Szkolenia CIW

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie Web Design Specialist uczy, jak projektować i publikować strony sieci Web. Podstawowe tematy omawiane podczas tego szkolenia to: proces projektowania i rozwoju witryny w sieci Web i oczekiwania klientów z tym związane, kwestie etyczne i prawne dotyczące publikacji w sieci, elementy Web Design (takie jak estetyka, doświadczenia użytkownika, nawigacja, użyteczności i dostępności strony z punktu widzenia użytkownika), technologie Web (takie jak: Hypertext Markup Language (HTML), Extensible HTML (XHTML)) i inne rozszerzające technologie, pliki graficzne, aplikacje do tworzenia stron wykorzystujące graficzny interfejs użytkownika (GUI), publikowanie stron i ich bieżąca obsługa, zaawansowane technologie internetowe (takie jak: technologie multimedialne i wtyczki, technologie po stronie Klienta i po stronie Serwera, wykorzystywanie baz danych.

W czasie tego szkolenia będziesz pracować z popularnymi narzędziami takimi jak: Microsoft Expression Web, Adobe Dreamweaver i Flash. Będziesz uczyć się sposobu projektowania i rozwoju projektów internetowych za pomocą technologii, takich jak: kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets (CSS)), rozszerzalny język znaczników (Extensible Markup Language (XML)), JavaScript, aplety Java, Dynamic HTML, wtyczki, multimedia i baz danych. Poznasz również możliwości rozszerzania funkcjonalność narzędzi stosowanych przy projektowaniu, problemy z niekompatybilnością w obrębie tych narzędzi oraz możliwości obecnych przeglądarek internetowych.

Podczas szkolenia Web Design Specialist nauczysz się również jak zarządzać projektem, jakim jest projektowanie, tworzenie i rozwój strony internetowej. Dowiesz się o najnowszych technologiach i dobrych praktykach wytwórczych niezbędnych w pracy na stanowisku Web Designer. Podczas całego kurs będziesz mieć do czynienia z procesem tworzenia stron internetowych w modelu zarządzania projektem, tworzenia stron ukierunkowanych na cele biznesowe i zgodnie z wytycznymi użyteczności i efektywności z perspektywy użytkownika. Projekt strony będzie analizowany z kilku różnych perspektyw w tym od strony użytkownika tak, aby można było zidentyfikować jego oczekiwania, upodobania i potrzeby. Postawisz się również w roli projektanta witryny Web i kierownika projektu, tak, aby przejść cały proces od wstępnego projektu do opublikowania prototypu funkcjonalnej strony sieci Web. Praktyczne warsztaty obejmują rzeczywiste scenariusze bazujące na wcześniejszej wersji serwisu „Live Habitat For Humanity” (projekt, używany podczas warsztatów jest używany za przyzwoleniem i zgodą Habitat for Humanity). Aktualną stronę projektu Humanity można zobaczyć pod adresem www.habitat.org.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tego kursu mogą pomóc w rozpoczęciu lub rozwijaniu kariery na stanowisku Web Designer i obszarach takich jak:
 • Autorzy serwisów WWW
 • Specjaliści od spraw marketingu i komunikacji
 • Specjaliści od spraw PR
 • Webmasterzy
 • Graficy
 • Projektanci aplikacji Webowych
 • Autorzy tekstów
 • Inne

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd podstawowych zagadnień związanych z projektowaniem serwisów sieci Web
  • Technologie sieci Web
  • Charakterystyka sieci Web
  • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem serwisów sieci Web
  • Nowe technologie
  • Ocena swoich umiejętności z zakresu XHTML
  • Zespoły programistów serwisów Web
 2. Zespoły i ich zadania
  • Kierowanie projektem
  • Współpraca przy realizacji projektu
  • Twoje portfolio projektanta
  • Twoje możliwości zarabiania na projektach
 3. Podstawy z zakresu prowadzenia projektów Webowych
  • Fazy zarządzania projektu Webowego
  • Dokumentowanie realizacji projektu i komunikacja podczas jego trwania
 4. Proces tworzenia i rozwoju witryny internetowej
  • Podejście oddolne (Bottom-Up Approach) do procesu tworzenia witryny Web
  • Zrozumienie procesów biznesowych
  • Zdefiniowanie strony wizualnej witryny Web
  • Od koncepcji do strategii
  • Specyfikacja witryny internetowej
  • The Metaphor
  • Nawigacja
  • Proces tworzenia Map Myśli
  • Tworzenie szkieletu witryny sieci Web
  • Tworzenie szkieletu strony WWW
 5. Układ strony sieci Web i jej elementów
  • Użytkownicy a projekt witryny
  • Efektywny układ strony sieci Web
  • Budowanie świadomości marki w sieci
  • Kolorystyka projektu
  • Czcionki stosowane w projekcie
 6. Użyteczność i dostępności witryny sieci Web
  • Użyteczność i dostępności z punktu widzenia odbiorcy
  • Definiowanie użyteczności
  • Testowanie użyteczności witryny
  • Dostępność strony internetowej
 7. Przeglądarki
  • Przeglądarki i nawigacja
  • Przeglądarki i uwagi dotyczące projektowania
  • Dostosowanie do przeglądarki
  • Główne, dodatkowe i alternatywne przeglądarki
  • Skracanie linków z TinyURL
  • Wykorzystywanie CAPTCHA
 8. Nawigacja
  • Dlaczego nawigacja jest bardzo ważna?
  • Bardziej i mniej znaczące elementy – co uwzględnić w nawigacji
  • Hierarchia nawigacji
  • Struktura witryny, adresy URL i nazwy plików
  • Różne konwencje realizacji
  • Sterowanie
  • Plan działania
 9. Grafika na witrynach sieci Web
  • Zdjęcia na witrynach sieci Web
  • Pojęcia dotyczące cyfrowej fotografii
  • Grafika rastrowa a wektorowa
  • Oprogramowanie do obróbki grafiki
  • Formaty plików graficznych
  • Tworzenie i optymalizacja grafiki
  • Podstawowe założenia dotyczące projektów graficznych
 10. Multimedia i Internet
  • Multimedia i witryny sieci Web
  • Aktualne możliwości multimedialne
  • Animacja i sieć Internet
  • Audio i sieć Internet
  • Wideo i sieć Internet
  • Cele multimedialnych witryn
  • Interakcja użytkownika
  • Wybór elementów multimedialnych
 11. Etyczne i prawne zagadnienia dotyczące tworzenia witryn sieci Web
  • Etyka i prawo w procesie tworzenia witryny sieci Web
  • Zagadnienia etyczne i sieć Internet
  • Kwestie prawne i sieć Internet
 12. HTML i ewolucja Znaczników
  • Funkcja języka znaczników
  • Krótka historia SGML
  • Co to jest HTML?
  • Cele HTML
  • Standardy HTML
  • HTML 1.0 i 2.0
  • HTML 3.0 i 3.2
  • HTML 4.0 i 4.01
  • Formatowanie niezależne od struktury HTML
  • Rozszerzony HTML (XHTML)
  • Strony referencyjne dla Webmasterów
 13. XML i XHTML
  • Co to jest XML?
  • Cele XML
  • Co nazywamy dokumentem XML?
  • Zasady dobrze sformatowanego dokumentu XML
  • Przejście z HTML do XML
  • Co to jest XHTML?
  • Konsekwentne stosowanie jednego standardu
 14. Struktura strony WWW - tabele i ramki
  • Tworzenie struktury z tabelami X/HTML
  • Podstawowe tabele w X/HTML
  • Struktura strony WWW z obramowaniem
  • Ramki i zestawy ramek w X/HTML
  • X/HTML tag [frameset]
  • X/HTML tag [frame]
  • Kierowanie hiperłącza w X/HTML
  • X/HTML tah [noframes]
 15. Cascading Style Sheets (CSS)
  • Arkusze stylów
  • Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets (CSS))
  • Definiowanie i używanie stylów
  • Modyfikowalne atrybuty stylu
  • Wytyczne dla tworzenia stylów
  • Zmiany pomiędzy CSS1 a CSS2
  • Układ strony z CSS
  • Model pudełkowy (CSS Box Model)
  • Obieg dokumentów i pozycjonowanie
  • Systemy pozycjonowania w CSS
 16. Zawartość witryny i metadane
  • Zawartość witryny sieci Web
  • Marketing internetowy i optymalizacja pod kątem wyszukiwania (Search Engine Optimization (SEO))
  • Metadane
  • Tag [meta] i identyfikacja dokumentów
  • Tag [meta] i silniki wyszukiwarek
  • Tag [meta] i opóźniona zamiana pliku
 17. Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 - wprowadzenie
  • Przejście z programu FrontPage
  • Microsoft Expression Web 3
  • Widoki w Expression Web
  • Menu i paski narzędzi w Expression Web
  • Otwieranie stron internetowych i plików w Expression Web
  • Tworzenie kodu zgodnego z W3C w Expression Web
 18. Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 – funkcje podstawowe
  • Opcje układu strony w Expression Web
  • Tworzenie nowej witryny sieci Web przy użyciu Expression Web
  • Układ strony z CSS
  • Wstawianie grafiki z Expression Web
  • Tworzenie hiperłącza z Expression Web
  • Funkcja mapowania obrazu w Expression Web
  • Tworzenie paska nawigacji przy pomocy CSS
  • Wzorce dynamiczne w Expression Web
  • Wklejanie sformatowanego tekst z Expression Web
  • Wklejanie treści X/HTML z Expression Web
 19. Tworzenie witryny Web z Microsoft Expression Web 3 – funkcje zaawansowane
  • Style w Expression Web
  • Dodanie interaktywności do stron WWW
  • Tworzenie formularzy z Expression Web
  • Podłączenie z bazą danych
  • Raporty w Expression Web
  • Możliwości zastępowania starych Webbots
 20. Tworzenie witryny z Adobe Dreamweaver CS5 – wprowadzenie
  • Adobe Dreamweaver CS5
  • Opcje układu strony w Dreamweaver
 21. Tworzenie witryny z Dreamweaver CS5 - funkcje podstawowe
  • Układ strony w programie Dreamweaver
  • Tworzenie map obrazów w programie Dreamweaver
  • Tworzenie szablonów w programie Dreamweaver
  • Importowanie treści w programie Dreamweaver
 22. Tworzenie witryny z Dreamweaver CS5 – funkcje zaawansowane
  • Efekty rollover w programie Dreamweaver
  • Formularze internetowe w Dreamweaver
  • Zachowania Dreamweaver
  • Zasoby i biblioteka Dreamweaver
  • Edycja X/HTML w Dreamweaver
  • Jump Menu w Dreamweaver
  • Formularze typu „szukaj” w Dreamweaver
  • Adobe Exchange
 23. Tworzenie stron sieci Web przy użyciu narzędzi Open Source
  • Edytory Open Source z graficznym interfejsem użytkownika GUI
  • Edytory HTML z GUI vs edytory tekstu
  • Tekstowe edytory Open Source
  • Tworzenie strony statycznej
  • Korzystanie z szablonów
  • Sprawdzanie pisowni
 24. Edycja grafiki w programie Adobe Fireworks CS5
  • Adobe Fireworks CS5
  • Tworzenie plików graficznych w Fireworks
  • Dodawanie tekstu do grafiki w Fireworks
  • Kadrowanie zdjęć w Fireworks
  • Warstwy obrazu w Fireworks
  • Stany obrazu w Fireworks
  • Przezroczystość obrazów w Fireworks
  • Podział obrazu (Slices) w Fireworks
 25. Multimedia z Adobe Flash Professional CS5
  • Historia Flash
  • Możliwości technologii Flash
  • Programowanie z Flash
  • Flash Shapes
  • Kolor i wypełnienia w Flash
  • Multimedia w Flash Professional CS5 – linia czasu, warstwy, symbole i przyciski
  • Linia czasu w Flash
  • Warstwy w Flash
  • Zapisywanie i publikowanie filmów w formacie Flash
  • Symbole w Flash
  • Przyciski w Flash
  • Dostosowywanie biblioteki Flash
 26. Multimedia w Flash Professional CS5 - Tweens
  • Flash Tween
  • Motion Tween w Flash
  • Shape Tween w Flash
  • Animowanie tekstu za pomocą Tween w Flash
  • Multimedia w Flash Professional CS5 - klipy filmowe
  • Klipy filmowe w Flash
  • Dodawanie dźwięku do plików Flash
  • Dodawanie filmów Flash do plików X/HTML
  • Testowanie wtyczek odtwarzaczy Flash
 27. Multimedia w Flash Professional CS5 - ActionScript, maski i zastosowania praktyczne
  • Flash ActionScript
  • Maski w Flash
  • Wykorzystanie plików SWF i SVG w sieci
  • Flash i jego dostępność
 28. Podstawy JavaScript i DHTML
  • Dlaczego skrypty?
  • JavaScript i wspólne koncepcje programowania
  • Co to jest JavaScript?
  • JavaScript vs inne języki
  • Osadzanie JavaScript w X/HTML
  • Korzystanie z JavaScript do komunikacji z użytkownikiem
  • Funkcje JavaScript
  • Korzystanie z JavaScript do wykrywania przeglądarki
  • Dynamiczny HTML (DHTML)
 29. Wtyczki i aplety Java
  • Wtyczki
  • Instalacja wtyczek
  • Adobe Shockwave i odtwarzacze Flash
  • Adobe Reader
  • RealNetworks RealPlayer
  • Dostęp do treści multimedialnych
  • Tworzenie pliku możliwego do pobrania
  • Wprowadzenie do Java
  • Aplety Java
  • Aplety i animacja
  • Narzędzia autorskie i zasoby
 30. Serwery HTTP i Web aplikacje
  • Co to jest serwer HTTP?
  • Dostęp do serwerów i usług
  • Podstawowy administracji serwerami HTTP
  • Technologie Server-Side
  • Web Serwery i ciasteczka (cookies)
  • Włączanie, wyłączanie i usuwanie plików cookie
  • Ustawianie plików cookiev
  • XML i aplikacje Web aplikacje
  • Feeds
 31. Bazy danych
  • Projektowanie witryn sieci Web i bazy danych
  • Anatomia bazy danych
  • Zapytania do bazy danych
  • System Zarządzania Bazami Danych (Database Management System (DBMS))
  • Łączenie stron WWW z bazami danych
  • Narzędzia dla bazy danych, produkty i programy
 32. Publikowanie witryny sieci Web i jej bieżąca obsługa
  • Testowanie witryny sieci Web
  • Publikowanie witryny sieci Web
  • Hosting
  • Publikowanie w sieci Web za pomocą klienta FTP
  • Publikowanie w sieci Web za pomocą Expression Web
  • Publikowanie w sieci Web za pomocą Dreamweaver
  • Porównanie narzędzi do publikowania
  • Utrzymanie stron internetowych
  • Serwer sieci Web i bezpieczeństwo witryny sieci Web
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
Uczestnicy przed przystąpieniem do tego szkolenia powinni posiadać wiedzę z funkcjonowania sieci Internet jej funkcjonalności i narzędzi wykorzystywanych do pracy w sieci. Powinni znać również język X/HTML. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w żadnych szkoleniach ani posiadanie odpowiadających im certyfikacji, jednak kurs Web Design Specialist i towarzyszący mu egzamin są trudne i wymagające dlatego zaleca się udział w szkoleniach dotyczących podstaw X/HTML i pracy w sieci Internet czyli w serii szkoleń z grupy CIW Web Foundations Series.
Rekomendowane szkolenia
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu podpisany przez CIW. Ponadto kurs ten przygotowuje również kandydatów do certyfikowanego egzaminu Web Design Specialist (1D0-520), który jest dostępny w ośrodkach testowych Pearson VUE lub Prometric.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca CIW (CIW Certified Instructor)

Pozostałe szkolenia CIW | Web Design Professional

Wszystkie szkolenia CIW

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Web Design i Programowanie


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA 4500 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia CIW

Harmonogram szkoleń CIW