Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

kod: MS-2830

Celem kursu MS-2830 Designing Security for Microsoft Networks jest zapoznanie z elementami projektowania bezpieczeństwa w sieci Microsoft Networks. Nauczenie tworzenia planu zarządzania ryzykiem. Zdobycie umiejętności pozwalających na projektowanie zabezpieczeń poszczególnych elementów infrastruktury sieciowej. Przedstawienie zagrożeń dla wybranych elementów systemu komputerowego. Nauczenie czynności pozwalających na pełne ujęcie zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci w organizacji.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do projektowania bezpieczeństwa dla sieci Microsoft Networks.
 • Wprowadzenie do projektowania bezpieczeństwa w zakresie wykorzystania polis grupowych oraz procedur.
 • Zdefiniowanie modelu procesowego Microsoft Solutions Framework.
 • Omówienie zasad tworzenie zespołu odpowiedzialnego za projektowanie bezpieczeństwa.
 • Zapoznanie z elementami podatnymi na niebezpieczeństwo oraz metodami ich wykorzystywania przez intruza.
 • Przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie modelu STRIDE.
 • Tworzenie planu zarządzania ryzykiem.
 • Projektowanie zabezpieczeń dla zasobów fizycznych.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka w sieci.
 • Projektowanie zabezpieczeń komputerów.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla kont w organizacji.
 • Projektowanie zabezpieczeń kont.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla procesu uwierzytelniania.
 • Projektowanie zabezpieczeń dla procesu uwierzytelniania.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla danych.
 • Projektowanie zabezpieczeń danych.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla transmisji danych.
 • Projektowanie zabezpieczeń transmisji danych.
 • Wyznaczenie zagrożeń i analiza ryzyka dla urządzeń sieci.
 • Projektowanie zabezpieczeń urządzeń sieci.
 • Projektowanie polis audytu.
 • Projektowanie procedur reakcji na incydenty.
 • Analiza ryzyka tworzonego przez użytkowników sieci.
 • Projektowanie polityki bezpiecznego używania komputera.
 • Analiza ryzyka zarządzania sieci.
 • Projektowanie polityki bezpieczeństwa dla zarządzania siecią.
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.

Prowadzący

Microsoft Certified Trainer.

Informacje dodatkowe

Kurs przygotowuje do egzaminu 70-298 Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network wchodzącego w skład ścieżek MCSA/MCSE (Microsoft Certified Systems Administrator / Microsoft Certified Systems Engineer).

Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo IT