, czyli dla: managerów projektów, analityków biznesowych, dyrektorów IT, konsultantów  ds. zarządzania.

Nowy syllabus 2018 jest uznany jako przygotowanie do pozostałych certyfikacji  ISTQB® gdzie Foundation Level jest wymagany (wszystkie poprzednie edycje szkolenia ISTQB Foundation Level, łącznie z wersją 2011 i uzyskane  certyfikacje Foundation Level, pozostają ważne).

Kurs ten zapewnia testerom, deweloperom, inżynierom testowym, analitykom testowym, SDETs/SETs, DevQAers, DevTesterom oraz managerom niezbędne pojęcia, procedury/metody narzędzia  i umiejętności potrzebne do zastosowania fundamentalnych, najlepszych praktyk testowania. Ten praktyczny kurs zawiera najważniejsze techniki testowania wraz z wykładem i ćwiczeniami.

Cele kursu:

 • Przegląd najważniejszych technik projektowania testów z wykładem oraz ćwiczeniami;
 • Metodologię skutecznego testowania programów o szerokim zakresie począwszy od metod dla indywidualnych testerów po te związane z działem testowania jako całością
 • Proces testowania jest prezentowany zarówno poprzez teorię jak i praktyczne ćwiczenia, które dotyczą przykładowego projektu, w tym trudne zadania związane ze śledzeniem i prezentowaniem wyników testów
 • Omawiane jest również tworzenie środowiska testowego i automatyzację testów, a także cykle rozwojowe systemu i ich wpływ na testowanie

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawy Testowania
  • Co to jest Testowanie?
   • Zidentyfikuj typowe cele testowania (K1)
   • Testowanie a debugowanie (K2)
  • Dlaczego Testowanie jest konieczne?
   • Podaj przykłady dlaczego testowanie jest konieczne (K2)
   • Opisz związek między testowaniem a zapewnianiem jakości. Podaj przykłady w jaki sposób testowanie przyczynia się do wyższej jakości (K2)
   • Rozróżnij błąd, defekt I awarię (K2)
   • Odróżnij pierwotną przyczynę wady od jej skutków (K2)
  • Siedem zasad Testowania (K2)
   • Wyjaśnij siedem zasad testowania (K2)
  • Proces testowy
   • Wyjaśnij wpływ kontekstu na proces testowy (K2)
   • Opisz czynności testowe i odpowiednie zadania w ramach procesu testowego (K2)
   • Zróżnicuj produkty pracy wspierające proces testowy (K2)
   • Wyjaśnij wartość utrzymania identyfikowalności między podstawą testu a produktami pracy testowej (K2)
  • Psychologia Testowania (K2)
   • Zidentyfikuj czynniki psychologiczne, które wpływają na powodzenie testów (K1)
   • Wyjaśnij różnicę między nastawieniem wymaganym do działań testowych a nastawieniem wymaganym do działań programistycznych (K2)
 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele cyklu życia oprogramowania
   • Wyjaśnij związki między działaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania a działaniami testowymi podczas tworzenia oprogramowania (K2)
   • Zidentyfikuj powody, dla których modele cyklu rozwoju oprogramowania muszą być dostosowane do kontekstu projektu i charakterystyki produktu (K1)
   • Przywołaj cechy dobrego testowania, które mają zastosowanie do każdego modelu cyklu życia (K1)
  • Poziomy testów (K2)
   • Porównaj różne poziomy testu z punktu widzenia celów, podstawy testu, obiektów testowych, typowych defektów i awarii oraz podejść i obowiązków (K2)
  • Typy testów (K2)
   • Porównaj testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i strukturalne (K2)
   • Rozpoznaj, że testy funkcjonalne i strukturalne występują na każdym poziomie testu (K1)
   • Rozpoznaj, że testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i strukturalne występują na każdym poziomie testu (K1)
   • Porównaj cele testu potwierdzającego i regresyjnego (K2)
   • Testy konserwacyjne (K2)
    • Podsumuj uruchamianie testów konserwacyjnych (K2)
    • Opisz rolę analizy wpływu w testach konserwacyjnych (K2)
    • Opisz rolę analizy wpływu w testach konserwacyjnych (K2)
 3. Testy statyczne
  • Podstawy testów statycznych
   • Rozpoznaj rodzaje oprogramowania do pracy, które można badać za pomocą różnych technik testowania statycznego (K1)
   • Skorzystaj z przykładów, aby opisać wartość testowania statycznego (K2)
   • Wyjaśnij różnicę między technikami statycznymi i dynamicznymi, biorąc pod uwagę cele, rodzaje defektów do zidentyfikowania oraz rolę tych technik w cyklu życia oprogramowania (K2)
  • Przegląd procesu
   • Podsumuj działania procesu przeglądu produktu roboczego (K2)
   • Rozpoznaj różne role i obowiązki w formalnym przeglądzie (K1)
   • Wyjaśnij różnice między różnymi rodzajami recenzji: przegląd nieformalny, przewodnik, przegląd techniczny i inspekcja (K2)
   • Zastosuj technikę przeglądu do produktu roboczego, aby znaleźć wady (K3)
   • Wyjaśnij czynniki, które przyczyniają się do pomyślnego przeglądu (K2)
 4. Techniki Testowania
  • Kategorie Technik testowania
   • Wyjaśnij cechy, podobieństwa i różnice między funkcjonalnymi (blac-box testing), strukturalnymi (white-box testing) i opartymi na doświadczeniu technikami testowania (K2)
  • Funkcjonalne (Black-box) techniki testowania
   • Zastosuj podział równoważności (equivalence partitioning), aby uzyskać przypadki testowe z podanych wymagań (K3)
   • Zastosuj analizę wartości brzegowej (boundary value analysis), aby uzyskać przypadki testowe na podstawie danych wymagań (K3)
   • Zastosuj testowanie tabeli decyzyjnej (decision table testing), aby wyprowadzić przypadki testowe z podanych wymagań (K3)
   • Zastosuj test przejścia stanu (state transition testing), aby uzyskać przypadki testowe na podstawie podanych wymagań (K3)
   • Wyjaśnij, jak wyprowadzić przypadki testowe z przypadku użycia (K2)
  • Strukturalne (White-box) techniki testowania
   • Wyjaśnij zakres wyciągu (statement coverage) (K2)
   • Wyjaśnij zakres decyzji (decision coverage) (K2)
   • Wyjaśnij wartość wyciągu i zasięgu decyzji (K2)
  • Techniki testowania oparte na doświadczeniu
   • Wyjaśnij błąd zgadywania (error guessing) (K2)
   • Wyjaśnij testy eksploracyjne (exploratory testing) (K2)
   • Wyjaśnij testy oparte na liście kontrolnej (K2)
 5. Zarządzanie Testami
  • Organizacja testów
   • Wyjaśnij zalety i wady niezależnych testów (K2)
   • Zidentyfikuj zadania kierownika testu i testera (K1)
  • Planowanie I estymacja testów
   • Podsumuj cel i treść planu testów (K2)
   • Rozróżnij różne podejścia testowe (K2)
   • Podaj przykłady potencjalnych kryteriów wejścia i wyjścia (K2)
   • Zastosuj wiedzę na temat ustalania priorytetów oraz zależności technicznych i logicznych, aby zaplanować wykonanie testu dla danego zestawu przypadków testowych (K3)
   • Zidentyfikuj czynniki wpływające na wysiłek związany z testowaniem (K1)
   • Wyjaśnij różnicę między dwiema technikami szacowania: techniką opartą na pomiarach (metrics-based technique) i techniką opartą na ekspercie (expert-based technique) (K2)
  • Monitorowanie I kontrola testów
    Przywołaj wskaźniki użyte do testowania (K1)
   • Podsumuj cele, zawartość i odbiorców raportów testów (K2)
  • Zarządzanie konfiguracją
   • Podsumuj, w jaki sposób zarządzanie konfiguracją wspiera testowanie (K2)
  • Ryzyko I testy
   • Zdefiniuj poziom ryzyka, wykorzystując prawdopodobieństwo i wpływ (K1)
   • Rozróżnij ryzyko związane z projektem i produktem (K2)
   • Opisz na przykładach, w jaki sposób analiza ryzyka produktu może wpłynąć na dokładność i zakres testów (K2)
  • Zarządzanie defektami
   • Napisz raport o usterkach, obejmujący wady wykryte podczas testowania (K3)
 6. Narzędzia wspierające Testowanie
  • Uwagi dotyczące narzędzia testowego
   • Sklasyfikuj narzędzia testowe według ich celu i obsługiwanych czynności testowych (K2)
   • Zidentyfikuj korzyści i ryzyko związane z automatyzacją testów (K1)
   • Pamiętaj o szczególnych uwagach dotyczących wykonywania testów i narzędzi zarządzania testami (K1)
  • Planowanie i szacowanie testów (K3)
   • Zidentyfikuj główne zasady wyboru narzędzia (K1)
   • Przypomnij sobie cele wykorzystania projektów pilotażowych do wprowadzenia narzędzi (K1)
   • Zidentyfikuj czynniki sukcesu dla oceny, realizacji, wdrażania i bieżącego wsparcia narzędzi testowych w organizacji (K1)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Sugerowane sześciomiesięczne doświadczenie praktyczne w testowaniu.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnik otrzymuje certyfikat sygnowany przez Compendium (zaświadczenie o uczestnictwie w kursie).

Prowadzący

Certyfikowany trener ISTQB.

Informacje dodatkowe

Jakie poziomy są dostępne po szkolenia I egzmainie Foundation?

Posiadacze certyfikatu Foundation 2018 są uprawnieni do kontynuowania certyfikacji na wyższym poziomie ISTQB®: Advanced, a następnie Expert.

Posiadacze certyfikatów Foundation 2018 mogą również poszerzyć swoje umiejętności o ISTQB® Agile Tester lub certyfikować się na jednym z poziomów specjalistycznych ISTQB® (na przykład Automatyzacja czy Bezpieczeństwo).

Cała podróż edukacyjna w ramach certyfikowanego programu testującego ISTQB® jest oparta na słowniku ISTQB®.

Program partnerski ISTQB®

Program partnerski ISTQB® obejmie nową certyfikację Foundation Level 2018 (certyfikaty poziomu podstawowego 2011 pozostaną ważne).

Co się zmieniło w poziomie Foundation w wersji 2018?

 • Mniej Learning Objectives K1 (LO) (15 LO w 2018 r. w porównaniu z 27 LO w 2011 r.)
 • Mniejszy nacisk na rozdział nr 5 dot. Test Management (15 LO w 2018 r. w porównaniu z 24 LO w 2011 r.)
 • Większy nacisk na przegląd, dodano K3 LO do rozdziału 3 (sekcja Analiza statyczna według narzędzi została usunięta i zostanie omówiona w innych programach)
 • Większy nacisk na techniki testowe w rozdziale 4 (sekcja 4.1 z 2011 r. Przeniesiona i połączona z sekcją 1.4 rozdziału 1)
 • Agile jest wymieniony w treści sylabusa (ale nie jest zawarty w treści żadnego LO)
 • Obniżono techniki  testów strukturalnych (White-box testing) (usunięto K4 i K3 LO - te tematy zostaną omówione w innych programach ISTQB®).

Dododatkowe zmiany w sylabusie Foundation 2018:

 • ISO/IEC/IEEE 29119 jest teraz używany jako odniesienie zamiast IEEE Standard 829.
 • ISO/IEC 25010 jest teraz używany jako odniesienie zamiast ISO 9126.
 • ISO/IEC 20246 jest teraz używany jako odniesienie zamiast IEEE 1028

Oczekiwane wyniki biznesowe kandydata, który uzyskał certyfikat Foundation Level 2018, są następujące:

 • Promowanie wydajnej i efektywnej komunikacji, używając wspólnego słownictwa do testowania oprogramowania
 • Zrozumienie podstawowych pojęć testowania oprogramowania
 • Wykazanie zrozumienia w jaki sposób różne praktyki programowania i testowania oraz różne ograniczenia testowania mogą mieć zastosowanie przy optymalizacji testowania w różnych kontekstach
 • Skuteczny wkład w recenzje
 • Stosowanie sprawdzonych technik projektowania testów na wszystkich poziomach testów
 • Interpretowanie i wykonywanie testów na podstawie danych specyfikacji testu. Raporty z wyników testów.
 • Zrozumienie zasad zarządzania testami dotyczące zasobów, strategii, planowania, kontroli projektu i zarządzania ryzykiem
 • Pisanie i przesyłanie jasnych i zrozumiałych raportów o wadach
 • Zrozumienie czynników projektu, które determinują priorytety i podejście testowe
 • Zrozumienie wartości, jaką testowanie oprogramowania przynosi interesariuszom
 • Docenienie, w jaki sposób działania testowe i produkty pracy są zgodne z celami, środkami i celami projektu
 • Pomoc w procesie wyboru i wdrażania narzędzia testowego
Wszystkie szkolenia ISTQB
Szkolenia powiązane tematycznie

Testowanie oprogramowania

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 1700 PLN NETTO

Najbliższe szkolenia ISTQB

Harmonogram szkoleń ISTQB