Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Jest to pierwszy z dwóch kursów, które przygotowują administratorów do konfigurowania, zarządzania, utrzymywania w gotowości i administrowania serwerów HP-UX pracujących w środowisku sieciowym. Program obejmuje konfigurowanie dysków, systemów plików, urządzeń peryferyjnych, kont użytkowników, jak również zagadnienia zarządzania i konfigurowania systemu operacyjnego oraz łat i oprogramowania użytkowego.

Ukończenie kursów „Administracja systemu HP-UX i sieci” I oraz II stanowi istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego HP-UX CSA.

Podczas trwającego pięć dni kursu 50 procent czasu przeznacza się na wykłady i 50 procent na ćwiczenia praktyczne.

Osoba kończąca kurs będzie umiała:

 • instalować oprogramowanie i łaty HP-UX, konfigurować urządzenia peryferyjne i tworzyć pliki urządzeń konfigurować dyski oraz zarządzać przestrzenią dyskową przy pomocy Menedżera Woluminów Logicznych (LVM) 
 • konfigurować dyski oraz zarządzać przestrzenią dyskową przy pomocy Dziennikowego Systemu Plików (JFS)
 • konfigurować sterowniki, podsystemy i parametry konfigurowalne jądra HP-UX
 • archiwizować oraz odzyskiwać pliki i katalogi, jak również tworzyć taśmy startowe pozwalające na odtwarzanie systemu
 • zamykać i startować system na serwerach z rodziny Integrity i PARISC

Słuchacze:

 • Administratorzy systemu HP-UX 11i v2, v3 oraz osoby, które instalują, konfigurują i utrzymują w gotowości serwery HP-UX

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Działanie programów SAM i SMH
  • wprowadzenie do SAM i SMH
  • uruchamianie SAM w środowisku graficznym i terminalowym
  • menu obiektowe SAM oraz jego funkcje
  • uruchamianie SMH w środowisku graficznym i terminalowym
  • weryfikowanie certyfikatów SMH
  • logowanie do SMH
  • interfejs SMH
  • narzędzia SMH
  • zadania SMH
  • logi SMH
  • konfigurowanie dostępu do SMH
  • konfigurowanie uwierzytelniania w SMH
  • integrowanie SMH i SIM
 • Konfigurowanie grup i kont użytkowników
  • pojęcia „użytkownik” i „grupa”
  • pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group
  • tworzenie, modyfikowanie, dezaktywacja i usuwanie kont użytkowników
  • konfigurowanie starzenia hasła oraz polityki zabezpieczania hasła
  • konfigurowanie grup
  • plik /etc/skel
 • Poruszanie się po systemie plików HP-UX
  • omówienia plików i katalogów statycznych oraz dynamicznych
  • katalogi systemu operacyjnego i aplikacji
  • katalogi najwyższego poziomu i ich zawartość
  • szukanie plików i programów przy pomocy poleceń find, whereis, which i file
 • Konfigurowanie sprzętu
  • przegląd komponentów sprzętowych
  • CPU, komórka, krosownica i MIO
  • SBA, LBA i PCI
  • procesor zarządzający (MP), podstawowa karta we/wy, adapter urządzenia zewnętrznego
  • dyski wewnętrzne, napędy taśmowe i napędy DVD
  • macierz dyskowa, logiczny numer jednostkowy LUN, sieci SAN i połączenia redundantne (multipathing)
  • partycjonowanie
  • partycje nPar, vPar, maszyny wirtualne VM, partycjonowanie typu Secure Resource
  • rodzaje komputerów HP
  • serwery „entry class”
  • komputery kasetowe
  • serwery „mid-range”
  • serwery „high-end”
  • omówienie adresów sprzętowych
  • tradycyjne adresy sprzętowe urządzeń podłączonych do interfejsów HBA, SCSI i FC
  • adresy Agile View urządzeń podłączonych do interfejsów HBA, SCSI, i FC
  • przegląd tradycyjnych adresów sprzętowych
  • adresy Agile dysków logicznych LUN
  • Adresy Agile ścieżek do dysków logicznych (lunpaths)
  • Adresy Agile ścieżek do HBA
  • podgląd stanu LUN w adresach Agile View
  • atrybuty LUN w adresach Agile View
  • ustawianie i blokowanie ścieżek adresowych LUN
  • adresów sprzętowe nPar, vPar, and VM
  • adres slotu
  • komponenty adresu slotu
  • działanie adresów slotów
  • adresy EFI
  • adresów sprzętowe EFI urządzeń SCSI
  • adresy sprzętowe EFI urządzeń FC
  • adresy sprzętowe EFI
  • instalowanie kart interfejsów bez wyłączania komputera i z wyłączeniem komputera
  • instalowanie nowych urządzeń
 • Konfigurowanie plików urządzeń (DSF)
  • atrybuty plików urządzeń
  • katalogi plików urządzeń
  • tradycyjne nazwy plików urządzeń
  • trwałe nazwy plików urządzeń
  • nazwy plików takich urządzeń jak LUN, dysk i DVD
  • pliki urządzeń startowych
  • pliki napędu taśmowego
  • pliki zmieniarki taśm
  • pliki terminala, modemu i drukarki
  • wyświetlanie tradycyjnych nazw plików urządzeń
  • wyświetlanie trwałych nazw plików urządzeń
  • powiązanie trwałych i tradycyjnych nazw plików urządzeń
  • powiązanie trwałych nazw plików urządzeń ze ścieżkami do LUN oraz identyfikatorami WWID
  • dekodowanie atrybutów tradycyjnych i trwałych plików urządzeń
  • tworzenie plików urządzeń przy pomocy poleceń insf, mksf i mknod
  • usuwanie plików urządzeń przy pomocy polecenia rmsf
  • włączanie i wyłączanie możliwości stosowania tradycyjnych nazw plików urządzeń
 • Konfigurowanie urządzeń dyskowych
  • sposoby partycjonowania dysku
  • partycjonowania przy pomocy LVM
  • wolumen fizyczny LVM
  • grupa wolumenowa LVM
  • wolumen logiczny LVM
  • ekstent LVM
  • wielkość ekstentu LVM
  • wersje LVM i ich ograniczenia
  • katalogi plików specjalnych LVM
  • pliki urządzeń w LVM v1
  • pliki urządzeń w LVM v2
  • tworzenie wolumenów fizycznych
  • tworzenie grup wolumenowych w LVM v1
  • tworzenie grup wolumenowych w LVM v2
  • tworzenie wolumenów logicznych
  • weryfikowanie konfiguracji LVM
  • porównanie narządzi do zarządzania przestrzenią dyskową
 • Konfigurowanie systemów plików
  • omówienie systemów plików
  • typy systemów plików
  • superblok, i-węzeł, katalog, blok, ekstent, zapis zamierzeń
  • dowiązanie twarde i symboliczne
  • porównanie systemów plików HFS i VxFS
  • tworzenie systemu plików
  • montowanie systemu plików
  • odmontowanie systemu plików
  • automatyczne montowanie systemu plików
  • montowanie systemu plików CDFS
  • montowanie systemu plików LOFS
 • Konfigurowanie obszaru wymiany
  • funkcja pamięci w HP-UX
  • funkcja obszaru wymiany w HP-UX
  • typy obszarów wymiany w HP-UX
  • pseudo obszar wymiany w HP-UX
  • uruchamianie obszaru wymiany z interfejsu linii rozkazowej
  • uruchamianie obszaru wymiany z pliku /etc/efstab
  • monitorowanie obszaru wymiany
  • wyłączanie obszaru wymiany
  • wytyczne konfigurowania obszaru wymiany
 • Konfigurowanie dysków i systemów plików
  • defragmentowanie systemów plików
  • naprawianie uszkodzonych systemów plików
  • monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej
  • odzyskiwanie utraconej przestrzeni dyskowej zajętej przez niepotrzebne pliki
  • rozszerzanie, zmniejszanie i usuwanie grup wolumenowych
  • rozszerzanie, zmniejszanie i usuwanie wolumenów logicznych
  • rozszerzanie, zmniejszanie i usuwanie systemów plików
 • Tworzenie kopii zapasowych
  • omówienie kopi zapasowych
  • narzędzia programowe do tworzenia kopii zapasowych
  • tworzenie kopii zapasowej poleceniem fbackup
  • odtwarzanie danych z kopii zapasowej poleceniem frecover
  • tworzenie obrazu dysku startowego poleceniem make_tape_recovery
  • tworzenie obrazu dysku startowego poleceniem make_net_recovery
  • korzystanie z obrazu make_*_recovery
 • Dostęp do konsoli systemowej
  • procesor zarządzający MP
  • przegląd portów MP/konsoli
  • podłączanie urządzeń do szeregowego i sieciowego portu MP
  • dostęp do MP
  • menu MP i menu interfesju www MP
  • konsola nPart, vPar i VM
  • VFP oraz logi konsoli i zdarzeń systemowych
  • menu pomocy MP
  • menu poleceń MP
  • konfigurowanie interfejsu sieciowego MP
  • włącznie zdalnego dostępu do MP
  • zarządzanie kontami użytkowników MP i poziomami dostępu
  • zarządzanie sesjami logowania do MP
  • startowanie komputera z MP
 • Startowanie systemów PA-RISC
  • koncepcja zamykania i ponownego startowania HP-UX
  • startowanie komputera PA-RISC
  • struktura dysku startowego PA-RISC
  • omówienie procesu startowania PA-RISC
  • startowanie ręczne i automatyczne
  • interakcja z BCH i ISL/IPL
 • Startowanie systemów Integrity
  • koncepcja zamykania i ponownego startowanie HP-UX
  • startowanie komputera Integrity
  • struktura dysku startowego Integrity
  • partycje dysku startowego Integrity – systemowa, OS i serwisowa
  • porównanie procesów startowania Integrity i PA-RISC
  • startowanie ręczne i automatyczne
  • startowanie z urządzenia podstawowego, alternatywnego i wskazanego
  • startowanie z serwerów Ignite-UX i startowych kopii zapasowych
  • zarządzanie ustawieniami menu startowego
  • zarządzanie ustawieniami konsoli
  • interakcja z powłoką EFI
  • interakcja z programem ładującym jądro hpux.efi
 • Konfiguracja jądra systemu operacyjnego
  • elementy konfiguracji jądra 11i v1
  • konfigurowanie sterowników i podsystemów jądra 11i v1
  • konfigurowanie parametrów konfigurowalnych 11i v1
  • tworzenie i zastosowanie jądra 11i v1
  • elementy konfiguracji jądra 11i v1
  • wybieranie interfejsu konfiguracji jądra
  • zastosowanie interfejsów kc* CLI, TUI i GUI
  • możliwości konfiguracji jądra
  • specjalne konfiguracje jądra
  • polecenia konfiguracji jądra
  • modyfikowanie bieżącej konfiguracji jądra
  • tworzenie konfiguracji mającej nazwę
  • kopiowanie konfiguracji
  • ładowanie konfiguracji
  • moduły jądra – koncepcja, stany, zmiany stanu
  • podgląd i zarządzanie stanami modułu
  • parametry konfigurowalne – koncepcja i typy
  • przeglądanie, zarządzanie i monitorowanie parametrów konfigurowalnych jądra
  • przeglądanie logu zmian jądra
  • startowanie z jądra alternatywnego
  • startowanie z jednorazowym ustawieniem parametrów
  • startowanie do trybu ustawiania parametrów
 • Instalowanie oprogramowaniem przy pomocy SD-UX
  • struktura oprogramowania SD-UX
  • skład oprogramowania SD-UX
  • bazy danych zainstalowanego oprogramowania SD-UX
  • działania demona i agenta SD-UX
  • wyświetlanie listy oprogramowania
  • instalowanie i aktualizowanie oprogramowania
  • usuwanie oprogramowania
 • Instalowanie łat przy pomocy SD-UX
  • funkcje łaty
  • konwencja nadawania nazw łatom
  • kumulowanie właściwości w kolejnych wersjach łaty
  • metody oceniania łat
  • źródła łat
  • polecenia narzędziowe do wykonywania operacji na łatach
  • ładowanie i instalowanie łat z ITRC
  • instalowanie łat z DVD, taśmy i katalogu składów oprogramowania
  • wyświetlanie listy łat
  • usuwanie łat
 • Instalowanie systemu operacyjnego przy pomocy Ignite-UX
  • źródła instalacji
  • planowanie instalacji
  • wybór środowiska operacyjnego
  • wybór oprogramowania podwyższającego poziom bezpieczeństwa instalowanego z systemem operacyjnym
  • lokalizowanie nośników z oprogramowaniem źródłowym
  • inicjowanie instalacji PA-RISC
  • inicjowanie instalacji Integrity
  • poruszanie się po menu Ignite-UX
  • weryfikowanie instalacji
  • dodatkowe czynności konfiguracyjne po instalacji
 • Tworzenie i konfigurowanie klonów dynamicznych dysków startowych (DRD)
  • omówienie klonów DRD
  • zastosowanie DRD do minimalizacji czasu planowanego przestoju
  • zastosowanie DRD do minimalizacji czasu nie planowanego przestoju
  • instalowanie DRD
  • korzystanie z polecenia drd
  • tworzenie i aktualizowanie klonów DRD
  • weryfikowanie statusu klonu DRD
  • uzyskiwanie dostępu do nieaktywnych obrazów przy pomocy bezpiecznych poleceń DRD
  • uzyskiwanie dostępu do nieaktywnych obrazów przy pomocy innych poleceń
  • aktywowanie i dezaktywowanie nieaktywnych obrazów
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • zaliczenie kursu „Podstawy systemu UNIX”

lub

 • psiadanie umiejętności objętych jego programem
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP UX

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6800 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE