Szkolenia ITIL®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: ITIL-DPI | wersja: 1.0

Szkolenie zapewnia praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia organizacji informatycznej „uczącej się i doskonalącej” o silnym i skutecznym kierunku strategicznym. Kurs ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve został zaprojektowany, aby zapewnić praktyczną i strategiczną metodę planowania i ciągłego doskonalenia z niezbędną sprawnością. Jest skierowany do menedżerów wszystkich poziomów zaangażowanych w kształtowanie kierunku i strategii lub rozwijanie ciągle ulepszanego zespołu. Obejmie zarówno elementy praktyczne, jak i strategiczne. Z pomocą pojęć
i terminologii ITIL® 4, ćwiczeń i przykładów zawartych w kursie, zdobędziesz odpowiednią wiedzę, aby przystąpić do egzaminu certyfikującego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł:

 • Zrozumieć kluczowe pojęcia dotyczące kierunku, planowania, doskonalenia.
 • Zrozumieć zakres tego, co ma być kierowane i / lub planowane, oraz umieć korzystać z kluczowych zasad i metod kierowania i planowania w tym kontekście.
 • Zrozumieć rolę GRC i wiedzieć, jak zintegrować zasady i metody z systemem wartości usług.
 • Zrozumieć i wiedzieć, jak stosować kluczowe zasady i metody ciągłego doskonalenia dla wszystkich rodzajów usprawnień.
 • Zrozumieć wykorzystanie kluczowych zasad i metod komunikacji i zarządzania zmianami organizacyjnymi w celu ukierunkowania, planowania i doskonalenia.
 • Zrozumieć i wiedzieć, jak stosować kluczowe zasady i metody pomiaru i raportowania w kierunku, planowaniu i ulepszaniu.
 • Zrozumieć i wiedzieć, jak kierować, planować i ulepszać strumienie wartości i praktyki.

Językiem wykładowym szkolenia jest polski. Materiały oraz egzamin dostępne są w wersji anglojęzycznej.

Grupa docelowa:

 • personel wsparcia IT,
 • konsultanci IT,
 • business Managers,
 • właściciele procesów biznesowych,
 • programiści IT,
 • •usługodawcy,
 • integratorzy systemów,
 • każdy, kto pracuje w zespole Devops.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Course Introduction
  • Let’s Get to Know Each Other
  • Course Overview
  • ITIL® 4Certification Scheme
  • Course Learning Objectives
  • Course Components
  • Course Agenda
  • Module-End Exercises
  • Exam Details
 2. Core Concepts of DPI
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Basics of Direction
  • Basics of Planning
  • Basics of Improvement
  • Other Core Elements
 3. DPI through Service Value Chain and Guiding Principles
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • DPI of the SVS
  • DPI of Guiding Principles
 4. Role of Direction in Strategy Management
  • Key Terms Covered in the Module
  • Introducing Startegy Management
  • Developing Effective Strategies
 5. Implementation of Strategies
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Managing Risks
  • Making Decisions through Portfolio Management
  • Directing via Governance, Risk, and Compliance (GRC)
 6. Introduction to Assessment and Planning
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Core Concepts of Assessment
  • Conducting Effective Assessments
  • Core Concepts of Planning
 7. Assessment and Planning through VSM
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Introducing VSM
  • Developing Value Stream Maps
  • Knowing More About VSM
 8. Measurement, Reporting, and Continual Improvement
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Measurement and Reporting
  • Alignment of Measurements and Metrics
  • Success Factors and Key Performance Indicators
  • Continual Improvement
 9. easurements and Continual Improvement through DImensions and SVS
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Measurements for the Four Dimensions
  • Continual Improvement of the Service Value Chain and Practices
 10. OCM Principles and Methods
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Basics of OCM
  • OCM throughout DPI and Service Value Chain
  • Resistance and Reinforcement
 11. Communication Principles and Methods
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Basics of Effective Communication
  • Communication with Stakeholders
 12. SVS Development Using Four Dimensions
  • Key Terms Covered in the Module
  • Module Learning Objectives
  • Organizations and People in the SVS
  • Partners and Suppliers in the SVS
  • Value Streams and Processes in the SVS
  • Information and Technology in the SVS
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Uzyskanie certyfikatu  ITIL4 Foundation.

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Egzamin ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve jest w formie on-line. Podczas jego trwania można korzystać jedynie ze słownika języka angielskiego. Jest egzaminem jednokrotnego wyboru, składającym się z 40 pytań.

Czas trwania egzaminu to maksymalnie 90 minut dla wszystkich kandydatów zdających w ich ojczystym języku. Kandydaci przystępujący do egzaminu w języku, który nie jest ich językiem ojczystym lub językiem, którego nie używają na co dzień, mogą wystąpić o przyznanie im dodatkowego czasu (25%), czyli łączny czas egzaminu w takim przypadku to 113 minut.

Egzamin jest nadzorowany. Próg zdawalności to 70%, czyli należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 28 pytań z 40.

Prowadzący

Autoryzowany trener AXELOS.

Informacje dodatkowe

 ITIL® 4 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

 

Pozostałe szkolenia ITIL® | Intermediate

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Szkolenia Biznesowe

Ład korporacyjny

ITSM

ITIL

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 3900 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia ITIL®

Harmonogram szkoleń ITIL®