Szkolenia Compendium CE

Cel szkolenia dlearning

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z platformą iOS oraz z wymaganiami stawianymi przez firmę Apple przy tworzeniu aplikacji na urządzenie iPhone, iPod Touch oraz iPad. Na szkoleniu prezentowane są najpopularniejsze metody tworzenia oprogramowania. Skupiono się na solidnych podstawach teoretycznych (zrozumienie dokumentacji i technik) z praktycznymi zastosowaniami (na przykładzie popularnych i wyróżnionych aplikacji w AppStore).

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do platformy iOS
  • Krótka historia firm Apple oraz NextStep
  • Krótka historia urządzeń iPhone oraz iPad
  • Statystyki iOS oraz AppStore
  • Wymagania sprzętowe
  • Programy developerskie
  • Narzędzia programisty Xcode, Interface Builder, iPhone Simulator, Instruments
  • iOS Software Developer Kit
  • Język Objective-C
   • Omówienie dostępnych bibliotek
   • Foundation
   • Cocoa
   • Cocoa Touch
  • Zasady dobrego programowania
  • Zasady dobrego projektowania
  • Poznanie Human Interface Guideline dla urządzeń mobilnych Apple
 2. Programowanie w języku Objective-C
  • Objective-C w stosunku do języka C
  • Porównanie z językiem C++ oraz Java
  • Składnia języka
  • Wywoływanie metod
  • Słowa kluczowe
  • Obiekty oraz instancje klas
  • Rola NSObject
  • Hierarchia klas
  • Kompilacja z linii poleceń
  • Zarządzanie pamięcią
  • Środowisko uruchomieniowe
  • Debugowanie
  • Wykorzystanie NSZombie
  • Efektywne korzystanie z dokumentacji
  • Dostępność kodów źródłowych
 3. Budowa i struktura aplikacji
  • Omówienie NSBundle
  • Pliki .h, .m, .xib, .nib, .plist
  • Bezpieczeństwo danych
  • Podpisywanie kodu
  • Zarządzanie pamięcią
   • Tworzenie obiektów
   • Cykl życia obiektów
   • NSAutoreleasePool
   • 6 podstawowych zasad zarządzania pamięcią
   • Zrozumienie @property
  • Paradygmat Model-View-Controller
  • Klasa UIWindow
  • Klasa UIView
  • Dostępne szablony
  • Tworzenie własnych szablonów
 4. Testowanie aplikacji w symulatorze
  • Konfigurowanie środowiska pracy
  • Korzystanie z SCM
  • Konfiguracja Projektu
  • Kompilacja biblioteki
  • Uruchomienie aplikacji na fizycznym urządzeniu
  • Budowa dokumentacji
  • Różnice między Xcode 3 a Xcode 4
  • Efektywna praca w Xcode 4
 5. Budowa interfejsu w Interface Builder
  • Przegląd dostępnych kontrolek
  • Hierarchia klas
  • Omówienie UIResponder
  • Zarządzanie pamięcią w IB
  • Struktury CoreGraphics
   • CGPoint, CGRect,…
   • Wykorzystanie makr
 6. Zrozumienie delegacji
  • Przykłady
  • Własne zastosowania
  • Obsługa UIAlertView oraz UIActionView
  • Korzystanie z ModalViewController
  • Tworzenie kontrolek metodą programowania
 7. Wprowadzanie tekstu
  • Obsługa klawiatur
  • Obsługa kontrolki UITextField
  • Obsługa języków
  • Obsługa kontrolki UILabel
  • Obsługa kontrolki UITextView
  • Tworzenie lokalizacji
  • Rozbudowa klawiatury o dodatkowe opcje
  • Wykorzystanie tablic oraz słowników
  • Przechowywanie danych
   • Ustawienia NSUserDefauls
   • Pliki .plist
   • Pliki xml
   • iCloud (tylko iOS 5)
  • Ustawienia globalne
  • Korzystanie z systemu powiadomień
 8. Obsługa mediów i wbudowanych urządzeń
  • Pobieranie zdjęć z kamery
  • Pobieranie zdjęć z Biblioteki Zdjęć
  • Nagrywanie dźwięków
  • Wysyłanie e-maili
  • Obsługa Twitter
  • Obsługa Facebook
  • Omówienie biblioteki ShareKit
  • Obsługa akcelerometru, żyrometru oraz kompasu
 9. Rozbudowa aplikacji
  • Omówienie problemu
  • Zarządzanie pamięcią (!)
  • Tworzenie dodatkowych widoków, nowych kontrolerów
  • Nawigacja między poszczególnymi widokami
   • Obsługa stosu UINavigationControler
   • Obsługa UINavigationBar
  • Dostosowywanie widoku do własnych potrzeb
  • Przykład niestandardowego widoku z aplikacji Twitter
 10. Omówienie klasy UIScrollView
  • Proste przykłady użycia
  • Stronicowanie widoku
  • Zaawansowana optymalizacja (dodanie funkcjonalności Cache)
  • Klasa UITableView
   • Przykłady
   • Jak działa?
   • Kiedy używać?
  • Integracja rozwiązania Scroll-To-Refresh
 11. Dostosowanie UITableView
  • Rozróżnienie styli
  • Tworzenie własnego stylu
  • Zaawansowane metody tworzenia komórek
   • Statycznie
   • Dynamicznie
  • Dodanie komórki Search Field
 12. Dodatkowe subklasy UIScrollView – MapKit
  • Korzystanie z delegacji CoreLocation
  • Pobieranie lokacji
  • Pobieranie danych GPS
  • Różnice między różnymi programami
  • Plusy oraz minusy zastosowanych rozwiązań
 13. Zaawansowane możliwości Objective-C
  • Omówienie technologii Grand Central Dispatch
  • Tworzenie Bloków
   • Omówienie zagadnienia
   • Składnia i zmienne
   • Wykorzystanie
   • Przykłady
  • Tworzenie aplikacji wielowątkowych
   • Wykorzystanie NSThread
   • Wykorzystanie Bloków
  • Tworzenie aplikacji działających w tle
 14. Animacje
  • Wykorzystanie kontrolki UIView
  • Nowe i stare podeście
  • Przejścia między kontrolerami
  • Transformacje klasy UIView
  • Wykorzystanie bloków
 15. Obsługa dotykowego ekranu
  • Single-Touch (Tap/Swipe)
  • Multi-Touch (Pinch In/Out)
  • Obsługa UIGestureRecognizer
  • Obsługa klasy UIImage oraz UIImageView
  • Implementacja klasy UIDraggable
 16. Rysowanie za pomocą CGGraphics
  • Omówienie zagadnienia
  • Rysowanie po kontrolce UIView
  • Tworzenie plików PDF
  • Obsługa zewnętrznych monitorów
  • Obsługa Apple TV
 17. Obsługa UIWebView
  • Dodawanie plików pomocy
  • Przeglądarka internetowa
  • Obsługa sieci
   • Klasa NSURL
   • Klasa NSURLConnection
   • Komunikacja JSON/XML
   • Parsowanie XML
  • Możliwości Safari Mobile
 18. Pobieranie danych
  • Synchroniczne
  • Asynchroniczne (przykłady)
  • Pobieranie danych z serwisu Flickr
  • Kolejkowanie zadań
  • Omówienie biblioteki ASIHTTPRequest
 19. Framework GameKit
  • Możliwości Game Center
  • Budowanie połączenie Peer-to-Peer
  • Komunikacja Bluetooth
  • Budowanie sieci Bonjour
 20. Tworzenie aplikacji uniwersalnych (działających na iPhone oraz iPad)
  • Różnice w programowanie na iPada
   • Widok UISplitView
  • Nowości w iOS5
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Podstawowa znajomość systemu Mac OS X
 • Podstawowa umiejętność programowania
 • Mile widziana znajomość Języka C
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Compendium CE

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

4200 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin