Szkolenia Microsoft

Cel szkolenia szkolenie zdalne - dlearning

Szkolenie pozwoli zapoznać uczestników z praktycznymi aspektami zabezpieczania i ochrony treści, wdrożenia i konfigurowania usługi Active Directory Rights Management Services.

Szkolenie omówi również integrację usługi AD RMS z innymi tehcnologiami Microsoft, takimi jak serwery Microsoft Exchange czy Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Moduł 1 - Dlaczego potrzebna jest usługa AD RMS
  • Krótki rys historyczny
  • Zastosowanie AD RMS zperspektywy przedsiębiorstw
  • Opis funkcjonalności AD RMS
  • Scenariusze zastosowania AD RMS
  • Przegląd technologii AD RMS
 2. Lab:
  • Demonstracja AD RMS
  • Zapoznanie uczestnika z funkcjonalnością ochrony dokumentów systemu Office
 3. Moduł 2 - Architektura, instalacja i wdrażanie AD RMS
  • Przegląd komponentów AD RMS
  • Proces Bootstrapping
  • Proces publikacji i zabezpiecznia dokumentów
  • AD RMS Service Connection Point (SCP)
  • Topologia AD RMS
  • Wymagania usługi AD RMS
  • Instalacja i wdrażenie AD RMS
 4. Lab:
  • Tworzenie konta serwisowego AD RMS
  • Instalacja i wdrażanie AD RMS
 5. Moduł 3 - Klienci usługi AD RMS oraz mechanizm Information Rights Management (IRM) w aplikacjach klienckich
  • wspierane wersje systemów operacyjncyh i oprogramwoanie klienckie AD RMS
  • Microsoft Office IRM
  • format XPS IRM
  • dodatek i wsparcie dla przeglądarki internetowej MS Internet Explorer
  • przeglądarki dokumentów Offcie a usługa AD RMS
 6. Lab:
  • Przeglądarki dokumentów Offcie a usługa AD RMS
  • Tworzenie i ochrona treści z zastosowaniem Microsoft Office Outlook 2007
  • ochrona treści z zastoswaniem foramtu XPS
 7. Moduł 4 - Szablony do przypisywania praw i grupa użytkowników Super Users
  • Wprowadzenie do tworzenia szablonów z prawami dostępu
  • Tworzenie szablonów z prawami dostępu
  • Ochrona treści z wykorzystaniem szablonów
  • dostęp do chronionych treści z zastosowaniem szablonów
  • Grupa Super Users
 8. Lab:
  • Tworzenie szablonów z prawami dostępu
  • Dystrybucja szablonów z prawami dostępu
  • Konfigurowanie i testowanie grupy Super Users
  • Tworzenie chrononych treści w programie Excel 2007
 9. Moduł 5 - Information Rights Management(IRM) w zastosowaniu aplikacji serwerowych ich wzajemna integracja
  • Ochrona dokumentów w Microsoft Office SharePoint Server 2007 IRM
  • Ochrona treści wiadomości Email w serwerze Exchange Server 2007
  • Nowe funkcjonalności AD RMS w serwerze Exchange Server 2010
  • AD RMS Bulk Protection Tool, File Classification Infrastructure
 10. Lab:
  • Integracja AD RMS z Microsoft SharePoint Server 2007
  • Integracja AD RMS z Microsoft Exchange Server 2010
  • Integracja AD RMS Bulk Protection Tool
 11. Moduł 6 - Zarządzanie relacjami zaufania
  • Wprowadzenie do relacji zaufania
  • zaufane domeny "User"
  • zaufane domeny "Publishing"
  • AD RMS w powiązanu z usługą Active Directory Federation Services
  • Windows Live ID Trust
 12. Lab:
  • Konfigurowanie relacji zaufania
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia MS-50404 Overview of Active Directory Rights Management Services with Windows Server 2008 R2 otrzymują zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft.
Prowadzący

Microsoft Certified Trainer

Informacje dodatkowe
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Pozostałe szkolenia Microsoft | Windows Server Technologies

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Bezpieczeństwo IT