Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: MS-050T00 | wersja: A

Standardy biznesowe się zmieniły. Ludzie chcą komunikować się bez barier współpracy. Firmy potrzebują rozwiązania gwarantującego zarówno opłacalność, jak i elastyczność. Organizacje zaczynają konfigurować środowiska hybrydowe i migrować strony do chmury. Podczas tego szkolenia, uczestnik nauczy sie jak wdrażać i konfigurować SharePoint Server 2019, stworzonego aby sprostać wymaganiom nowoczesnego stylu pracy. Uczestnik dowie się jak konfigurować i zarządzać różnymi aplikacjami usług SharePoint, aby przygotować się do wdrożenia środowiska hybrydowego. Następnie, uczestnik pozna jak planować i stosować scenariusze hybrydowe SharePoint, które zapewniają nieprzerwane doświadczenie użytkownikom. Na koniec szkolenia, uczestnik nauczy się rozpoczynać proces migracji zawartości i zostanie zapoznany z dostępnymi zasobami i narzędziami do użycia podczas migracji do SharePoint i OneDrive w Microsoft 365.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem środowiska on-premises w SharePoint oraz osób zainteresowanych wdrażaniem scenariuszy hybrydowych i migracją zawartości do Microsoft 365.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Opisać funkcję MinRole w SharePoint 2019
 • Opisać instalację i konfigurację SharePoint 2019
 • Opisać stosowanie systemu wysokiej dostępności w SharePoint
 • Zaopatrywać aplikacje usługi BDC Service
 • Konfigurować aplikacje usługi Secure Store Service
 • Opisać konfigurację My Sites w SharePoint 2019
 • Opisać scenariusze hybrydowe dostępne w SharePoint
 • Opisać wymagania konfiguracji scenariusza hybrydowego w SharePoint
 • Planować wdrożenie hybrydowej platformy SharePoint Server
 • Planować proces migracji zawartości
 • Opisać dostępne zasoby i narzędzia do wpływania na proces migracji
 • Mieć dostęp do danych poddawanym migracji przy użyciu SharePoint Migration Assessment Tool (SMAT)
 • Migrować zawartość do chmury przy użyciu SharePoint Migration Tool (SPMT)
 • Migrować zawartość do chmury przy użyciu Migration Manager
 • Migrować zawartość do chmury przy użyciu Mover
 • Zarządzać i monitorować proces migracji

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Infrastruktura SharePoint
  • Planowanie kolektywu SharePoint
  • Przegląd SharePoint Server 2019
  • Instalacja i zarządzaniem kolektywem SharePoint
 2. Uwierzytelnienie i bezpieczeństwo SharePoint
  • Planowanie uwierzytelnienia
  • Konfiguracja federacyjnego uwierzytelnienia
 3. Zarządzanie zawartością w SharePoint
  • Planowanie stron i kolektywów stron
  • Zarządzanie dostępem do stron
  • Konfiguracja i zarządzanie kolektywami stron
 4. Aplikacje usług SharePoint
  • Aplikacje usług i praca w SharePoint
  • Planowanie i konfiguracja BCS i Secure Store
  • Planowanie i konfiguracja usługi profilu użytkownika
 5. Planowanie i konfiguracja usługi Managed Metadata
  • Zarządzanie typami stron
  • Przegląd usługi Managed Metadata
  • Konfiguracja usługi Managed Metadata
 6. Planowanie i konfiguracja wyszukiwania
  • Planowanie wyszukiwania firmowego
  • Konfiguracja wyszukiwania firmowego
  • Zarządzanie wyszukiwaniem firmowym
 7. Przegląd scenariuszy hybrydowych SharePoint
  • Wprowadzenie do scenariuszy hybrydowych SharePoint
  • Planowanie hybrydy SharePoint Server
 8. Stosowanie scenariuszy hybrydowych SharePoint
  • Stosowanie scenariuszy hybrydowych SharePoint
  • Konfiguracja pomostu danych on-premises
 9. Stosowanie hybrydowego wyszukiwania SharePoint
  • Przegląd hybrydowego wyszukiwania SharePoint
  • Konfiguracja hybrydowego wyszukiwania SharePoint
 10. Planowanie migracji zawartości
  • Wprowadzenie do migracji zawartości
  • Przygotowywania pod migrację zawartości
 11. Migracja zawartości do Microsoft 365
  • Migracja zawartości przy użyciu SPMT
  • Migracja zawartości przy użyciu Migration Manager
  • Migracja zawartości przy użyciu Mover
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
 • Doświadczenie z Windows PowerShell
 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania SQL Server
 • Podstawowa wiedza z zakresu tworzenia w sieci, łącznie z systemem nazw domen (DNS)
 • Wiedza z zakresu administracji Windows Server
 • Podstawowa wiedza z zakresu Active Directory i Azure AD.
 • Podstawowa wiedza z zakresu zdalnego zarządzania urządzeniami i alternatywnych systemów operacyjnych (Android and macOS)
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia MS-050T00 SharePoint Hybrid Deployment and Migration otrzymują certyfikat ukończenia autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały źródłowe oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Microsoft 365

Szkolenia powiązane tematycznie

Programowanie

Systemy operacyjne

Bezpieczeństwo IT