Szkolenia CIW

Cel szkolenia

kod: CIW-WPE

Kurs ICT Word Processing Essentials skupia się na fundamentalnych aspektach użytkowania powszechnie stosowanych edytorów tekstowych. Uczestnicy będą uczyć się jak używać aplikacji do tworzenia nowych dokumentów oraz jak dodawać i edytować ich treść. Będą oni używać narzędzi zawartych w aplikacji do projektowania wyglądu poprzez zmianę układu strony, czcionki, stylów i obrazów. Nauczą się także tworzyć struktury tekstu, które przekształcą dokument na łatwiejszy do przeczytania i zrozumienia, wliczając w to tabele oraz listy punktowane i numerowane. Uczestnicy kursu nauczą się także współpracować nad projektami w edytorach tekstowych poprzez edytowanie i dzielenie się dokumentami.

Po ukończeniu kursu ICT Word Processing Essentials, uczestnicy będą potrafić:

 • Identyfikować funkcje i korzyści płynące z użytkowania edytorów tekstowych, zainstalowanych zarówno lokalnie jak i zdalnie, wliczając w to ogólne funkcje edytorów tekstowych, działanie w chmurze oraz wspólne funkcje interfejsu
 • Wykazywać biegłość w korzystaniu z edytorów tekstowych do tworzenia podstawowych dokumentów i formatowania ich zawartości, w tym korzystać ze skrótów klawiszowych, narzędzi ustawień strony, opcji drukowania, technik edycji tekstu, wyglądu dokumentu, stylów i czcionek, wielopoziomowych nagłówków, nawigować w dokumentach, tworzyć spisy treści, podziały stron, cytaty, wprowadzać datę i godzinę i sumować liczbę słów i znaków.
 • Wykazywać biegłość w pracy z obrazami i obiektami graficznymi w dokumentach tekstowych, w tym wklejanie obrazów i obiektów graficznych, pozycjonować obraz w zależności od tekstu, obsługiwać narzędzia rysowania, formatować kształty, graficzne obiekty tekstowe, przedstawiać informacje za pomocą elementów wizualnych (diagramy i grafy) oraz wstawiać arkusze kalkulacyjne.
 • Wykazywać biegłość w pracy ze strukturalną zawartością taką jak listy i tabele w edytorach tekstowych, wliczając w to układ kolumn, listy punktowane i numerowane, wielopoziomowe kontury i struktury tabeli.
 • Wykazywać biegłość w edycji treści i współpracy nad projektami przy użyciu narzędzi programowych, wliczając w to zainstalowane oprogramowanie w porównaniu z oprogramowaniem w chmurze, współpracy w czasie rzeczywistym, narzędzi udostępniania, historii zmian, tłumaczenia, komentarzy do dokumentów i narzędzi edycyjnych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do przetwarzania tekstu
  • Czym jest edytor tekstu?
  • Google Drive, czyli dane w chmurze
  • Pierwsze kroki z Google Docs
  • Powszechne skróty klawiaturowe
  • Wyszukiwanie Warunków Google Docs
  • Przegląd opcji menu Google Docs
  • Przegląd paska narzędzi Google Docs
  • Quiz
 2. Tworzenie i edycja dokumentów
  • Tworzenie i edycja dokumentów w edytorze tekstu
  • Formatowanie tekstu
  • Wyszukiwanie i sprawdzanie zawartości
  • Powoływanie się na źródła
  • Opcje ustawień strony
  • Opcje drukowania
  • Inne narzędzia do pracy z dokumentami
  • Instalacja dodatków w Google Docs
  • Opcje paska narzędzi
  • Quiz
 3. Praca z obrazami i kształtami w dokumentach
  • Obrazy i kształty w dokumentach
  • Praca z obrazami
  • Pozycjonowanie obrazów w dokumentach
  • Praca z narzędziami rysowania w edytorze tekstu
  • Quiz
 4. Kształtowanie zawartości tekstowej w dokumentach
  • Zawartość tekstowa w dokumentach
  • Kolumny
  • Listy
  • Tabele
  • Quiz
 5. Przegląd i współpraca nad dokumentami
  • Przegląd i współpraca nad dokumentem
  • Współpraca online
  • Współpraca w czasie rzeczywistym i automatyczny zapis
  • Przegląd historii i udostępnianie
  • Publikowanie dokumentów w sieci WWW
  • Tłumaczenie języków
  • Sugestie i przegląd edycji
  • Udostępnianie dokumentu
  • Edycja i komentowanie dokumentu
  • Translacja dokumentu
  • Quiz
  • Case Study: Tworzenie gazety
  • Case Study: Tworzenie osobistego logo i akronimu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Każde ze szkoleń z programu ICT kończy się egzaminem certyfikacyjnym, który stanowi końcową ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności przez uczestnika danego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzany jest poprzez uzyskanie imiennego certyfikatu w formie cyfrowej, który można dodatkowo samodzielnie wydrukować.

Każdy egzamin certyfikacyjny zawiera 30 pytań wielokrotnego wyboru, które są losowane z większej puli i generowane przez system testowy w losowej kolejności. Maksymalny czas trwania egzaminu to 45 min. Kandydaci, aby pozytywnie zakończyć egzamin i uzyskać certyfikat muszą zdobyć minimum 73% poprawnych odpowiedzi. Jeśli kandydat nie zda egzaminu certyfikującego za pierwszym razem ma maksymalnie dwa dodatkowe podejścia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu nie ma możliwości jego powtórzenia np. w celu uzyskania lepszego rezultatu procentowego.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor)

Informacje dodatkowe

Jednym z kluczowych elementów projektu „ICT Word Processing Essentials” są zarówno częściowe testy, które na bieżąco sprawdzają przyswajaną wiedzę jak i końcowy egzamin certyfikacyjny. Testy częściowe będące elementami poszczególnych modułów danego szkolenia pozwalają instruktorowi na ocenę bieżących postępów uczestnika, natomiast końcowy egzamin stanowi podsumowanie i potwierdzenie opanowania danej technologii.

Testy sprawdzający

Testy sprawdzające są wykonywane pod nadzorem instruktora i stanowią one ocenę gotowości kandydata do egzaminu podsumowującego/certyfikacyjnego, który, co ważne, jest nadzorowany przez inną osobę niż ta, która prowadziła dane szkolenie. Instruktor na podstawie raportu podsumowującego wyniki testów sprawdzających może zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować skorzystania z dodatkowych materiałów i ćwiczeń dotyczących określonego obszaru tematycznego. Uczestnicy szkoleń mogą powtarzać testy sprawdzające dowolną ilość razy w zależności od uznania instruktora.

Pozostałe szkolenia CIW | ICT

Szkolenia powiązane tematycznie

Oprogramowanie

Transformacja Cyfrowa

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW