Szkolenia PRINCE2®

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: P2-FOW

Celem szkolenia PRINCE2® Foundation jest potwierdzenie, że jego absolwent ma wystarczającą wiedzę i zrozumienie metodyki PRINCE2® pozwalające na jej efektywnie wykorzystanie w pracy z zespołem projektowym jako członek tego zespołu lub kierownik projektu. Elementem tego szkolenia jest również egzamin certyfikacyjny poziomu Foundation. Posiadanie certyfikacji PRINCE2® Foundation jest też warunkiem wstępnym dla kandydatów ubiegających się o kwalifikację PRINCE2® Practitioner.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia powinien rozumieć strukturę i kluczową terminologię metodyki PRINCE2®, a w szczególności znać:

 • Charakterystykę i kontekst projektu oraz korzyści płynące z przyjęcia metodyki PRINCE2®
 • Znaczenie ról, zarządzania produktami i tematami w metodyce PRINCE2®
 • Pryncypia PRINCE2®
 • Znaczenie celów i kontekstu w procesach PRINCE2®

Grupa docelowa

Kwalifikacja ta jest skierowana do menedżerów projektów i potencjalnych kierowników projektów. Istotna jest również do innych kluczowych osób zaangażowanych w przygotowanie, inicjowanie i realizację projektów, w tym: członków Komitetu sterującego, Kierowników zespołu, Nadzoru projektu, członków wsparcia projektu, właścicieli ryzyka, interesariuszy oraz pozostałego personelu współpracującego z zespołem projektowym. 

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd metodyki PRINCE2®
 2. Proces Przygotowanie Projektu
 3. Organizacja
 4. Uzasadnienie Biznesowe
 5. Proces Inicjowanie Projektu
 6. Plany
 7. Jakość
 8. Ryzyko
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 10. Postępy
 11. Proces Sterowanie Etapem
 12. Zmiana
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 14. Proces Zamykanie Projektu
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne formalne warunki wstępne dla tego szkolenia.

Jednak zakłada się, że uczestnicy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu metod prowadzenia projektów lub mają już pewne doświadczenie praktyczne z pracą w środowisku projektowym. Tego typu doświadczenie pozyskane przed szkoleniem zapewnia, że jego intensywny charakter nie będzie powodował przemęczenia uczestników.

Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Każdy uczestnik szkolenia PRINCE2® Foundation otrzymuje voucher na egzamin on-line. Egzamin jest nadzorowany na żywo, składa się z 60 pytań wielokrotnego wyboru. Próg zdawalności wynosi 55%.

Czas trwania egzaminu to 60 minut. W przypadku zdawania egzaminu w języku, który nie jest językiem ojczystym kandydata, istnieje możliwość wydłużenia czasu do maksymalnie 75 minut.

 

Podczas trwania egzaminu nie jest dozwolone korzystanie z materiałów szkoleniowych ani z oficjalnej książki.

Prowadzący

Autoryzowany trener PEOPLECERT.

Informacje dodatkowe

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Pozostałe szkolenia PRINCE2® | Foundation

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA OD 2200 PLN NETTO

 

Najbliższe szkolenia PRINCE2®

Harmonogram szkoleń
PRINCE2®