Szkolenia HPE

Cel szkolenia

kod: H6285S

Kurs ten jest poświęcony procedurom konfigurowania dysków i zarządzania nimi za pomocą menedżera wolumenów LVM.

Używając różnych technik odtwarzania danych, uczestnicy nabiorą również wprawy w korzystaniu z oprogramowania MirrorDisk/UX, umożliwiającego tworzenie kopii lustrzanych oraz ochronę danych w wypadku awarii dysków.

W trwającym trzy dni kursie 50 procent czasu zajmuje teoria a 50 procent ćwiczenia praktyczne na serwerach HP.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie umiał:

 • Konfigurować dyski LVM, groupy dysków, wolumeny logiczne oraz zarządzać nimi
 • Konfigurować kopie lustrzane oraz wolumeny wykorzystując striping
 • Optymalizować działanie LVM
 • Odtwarzać po awarii dyski LVM i wolumeny

Słuchacze:

 • Doświadczeni administratorzy systemu HP-UX

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do zarządzania dyskami oraz menedżera LVM
  • Sposoby zarządzania dyskami
  • Zalety i ograniczenia zarządzania dyskami bez menedżera LVM
  • Zalety i ograniczenia LVM
  • Zasoby menedżera LVM
  • Porównanie metod zarządzania dyskami
  • Wykorzystywanie różnych sposobów zarządzania dyskami
  • Zalety i ograniczenia menedżera VxVM
 • Macierze dyskowe, sieci SAN oraz adresowanie
  • Macierze dyskowe
  • Dyski logiczne LUN
  • Technologie RAID
  • Poziomy RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 oraz RAID 0+1
  • Poziomy RAID 3, RAID 5 oraz RAID 5DP
  • Poziomy RAID a LVM
  • Sieci SAN oraz połączenia redundantne
  • Adresy sprzętowe
  • Adresowanie tradycyjne a adresowanie Agile
  • Adresy tradycyjne urządzeń podłączonych do równoległego interfejsu SCSI
  • Adresy tradycyjne urządzeń podłączonych do interfejsu FC
  • Tradycyjne nazwy plików urządzeń
  • Wyświetlanie tradycyjnych adresów i nazw plików urządzeń
  • Adresy Agile urządzeń SCSI
  • Adresy Agile scieżek FC do dysków logicznych (lunpath)
  • Adresy Agile dysków logicznych FC
  • Standard Agile trwałych nazw plików urządzeń
  • Wyświetlanie adresów Agile oraz trwałych nazw plików urządzeń
  • Wyświetlanie ścieżek do HBA w standardzie Agile
  • Wyświetlanie WWID dysków logicznych oraz ich identyfikatorów w standardzie Agile
  • Wyświetlanie WWID dysków logicznych oraz ścieżek do nich w standardzie Agile
  • Wybór sposobu równoważenia obciążenia
  • Monitorowanie wykorzystania HBA, dysków logicznych oraz ścieżek do nich
  • Monitorowanie stanu HBA oraz LUN
  • Włączanie i wyłączanie dysków logicznych oraz ścieżek do nich
 • Tworzenie grup wolumenów i wolumenów logicznych oraz zarządzanie nimi
  • Identyfikowanie dostępnych dysków
  • Tworzenie wolumenów fizycznych oraz ustalanie ich atrybutów
  • Tworzenie grup wolumenów oraz ustalanie ich atrybutów
  • Tworzenie wolumenów logicznych oraz ustalanie ich atrybutów
  • Wyświetlanie informacji o grupach wolumenów oraz o wolumenach
  • Powiększanie, zmniejszanie i usuwanie grup wolumenów
  • Powiększanie, zmniejszanie i usuwanie wolumenów logicznych
  • Zmiana rozmiarów systemów plików
  • Usuwanie wolumenów fizycznych
  • Aktywowanie i dezaktywowanie grup wolumenów
  • Przegląd podstawowych poleceń LVM
 • Konfigurowanie kopii lustrzanych wolumenów logicznych i zarządzanie nimi
  • Kopie lustrzane – podstawowe pojęcia
  • Instalowanie oprogramowania MirrorDisk/UX
  • Tworzenie kopii lustrzanych wolumenów
  • Wyświetlanie informacji o wolumenach
  • Usuwanie kopi lustrzanych wolumenów
  • Synchronizacja kopi lustrzanych
  • Rozdzielanie kopii lustrzanych i ponowne ich łączenie na potrzeby archiwizacji danych
  • Konfiguracja zapasowych wolumenów fizycznych
 • Polityki tworzenia i pracy kopii lustrzanych
  • Sposoby wykonywania operacji IO
  • Wybór i konfiguracja odpowiedniego sposobu wykonywania operacji IO
  • Sposoby zapewniania zgodności danych kopii lustrzanych
  • Wybór i konfiguracja sposobu zapewnienia zgodności danych kopii lustrzanych
  • Alokacja dysków na potrzeby kopii lustrzanych
  • Wybór i konfiguracja sposobu alokacji dysków na potrzeby kopii lustrzanych
  • Zarządzanie kopiami lustrzanymi - podsumowanie
 • Wolumeny logiczne w trybie striping oraz w trybie dystrybuowanej alokacji ekstentów
  • Wolumeny logiczne w trybie striping
  • Zalety i wady trybu striping
  • Konfigurowanie wolumenów logicznych w trybie striping bez kopii lustrzanych
  • Porównanie trybu striping z trybem dystrybuowanej alokacji ekstentów
  • Tworzenie wolumenu w trybie dystrybuowanej alokacji ekstentów bez kopii lustrzanych
  • Tworzenie wolumenów i ich kopii lustrzanych w trybie dystrybuowanej alokacji ekstentów
  • Przygotowywanie pliku /etc/lvmpvg na potrzeby dystrybuowanej alokacji ekstentów
 • Przenoszenie danych w srodowisku LVM
  • Przenoszenie wolumenów logicznych w obrębie grupy wolumenów
  • Przenoszenie grup wolumenów i wolumenów fizycznych
  • Struktury danych modyfikowane w wyniku przenoszenia grup wolumenów i dysków LVM
  • Zmiana nazw grup wolumenów i wolumenów logicznych
  • Import grupy wolumenów po reinstalacji systemu
  • Import grupy zawierającej kopie lustrzane w celu ich wykorzystania na innym serwerze
  • Eksportowanie uszkodzonej grupy wolumenów
  • Importowanie grupy wolumenów w środowisku klastra MC Serviceguard
  • Przenoszenie grupy wolumenów na inny serwer
  • Zmiana adresu wolumenu fizycznego
  • Przenoszenie wolumenów logicznych między grupami wolumenów
 • Odtwarzanie dysków i struktur LVM
  • Struktury danych LVM
  • Odtwarzanie utraconych struktur danych LVM
  • Odtwarzanie utraconych plików urządzeń
  • Odtwarzanie uszkodzonego pliku /etc/lvmtab
  • Odswieżanie struktur danych jądra
  • Uszkodzone dyski: objawy obserwowane przez użytkowników
  • Uszkodzone dyski: informacje w pliku syslog.log
  • Uszkodzone dyski: powiadomienia EMS
  • Uszkodzone dyski: informacje wyświetlane przez polecenie gdisplay
  • Uszkodzone dyski: informacje wyświetlane przez polecenie ioscan
  • Aktywowanie grup zawierających uszkodzone dyski
  • Gromadzenie informacji o uszkodzonych dyskach
  • Odtwarzanie dysków po awarii zasilania
  • Sposoby wymiany i odtwarzania dysków
  • Wymiana uszkodzonego dysku: wykorzystanie techniki LVM OLR lub brak tej możliwości
  • Wymiana uszkodzonego dysku: odtwarzanie nagłówków LVM
  • Wymiana uszkodzonego dysku: odtwarzanie wolumenu bez kopii lustrzanych
  • Wymiana uszkodzonego dysku: odtwarzanie wolumenu z kopii lustrzanej
  • Usuwanie uszkodzonych wolumenów fizycznych
  • Usuwanie uszkodzonych grup wolumenów
  • Zapobiegawcze sprawdzanie stanu PVRA/VGRA
  • Przygotowywanie się do wymiany dysków
 • Monitorowanie oraz strojenie wydajności LVM
  • Wydajność LVM – uwagi ogólne
  • Równoważenie obciążenia: podstawowe pojęcia i objawy
  • Równoważenie obciążenia: zmiana domyślnej polityki alokacji
  • Równoważenie obciążenia: zastosowanie trybu striping
  • Równoważenie obciążenia: wykorzystanie kopii lustrzanych
  • Minimalizacja ruchu głowic: pojęcia,symptomy oraz polecenia
  • Eliminacja fragmentacji: pojęcia,symptom oraz polecenia
  • Minimalizacja zużycia zasobów na MWC/MCR:pojęcia, symptomy oraz polecenia
  • Wymiana dysków oraz interfejsów
  • Inne czynniki decydujące o wydajności
 • Konfigurowanie dysków startowych na serwerach PA-RISC i zarządzanie nimi
  • Start systemu na serwerach PA-RISC: pojęcia, struktury danych i ograniczenia
  • Start bez quorum LVM w grupie wolumenów
  • Start w trybie LVM maintenance
  • Kopie lustrzane dysku startowego na PA-RISC
  • Tworzenie kopii lustrzanych dysku startowego
  • Odtworzenie dysku startowego z kopii
  • Tworzenie i aktualizacja klonu DRD
  • Tworzenie obrazu serwera PA-RISC za pomocą poleceń make_*_recovery
  • Zmiana rozmiarów wolumenów logicznych na dysku startowym serwera PA-RISC
 • Konfigurowanie dysków startowych na serwerach Integrity i zarządzanie nimi
  • Start systemu na serwerach Integrity: pojęcia, struktury danych i ograniczenia
  • Start bez quorum LVM w grupie wolumenów
  • Start w trybie LVM maintenance
  • Kopie lustrzane dysku startowego na serwerach IPF
  • Tworzenie kopii lustrzanych dysku startowego
  • Odtworzenie dysku startowego z kopii
  • Tworzenie i aktualizacja klonu DRD
  • Tworzenie obrazu serwera PA-RISC za pomocą poleceń make_*_recovery
  • Zmiana rozmiarów wolumenów logicznych na dysku startowym serwera Integrity
 • Atrybuty grupy wolumenów i zarządzanie nimi
  • Charakterystyka atrybutów grupy
  • Ograniczenia wartości atrybutów
  • Zmiana atrybutów grupy wolumenów za pomocą polecenia vgmodify
  • Zmiana atrybutów grupy wolumenów bez powiększania obszaru VGRA
  • Powiększanie VGRA przez usunięcie obszaru przeznaczonego na dane do startu systemu
  • Powiększanie VGRA metodą przenumerowania ekstentów fizycznych
  • Sprawdzanie uwarunkowań zmian atrybutów
  • Ustalanie optymalnych wartości atrybutów
  • Przenoszenie zerowego ekstentu fizycznego
  • Weryfikacja planowanych zmian
  • Wdrażanie przygotowanych zmian
 • LVM - pojęcia i struktury danych
  • Obiekty menedżera LVM
  • Wolumeny fizyczne, grupy wolumenów i wolumeny logiczne
  • LVM DSF directories and DSFs
  • Ekstenty LVM i ich rozmiary
  • Alokacja ekstentów
  • Obszary PVRA, VGRA oraz BBRA
  • Struktury danych LVM w jądrze systemu oraz aktywowanie grup wolumenów
  • Quorum niezbędne do aktywowania grupy
  • Quorum niezbędne do działania grupy
  • Ograniczenia menedżera LVMv1
  • Ograniczenia menedżera LVMv2

 

Dodatek do samodzielnej pracy:

 • Konfigurowanie linków PV i zarządzanie nimi
  • Omówienie linków PV
  • Konfigurowanie linków PV
  • Dodawanie i usuwanie linków PV
  • Przełączanie linków - switchover
  • Przełączanie linków - switchback
  • Konfigurowanie przełączania automatycznego
  • Ręczne przełączanie linków PV
  • Optymalizacja linków PV
  • Konfigurowanie linków PV za pomocą SecurePath

Dodatek do samodzielnej pracy:

 • Przygotowywanie grupy wolumenów do tworzenia kopi snapshotowych
  • Kopie snapshotowe
  • Tworzenie kopii snapshotowych
  • Wykrywanie kopii snapshotowych
  • Zagwarantowanie unikatowości identyfikatorów grup
  • Importowanie snapshotowej grupy wolumenów
  • Eksportowanie snapshotowej grupy wolumenów

Dodatek do samodzielnej pracy:

 • Tworzenie klonów DRD i zarządzanie nimi
  • Klonowanie DRD
  • Wokorzystanie klonów DRD w celu skrócenia czasów przestojów
  • Instalowanie oprogramowania DRD
  • Polecenia DRD
  • Tworzenie i aktualizowanie klonów DRD
  • Dostęp do klonów DRD za pomocą poleceń DRD-safe
  • Dostęp do klonów za pomocą innych poleceń
  • Aktywowanie klona DRD
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • HP-UX System and Network Administration I
 • HP-UX System and Network Administration II

lub

 • HP-UX Administration for Experienced UNIX Administrators
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP UX

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 5450 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE