Szkolenia CIW

Cel szkolenia

kod: CIW-ME

Kurs Multimedia Essentials uczy podstawowych umiejętności multimedialnych, w tym m.in. jak korzystać z oprogramowania do prezentacji, programów graficznych i innych narzędzi cyfrowych i multimedialnych. Kursanci będą tworzyć prezentacje używając przejść, animacji i dźwięków. Ponadto poznają narzędzia do tworzenia grafiki w formach wektorowych i bitmapowych, dowiedzą się o formatach plików graficznych oraz o ich właściwościach. Kursanci będą też korzystać z programów komputerowych do tworzenia, edycji oraz modyfikacji zdjęć. Ponadto uczestnicy będą tworzyć prezentacje multimedialne, które obejmą edycje filmu, animacji i dźwięku.

Po zakończeniu szkolenia kursanci będą potrafili:

 • Stworzyć profesjonalną prezentację
 • Obsługiwać programy graficzne
 • Posługiwać się najpopularniejszymi narzędziami cyfrowymi i multimedialnymi

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Oprogramowanie do prezentacji multimedialnych
  • Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych
   • Dysk i slajdy Google
   • Zmiana motywu prezentacji
   • Zmiana tła
   • Praca z układem slajdów
  • Zrozumienie i zastosowanie układów
  • Formatowanie: przesuwanie, zmiana rozmiaru i powielanie
  • Praca ze slajdami
   • Wstawiania slajdu
   • Importowanie slajdów z istniejącej prezentacji
  • Kopiowanie, usuwanie i organizowanie slajdów
  • Praca z tekstem i obiektami
   • Wstawianie tekstu i pól tekstowych
   • Wstawianie linii i kształtów
  • Edycja tekstu i obiektów
   • Modyfikacja, zmiana kolejności, obracanie, grupowanie obiektów
  • Dodawanie komentarzy, obrazów, filmów, tabel
  • Praca z przejściami i animacjami
   • Zmiana efektów przejścia między slajdami
   • Dodawanie animacji do tekstu i obiektów
  • Praca z notatkami
  • Wyświetlanie prezentacji
  • Korzystanie z paska narzędzi
  • Sposoby wyświetlania prezentacji
  • Udostępnianie oraz publikacja prezentacji w Internecie
  • Drukowanie i pobieranie prezentacji
  • Quiz
  • Analiza przypadków
 2. Korzystanie z programów graficznych
  • Praca z grafiką i oprogramowaniem graficzne
  • Pierwsze kroki z edytorem Pixlr
  • Korzystanie z menu pomocy
  • Korzystanie z panelu nawigacji i widoku
  • Korzystanie z menu obrazu
  • Korzystanie z narzędzi
  • Korzystanie z warstw, menu ekranowego i filtrów
  • Aktywność : Przegląd Pixlr Editor Toolbar
  • Aktywność : Przegląd zastosowanych filtrów
  • Quiz
  • Analiza przypadków
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW ( CIW Certified Instructor).

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Multimedia Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Pozostałe szkolenia CIW | ICT

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Transformacja Cyfrowa

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW