Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia

Zapoznanie z językiem programowania Perl 5. Omówienie składni, struktur danych, dostepnych funkcji. Przedstawienie typowych zastosowań Perla. 

Nacisk na praktyczne umiejętności programowania - wszystkie tematy wzbogacone ćwiczeniami praktycznymi.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie
  • czym jest Perl
  • najprostszy program
  • wiersz w Perlu
 2. Uruchamianie
  • opcje programu perl
  • "jednolinijkowce"
 3. Podstawowe struktury danych
  • Stałe liczbowe i tekstowe
  • Zmienne skalarne
  • Listy (array)
  • Tablice asocjacyjne (hash)
 4. Operatory
  • przegląd najważniejszych operatorów
  • reguły precedencji i asocjacji
  • tablica operatorów
 5. Struktury kontrolne
  • bloki kodu
  • if, unless
  • while, until
  • for, foreach
  • last, next, redo, continue
 6. Wejście/Wyjście
  • standardowe strumienie We/Wy
  • open, close
  • read, sysread, readline<>
  • print, say
  • format, write
 7. Uzyskiwanie pomocy
  • diagnostyka programów
  • man perl
  • najważniejsza dokumentacja
  • inne źródła wiedzy
 8. Wyrażenia regularne
  • regex - podstawy
  • klasy znaków
  • zakotwiczenia
  • operatory m//, s///
 9. Manipulacja tekstem
  • index, substr, tr
  • split, join
  • uc, lc
 10. Sortowanie
  • sort - podstawy
  • własne funcje sortujące
 11. Tworzenie funkcji i procedur
  • procedury - wprowadzenie
  • parametry
  • zmienne lokalne (my)
 12. Moduły
  • używanie modułów (use, require)
  • DBI, Net::FTP,
  • tworzenie modułów
  • package
  • perldoc perlmod
 13. Pliki i katalogi
  • pliki i operacje na plikach
  • stat, chmod, utime
  • rename, unlink
  • funkcja testu (-X)
  • Katalogi
  • mkdir, rmdir
  • operator wildcard (glob)
  • opendir, readdir
  • moduły File::
 14. Złożone struktury danych
  • Referencje
  • Złożone struktury danych
 15. Programowanie obiektowe w Perlu
  • klasy
  • obiekty
  • metody
 16. Techniki zaawansowane
  • system, qx()
  • eval i przechwytynie wyjątków
  • fork i obsługa sygnałów
  • socket i serwer sieciowy
 17. Zmienne systemowe
  • perldoc perlvar
  • %ENV, @INC, %SIG
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • znajomość podstaw programowania (w dowolnym języku)
 • znajomośc podstaw powłoki systemu / wiersza polecenia
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat wystawiony imiennie oraz na firmę, sygnowany przez Compendium Centrum Edukacyjne.
Prowadzący Wykładowca Compendium Centrum Edukacyjnego.
Informacje dodatkowe Zajęcia i materiały w języku polskim
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

1900 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

3 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin