Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Kurs pozwala zapoznać się praktycznie z wieloma popularnymi narzędziami i technikami pozwalającymi zabezpieczyć systemy HP-UX.

Połowa kursu to wykład i połowa to ćwiczenia.

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie umiał:

 • Określić jakie informacje o systemie próbuje gromadzić haker, w jaki sposób monitoruje w tym celu system i jak ukrywa swoje ślady
 • Ściągnąć i zainstalować łaty związane z bezpieczeństwem
 • Zidentyfikować luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu i zapobiegać przepełnieniu bufora
 • Zarządzać hasłami użytkowników, włączyć starzenie haseł, zweryfikować bezpieczeństwo hasła użytkownika
 • Zarządzać atrybutami bezpieczeństwa użytkowników i ich kontami
 • Instalować, konfigurować i zarządzać systemem RBAC
 • Konfigurować i korzystać z list ACL systemu JFS w celu zabezpieczenia plików i katalogów
 • Konfigurować system HIDS pozwalający monitorować naruszenia bezpieczeństwa w systemach klienckich
 • Zidentyfikować pliki i katalogi podatne na nieautoryzowany dostęp
 • Zidentyfikować, konfigurować i wyłączać usługi sieciowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • Instalować i konfigurować firewall IPFilter w celu blokowania lub udostępniania usług
 • Udostępnić i skonfigurować system Bastille zapewniający standardowe polityki bezpieczeństwa

Słuchacze:

 • Doświadczonych administratorów systemu i sieci odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i monitorowanie systemu HP-UX

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie
  • Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu komputerowego przedsiębiorstwa
  • Składowe polityki bezpieczeństwa
  • Narzędzia podnoszące bezpieczeństwo systemu HP-UX
 • Ochrona kont użytkowników: hasła użytkowników
  • Budowa pliku /etc/passwd
  • Budowa pliku /etc/shadow
  • Szyfrowanie haseł
  • Zarządzanie hasłami użytkownika
  • Konfigurowanie mechanizmu shadow
  • Konfigurowanie mechanizmu starzenia się haseł
  • Łamanie haseł za pomocą programu John the Ripper
  • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą PAM
  • Konfigurowanie PAM za pomocą /etc/pam.conf
 • Ochrona kont użytkowników: specjalne przypadki
  • Ochrona konta użytkownika: wskazówki
  • Ochrona konta administratora: wskazówki
  • Ograniczanie dostępu administratora i operatora za pomocą pliku /etc/security
  • Ograniczanie dostępu administratora i operatora za pomocą sudo
  • Ograniczanie dostępu administratora i operatora za pomocą narzędzia ograniczony SAM
  • Ograniczanie dostępu administratora i operatora za pomocą SMH
  • Konfigurowanie kont użytkowników tymczasowych
  • Konfigurowanie kont dla użytkowników pojedynczych aplikacji
  • Konfigurowanie kont dla zespołów i grup użytkowników
  • Zapobieganie istnieniu kont uśpionych
 • Ochrona kont użytkowników: SMSE (Standard Mode Security Extensions)
  • Konfigurowanie SMSE
  • Korzyści stosowania SMSE
  • Znaczenie atrybutów SMSE
  • Konfigurowanie /etc/security.dsc
  • Konfigurowanie /etc/default/security
  • Konfigurowanie /etc/passwd i/etc/shadow
  • Konfigurowanie /var/adm/userdb za pomocą poleceń userdbset, userdbget i userdbck
  • Moduły odpowiedzialne za politykę bezpieczeństwa opartą o SMSE
 • Ochrona kont użytkowników: RBAC (Role Based Access Control)
  • Cechy i zalety RBAC
  • Instalowanie systemu RBAC
  • Konfigurowanie i przydzielanie ról RBAC
  • Konfigurowanie i przydzielanie autoryzacji RBAC
  • Konfigurowanie poleceń i przywilejów RBAC
  • Weryfikowanie bazy RBAC
  • Konfigurowanie audytu RBAC
  • Wykonywanie poleceń za pomocą privrun
  • Edycja plików za pomocą privedit
 • Ochrona danych za pomocą praw dostępu i list ACL (Access Control Lists) systemu JFS
  • Jak hakerzy wykorzystują nieprawidłowe prawa dostępu do plików i katalogów
  • Sprawdzenie i zmiana praw dostępu
  • Wyszukiwanie plików z nieprawidłowymi prawami dostępu
  • Definiowanie i korzystanie z bitu SUID
  • Definiowanie i korzystanie z bitu SGID
  • Definiowanie i korzystanie z bitu sticky
  • Konfigurowanie i korzystanie z list ACL systemu JFS
 • Ochrona danych za pomocą swverify, md5sum i Tripwire
  • Przegląd metod sprawdzania integralności pliku
  • Sprawdzanie integralności plików wykonywalnych za pomocą swverify
  • Sprawdzanie integralności plików za pomocą md5sum
  • Sprawdzanie integralności plików za pomocą Tripwire
  • Instalowanie Tripwire
  • Tworzenie kluczy Tripwire
  • Tworzenie plików konfiguracyjnych Tripwire
  • Tworzenie plików z polityką Tripwire
  • Tworzenie bazy danych Tripwire
  • Wykonanie sprawdzenia integralności plików za pomocą Tripwire
  • Aktualizacja bazy Tripwire
  • Aktualizacja pliku z polityką Tripwire
 • Ochrona danych za pomocą EVFS (Encypted Volumes and File Systems)
  • Cechy EVFS
  • Architektura EVFS
  • Wolumeny EVFS
  • Klucze szyfrowania, klucze użytkownika i klucze odzyskiwania
  • Krok 1: Instalacja i konfigurowanie systemu EVFS
  • Krok 2: Generowanie kluczy użytkownika
  • Krok 3: Generowanie kluczy odzyskiwania
  • Krok 4: Tworzenie wolumenów LVM lub VxVM
  • Krok 5: Tworzenie plików specjalnych EVFS
  • Krok 6: Tworzenie i wypełnienie obszaru EMD wolumenu
  • Krok 7: Udostępnienie wolumenu EVFS
  • Krok 8: Tworzenie i montowanie systemu plików
  • Krok 9: Udostępnienie autostartu
  • Krok 10: Przeniesienie danych do wolumenu EVFS
  • Krok 11: Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji EVFS
  • Zarządzanie użytkownikami wolumenu EVFS
  • Zarządzanie bazą danych kluczy EVFS
  • Rozszerzanie wolumenu EVFS
  • Zmniejszanie wolumenu EVFS
  • Usuwanie wolumenów EVFS
  • Wykonywanie kopii zapasowej wolumenów EVFS
  • Ograniczenia EVFS
  • Integracja EVFS i TPM/TCS
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: inetd i tcpwrapper
  • Przegląd usług uruchamianych za pomocą inetd
  • Plik konfiguracyjny inetd
  • Zabezpieczanie inetd
  • Zabezpieczanie usług wewnętrznych inetd
  • Zabezpieczanie usług RPC
  • Zabezpieczanie usług Berkeley
  • Zabezpieczanie FTP
  • Zabezpieczanie FTP w oparciu o klasy użytkowników
  • Zabezpieczanie anonimowego FTP
  • Zabezpieczanie konta gościnnego FTP
  • Inne zabezpieczenia w pliku ftpaccess
  • Zabezpieczanie pozostałych usług uruchamianych za pomocą inetd
  • Zabezpieczanie usług uruchamianych bez pośrednictwa inetd
  • Zabezpieczanie inetd za pomocą programu TCPwrapper
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: SSH
  • Luki w tradycyjnych usługach sieciowych: DNS
  • Luki w tradycyjnych usługach sieciowych: programy podsłuchujące
  • Luki w tradycyjnych usługach sieciowych: podszywanie się pod adres IP
  • Rozwiązanie: zabezpieczenie infrastruktury sieciowej
  • Rozwiązanie: korzystanie z szyfrowania z kluczem symetrycznym
  • Rozwiązanie: korzystanie z szyfrowania z kluczem publicznym
  • Rozwiązanie: korzystanie z uwierzytelniania opartego o klucz publiczny
  • Przegląd produktów HP-UX do szyfrowania i uwierzytelniania
  • Konfigurowanie szyfrowania i uwierzytelniania serwera za pomocą SSH
  • Konfigurowanie uwierzytelniania klienta/użytkownika za pomocą SSH
  • Konfigurowanie usługi Single Sign-On w SSH
  • Korzystanie z klientów uniksowych SSH
  • Korzystanie z klientów SSH w oparciu o PuTTY
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: IPFilter
  • Wprowadzanie do firewalli
  • Firewalle oparte o filtrowanie pakietów
  • Firewalle wykorzystujące translację adresów (NAT)
  • Firewall hosta a firewall brzegowy
  • Instalacja IPFilter
  • Zarządzanie regułami IPFilter
  • Definiowanie odrzucania jako domyślnej polityki
  • Zapobieganie podszywaniu się pod adresy IP i pętli zwrotnej
  • Kontrolowanie dostępu do usług UDP
  • Kontrolowanie dostępu do usług TCP
  • Kontrolowanie dostępu poprzez aktywne i pasywne FTP
  • Testowanie reguł firewalla IPFilter
  • Monitorowanie firewalla IPFilter
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: nmap
  • Wprowadzanie do skanerów sieci
  • Przegląd skanerów sieci
  • Instalacja i uruchomienie skanera Nmap
  • Instalacja i uruchomienia skanera Nessus
  • Łączenie się z serwerem Nessus
  • Wybieranie wtyczek
  • Wybieranie hostów do badania
  • Rozpoczynanie badania za pomocą Nessusa
  • Przeglądanie wyników badania
  • Zapisywanie raportów Nessusa
 • Monitorowanie działań w systemie za pomocą logów systemowych
  • Monitorowanie plików z logami
  • Monitorowanie logowań użytkowników za pomocą last, lastb i who
  • Monitorowanie procesów za pomocą ps, top i whodo
  • Monitorowanie dostępu do plików za pomocą ll, fuser i lsof
  • Monitorowanie połączeń sieciowych za pomocą netstat, idlookup i lsof
  • Monitorowanie połączeń do usług inetd
  • Monitorowanie systemu za pomocą syslogd
  • Konfigurowanie /etc/syslog.conf
  • Ukrywanie połączeń, procesów i argumentów
  • Fałszowanie wpisów w logach i znaczników czasowych
 • Monitorowanie działań w systemie za pomocą audytu SMSE
  • Wprowadzenie do podsystemu audytu
  • Audyt w systemie zaufanym (Trustem System) a audyt SMSE
  • Włączanie i wyłączanie audytu
  • Sprawdzanie aktualnego stanu audytu
  • Wybieranie zdarzeń i funkcji systemowych do audytu
  • Wybieranie użytkowników do audytu
  • Przeglądanie rejestrów zdarzeń
  • Przełączanie pomiędzy rejestrami zdarzeń
  • Znaczenie przełączników AFS i FSS programu audomon
  • Nazwy rejestrów zdarzeń nadawane przez audomon
  • Konfigurowanie parametrów programu audomon
  • Dostosowywanie programu audomon do potrzeb użytkownika za pomocą skryptów
 • Monitorowanie podejrzanych działań w systemie za pomocą systemu HIDS (Host Intrusion Detection System)
  • Wprowadzenie do systemu HIDS
  • Architektura HIDS
  • Instalowanie HIDS
  • Szablony HIDS i ich właściwości
  • Tworzenie grup nadzorujących HIDS
  • Tworzenie harmonogramów śledzenia HIDS
  • Tworzenie skryptów obsługujących alerty HIDS
  • Przypisywanie harmonogramów śledzenia do klientów
  • Monitorowanie alertów HIDS i błędów
 • Monitorowanie łat bezpieczeństwa za pomocą SWA (Software Assistant)
  • Znaczenie łat bezpieczeństwa
  • Ogólne omówienie pakietu SWA
  • Biuletyny doradcze US-CERT
  • Biuletyny bezpieczeństwa HP-UX
  • Instalacja swa
  • Generowanie raportów swa
  • Przeglądanie raportów SWA
  • Wyszukiwanie łat rekomendowanych przez swa
  • Instalowanie łat rekomendowanych przez swa
  • Instalowanie innych produktów rekomendowanych przez swa
  • Wykonanie pozostałych zmian rekomendowanych przez swa
  • Generowanie raportów swa po wprowadzeniu zmian
  • Czyszczenie danych tymczasowych swa
  • Przeglądanie logów swa
  • Dostosowywanie parametrów swa
  • Zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do swa i swlist
  • Zapobieganie atakom przepełnienia bufora
  • Ustawianie parametru jądra executable_stack
  • Ustawianie opcji stosu za pomocą chatr +es
 • Zabezpieczania systemu HP-UX z pomocą Bastille
  • Ogólne omówienie pakietu Bastille
  • Instalacja Bastille
  • Generowanie raportu z aktualnym stanem systemu
  • Tworzenie pliku konfiguracyjnego Bastille
  • Wykonanie zmian w oparciu o własny plik konfiguracyjny Bastille
  • Wykonanie zmian w oparciu o plik konfiguracyjny dostarczany z pakietem Bastille
  • Wykonanie zmian w oparciu o plik konfiguracyjny dostarczany z pakietem Bastille podczas instalowania systemu za pomocą Ignite-UX
  • Przeglądanie logów pakietu Bastille
  • Monitorowanie zmian za pomocą bastille_drift
  • Przywrócenie konfiguracji sprzed zastosowania Bastille
 • Ochrona danych za pomocą chroot(), FGP (Fine Grain Privileges) i przedziałów bezpieczeństwa (security compartments)
  • Część 1: Koncepcje
  • Przegląd metod izolacji aplikacji
  • Cześć 2: Implementacja chroot()
  • Ograniczanie dostępu za pomocą chroot()
  • Konfigurowanie aplikacji w środowisku chroot
  • Część 3: Implementacja FGP
  • Ograniczanie przywilejów za pomocą FGP
  • Instalacja modułu FGP
  • Rozpoznawane przywileje
  • Zbiory przywilejów: dopuszczalne, efektywne, odziedziczone
  • Definiowanie przywilejów za pomocą setfilexsec
  • Definiowanie przywilejów za pomocą systemu RBAC
  • Definiowanie i używanie trybu FGP TRIALMODE
  • Część 4: Koncepcja przedziałów
  • Ograniczanie dostępu do obiektów IPC, sieci i plików bez przedziałów
  • Ograniczanie dostępu do obiektów IPC, sieci i plików z przedziałami
  • Reguły dla przedziałów
  • Przedział INIT
  • Przypadki użycia przedziałów
  • Część 5: Definiowanie przedziałów
  • Planowanie struktury przedziałów
  • Instalacja oprogramowania do obsługi przedziałów
  • Włączanie obsługi przedziałów
  • Definiowanie i modyfikowanie przedziałów
  • Przeglądanie przedziałów
  • Wykonywanie poleceń w przedziale bez RBAC
  • Wykonywanie poleceń w przedziale z RBAC
  • Wykonywanie poleceń w trybie discovery
  • Usuwanie przedziałów
  • Wyłączanie obsługi przedziałów
  • Cześć 6: Definiowanie reguł dla przedziałów
  • Reguły interfejsu sieciowego
  • Reguły systemu plików
  • Reguły obiektów IPC
  • Reguły dla sygnałów
  • Reguły ograniczania przywilejów
  • Dyrektywy preprocesora

Dodatek:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika i hasła za pomocą systemu zaufanego (trusted system):
  • Wprowadzanie do systemu zaufanego
  • Definiowanie polityk dla formatu hasła
  • Definiowanie polityk starzenia hasła
  • Definiowanie polityk konta użytkownika
  • Definiowanie polityk bezpieczeństwa terminala
  • Definiowanie polityk kontroli dostępu
  • Struktura katalogu /tcb
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • HP-UX System and Network Administration I
 • HP-UX System and Network Administration II

lub

 • HP-UX Administration for Experienced UNIX Administrators

lub

 • Znajomość zagadnień omawianych na tych kursach
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP UX

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Bezpieczeństwo IT

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6800 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE