Szkolenia HPE

Cel szkolenia

To jest drugi z dwóch kursów, które przygotowują administratorów do zarządzania serwerami HP-UX pracującymi w środowisku sieciowym. Zaliczenie kursów "Administracja systemu HP-UX i sieci" I oraz II stanowi istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego HP-UX CSA.

Podczas trwającego pięć dni kursu 50 procent czasu przeznacza się na wykłady i 50 procent na ćwiczenia praktyczne.

Osoba kończąca kurs będzie umiała:

 • konfigurować usługi NFS i AutoFS po stronie klienta oraz serwera
 • konfigurować serwery i klientów (resolwery) DNS
 • konfigurować telnet, ftp, remsh, rlogin, bootp, tftp i inne usługi oparte na demonie inetd
 • konfigurować serwery i klientów NTP
 • konfigurować serwery i klientów SSH
 • konfigurować serwery i klientów LDAP

Słuchacze:

 • Administratorzy systemu HP-UX 11i v2, v3 oraz osoby, które utrzymują w gotowości i konfigurują zasoby systemowe, kontrolują dostęp do zasobów i opracowują procedury

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Działanie sieci lokalnej LAN
  • adresy sprzętowe (MAC)
  • adresy IP i klasy sieci
  • nazwy hostów
  • zamiana adresów IP na adresy sprzętowe MAC
  • zapełnianie pamięci podręcznej protokołu odwzorowywania adresów (ARP)
  • zarządzanie przepływem pakietów przy pomocy protokołów TCP i UDP
  • przesyłanie danych do aplikacji przez porty
  • zarządzanie portami przy pomocy gniazd
 • Urządzenia tworzące LAN
  • komponenty sprzętowe LAN, topologie i metody dostępu
  • karty sieciowe jednoportowe i wieloportowe
  • wtórniki i koncentratory
  • mostki i przełączniki
  • routery, bramy i zapory sieciowe
 • Konfigurowanie połączeń IP
  • instalowanie i weryfikowanie oprogramowania LAN
  • instalowanie i weryfikowanie kart interfejsów sieciowych LAN
  • konfigurowanie komunikacji w warstwie łącza danych
  • konfigurowanie komunikacji IP
  • konfigurowanie multipleksingu IP
  • konfigurowanie systemowych nazw hostów oraz pliku /etc/hosts
  • konfigurowanie sieciowych parametrów konfigurowalnych
 • Konfigurowanie rutingu IP
  • idea routingu i działanie tablic routingu
  • przeglądanie tablic routingu
  • konfigurowanie routingu statycznego i domyślnego
  • konfigurowanie pliku /etc/rc.config.d/netconf
 • Konfigurowanie podsieci
  • adresy IP i maski w sieci podzielonej na podsieci
  • adresy hostów w podsieciach
  • routery w sieci podzielonej na podsieci
 • Usuwanie uszkodzeń w połączeniach sieciowych
  • przegląd narzędzi sieciowych do usuwania uszkodzeń
  • usuwanie uszkodzeń przy pomocy poleceń nwmgr, lanscan, linkloop i lanadmin
  • usuwanie uszkodzeń przy pomocy poleceń arp, ping, netstat i nslookup
 • Uruchamianie usług sieciowych
  • konfigurowanie usług sieciowych przy pomocy plików z katalogu /etc/rc.config.d
  • sterowania usługami sieciowymi przy pomocy katalogów i skryptów /sbin/rc*.d
  • uruchamianie i zamykanie usług sieciowych przy pomocy skryptów z katalogu /sbin/init.d
  • tworzenie własnych skryptów uruchamiania i zamykania
 • Konfigurowanie sieciowego systemu plików (NFS)
  • działanie NFS
  • wersje NFS
  • klienci i serwery NFS
  • procedury RPC, numery programów oraz polecenie rpcbind w NFS
  • operacje bezstanowych w NFS
  • zasady bezpieczeństwa w NFS
  • zasady uwierzytelniania i szyfrowania w NFS
  • planowanie konfiguracji NFS
  • wybór protokołu NFS
  • utrzymywanie spójności UID, GID i czasu systemowego
  • konfigurowanie i uruchamianie demonów serwera NFS
  • czasowe i stałe współdzielenie systemu plików
  • weryfikowanie konfiguracji serwera NFS
  • konfigurowanie i uruchamianie demonów klienta NFS
  • czasowe i stałe montowanie systemów plików NFS
  • weryfikowanie konfiguracji klienta NFS
  • usuwanie uszkodzeń NFS
  • właściwości oraz zaletyNFS i CIFS
 • Konfigurowanie AutoFs
  • działanie map AutoFS
  • polecenia i demony AutoFS
  • konfigurowanie map AutoFS typu „master” i „hosts”
  • konfigurowanie map bezpośrednich i pośrednich AutoFS
  • montowanie katalogów domowych przy pomocy AutoFS
  • konfigurowanie dostępu AutoFS do replikowanych serwerów
  • usuwanie uszkodzeń w AutoFS
 • Konfigurowanie usługi DNS
  • działanie DNS i hierarchicznej przestrzeni nazw
  • serwery nazw i strefy serwerów nazw w DNS
  • konfigurowanie różnych typów serwera DNS: master, slave i cache-only
  • Testowanie serwerów nazw przy pomocy polecenia dig
  • konfigurowanie klientów DNS oraz pliku /etc/nsswitch.conf
  • testowanie klientów resolwera przy pomocy polecenia nsquery.
  • pliki /etc/named.data i /etc/named.conf
  • uaktualnianie danych serwera DNS master i slave
 • Konfigurowanie usług Berkeley
  • klienci i serwery usług internetowych
  • konfigurowanie /etc/rc.config.d/netdaemons
  • konfigurowanie /etc/inetd.conf oraz /etc/services
  • konfigurownie /var/adm/inetd.sec
  • konfigurowanie plików /etc/hosts.equiv i ~/.rhosts
  • zagadnienia konfiguracyjne ftp
 • Konfigurowanie parametrów protokołu czasu sieciowego (NTP)
  • wprowadzenie do protokołu czasu sieciowego (NTP)
  • źródła czasu, poziom stratum i role odgrywanie przez serwery NTP
  • jak NTP ustawia zegar systemowy
  • konfigurowanie serwerów oraz klientów NTP i weryfikowanie funkcjonalności
 • Konfigurowanie bezpiecznej powłoki (SSH)
  • luki w bezpieczeństwie usług sieciowych
  • szyfrowanie w SSH, wzajemne rozpoznawanie między serwerem i klientem
  • konfigurowanie szyfrowania SSH oraz wzajemnego rozpoznawania serwera i klienta
  • pojedyncze logowanie w SSH
  • konfiguracja pojedynczego logowania w SSH
  • używanie klientów SSH istniejących w UNIX i putty.
 • Konfigurowanie składów oprogramowania przy pomocy SD-UX
  • działanie i zalety składu oprogramowania SD-UX
  • planowanie składów oprogramowania
  • dodawanie oprogramowania i łat do składu
  • usuwanie oprogramowanie ze składu
  • rejestrowanie i wyrejestrowywanie składu
  • instalowanie oprogramowania ze składu metodami „pull” i „push”
 • Configurowanie LDAP-UX
  • działanie "lekkiego" protokołu dostępu do usług katalogowych (LDAP)
  • schemat, klasy obiektowe, atrybuty i pozycje katalogowe
  • drzewa informacji katalogowej, pliki DN, RDN i LDIF
  • serwery, repliki i klienci LDAP
  • przekierowania a bezpieczeństwo
  • instalowanie i weryfikowanie oprogramowania Netscape
  • Serwer katalogów
  • instalowanie i stosowanie podstawowego klienta LDAP-UX
  • konfigurowanie plików /etc/nsswitch.conf i /etc/palm.conf zarządzanie hasłami i pozycjami katalogowymi
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • HP-UX System and Network Administration I H3064S
lub
 • posiadanie umiejętności objętych jego programem
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP UX

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6800 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE