Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten kurs uczy administratorów systemu jak efektywnie używać Serviceguarda w celu ochrony ważnych aplikacji przed różnorodnymi awariami sprzętu i oprogramowania.

Trwający pięć dni kurs podzielony został w następujących proporcjach, 40 procent stanowi wykład a 60 procent to ćwiczenia praktyczne na serwerach HP.

Kurs został zaktualizowany i uwzględnia wersje HP-UX 11.31 systemu oraz 11.18 oprogramowania Serviceguard. Może być wykorzystywany również dla wersji wcześniejszych.

Uczestnicy kursu zyskają następujące umiejętności:

 • Umiejętność efektywnego wykorzystywania Serviceguarda do ochrony bardzo ważnych aplikacji przed skutkami różnorodnych awarii sprzętu i oprogramowania
 • Umiejętność zapewniania klientom w sieci stałego dostępu do aplikacji i świadczonych przez nie usług, dzięki konfiguracji klastra, który może zawierać aż do 16 serwerów
 • Znajomość sposobów skracania czasów planowanych przestojów aplikacji prawie do zera w wyniku konfiguracji klastra i umiejętnego wykorzystania jego możliwości
 • Znajomość metod skracania czasów przestojów aplikacji, a nawet ich eliminacji, dzięki zautomatyzowaniu procesów wykrywania i usuwania awarii

Słuchacze:

 • kurs przeznaczony dla administratorów systemu HP-UX, którzy zajmują się lub mają zajmować się planowaniem, wdrażaniem oraz monitorowaniem klastrów Serviceguard

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wprowadzenie do oprogramowania Serviceguard
  • Właściwości oraz zalety Serviceguarda
  • Jak działa Serviceguard
  • Paczki Serviceguarda
  • Skracanie czasu przestojów planowych
  • Serviceguard i maszyny wirtualne Integrity
  • Klaster Oracle RAC i system plików CFS
  • Aplikacja Serviceguard Manager dla wersji Sg 11.17/11.18
  • Klaster metropolitalny MetroCluster
 • Planowanie rozwiązań wysokiej dostępności
  • Sposoby redukcji zagrożeń
  • Konfiguracja dysków, macierzy dyskowych oraz sieci
  • Klaster Serviceguard z węzłami w różnych podsieciach
  • Plan konfiguracji klastra
 • Pojęcia dotyczące klastra i konfiguracja
  • Główne składniki klastra
  • Konfiguracja interfejsów sieciowych
  • Wymagania niezbędne do sformowania klastra
  • Opcje zarządzania klastrem
  • Monitorowanie klastra
 • Dodatkowe właściwości klastra
  • Grupy wolumenów zarządzane przez oprogramowanie Serviceguard
  • Formowanie klastra oraz zmiana jego składu
  • Awaria węzła oraz dołączanie węzła do klastra
  • Przełączanie lokalnego interfejsu sieciowego
 • Paczki i usługi
  • Pojęcie paczki
  • Sprawdzanie i modyfikacja stanu paczki
  • Skrypty paczki
  • Procedura konfiguracji paczki
  • Plik log skryptu paczki
 • Sposoby działania paczki
  • Przełączanie paczki – wybór węzła docelowego
  • Przełączanie paczek między węzłami
  • Powrót paczki na węzeł podstawowy
  • Przyspieszone przełączanie paczek w przypadku awarii węzła lub serwisów
 • Skrypty monitorujące aplikacje
  • Operacje wykonywane przez skrypt kontrolny paczki
  • Struktura skryptu kontrolnego paczki
  • Wymagania dla procesów serwisowych
  • Skrypt monitorujący aplikację
 • Rekomendowane praktyki
  • Monitorowanie logu procesu syslogd
  • Rozwiązywanie problemów ze skryptami
  • Testowanie klastra
  • Przydatne polecenia do rozwiązywania problemów
  • Wbudowane zabezpieczenie
  • Awaria dysku umożliwiającego sformowanie niepełnego klastra
 • Rekonfiguracja klastra i paczki on-line
  • Zmiany konfiguracji wykonywane on-line
  • Dodawanie i usuwanie węzła w trakcie działania klastra
  • Dodawanie i usuwanie paczki w trakcie działania klastra
  • Modyfikacja paczki w trakcie działania klastra
 • NFS wysokiej dostępności
  • Pakiet NFS wysokiej dostępności
  • Pliki pakietu NFS
  • Używanie pakietu NFS
  • Zmienne w pakiecie NFS
 • Pakiet Oracle wysokiej dostępności
  • Serviceguard i pakiety bazodanowe
  • Modyfikacja skryptu kontrolnego pakietu Oracle
  • Skrypt monitorujący działanie paczki Oracle
  • Procedura przygotowywania paczki Oracle
 • Serviceguard i pamięć masowa
  • Sposoby zarządzania przestrzenią dyskową
  • Przegląd pojęć dotyczących LVM-a
  • Grupy wolumenów LVM w środowisku klastrowym
  • Przegląd pojęć dotyczących VXVM-a
  • Oprogramowanie Serviceguide oraz VXVM
  • Konfigurowanie dysków, grup dyskowych oraz wolumenów VXVM-a
  • Eksportowanie oraz importowanie grup dyskowych
  • Klastrowy system plików CFS
 • Oprogramowanie monitorujące system EMS
  • Ogólny przegląd oprogramowania EMS
  • Interfejs konfiguracji EMS-a
  • Wybór zasobów monitorowanych przez EMS-a
  • Sposoby powiadamiania przez EMS-a
  • Konfigurowanie paczek wykorzystujących zasoby monitorowane przez EMS-a
 • Standard WEBM
  • WEBM – charakterystyka i terminologia
  • Porównanie standardu WEBM z SNMP, DMI oraz EMS
  • Implementacja standardu WEBM w systemie HP-UX
  • Źródła informacji w systemie HP-UX 11i wykorzystywanych przez usługi WEBM
 • Sieci wysokiej dostępności
  • Charakterystyka sieci wysokiej dostępności a Serviceguard
  • Redundantne interfejsy LAN, koncentratory i routery
  • Redundantne sieci klientów aplikacji
  • Paczka używająca kilka adresów IP
  • Praca klastra w różnych podsieciach
  • Konfigurowanie klastra do pracy w różnych podsieciach
  • Automatyczna agregacja portów APA
  • Konfigurowanie monitora LAN
 • Aktualizacja systemu i oprogramowania bez zatrzymywania klastra
  • Skracanie czasu planowanych przestojów
  • Zasady wykonywania aktualizacji wykorzystującej właściwości klastra
  • Aktualizacja oprogramowania Serviceguard
  • Aktualizacja systemu operacyjnego
 • Zarządzanie pamięcią masową wykorzystywaną przez paczki
  • Uwagi ogólne
  • Powiększanie i zmniejszanie wolumenu logicznego
  • Dodawanie dysku do grupy wolumenów należącej do paczki
  • Dodawanie wolumenu logicznego w grupie należącej do paczki
  • Dodawanie grupy wolumenów do paczki
  • Zarządzanie grupami dyskowymi VxVM
  • Zarządzanie wolumenami VxVM
 • Menedżer Serviceguarda
  • Narzędzia do monitorowania klastra
  • Współpraca menedżera Serviceguarda z oprogramowaniem SMH
  • Zarządzanie klastrem za pomocą menedżera
  • Instalacja i uruchamianie autonomicznego menedżera Serviceguarda
  • Rozpoczynanie sesji menedżera
 • HP Serviceguard i maszyny wirtualne Integrity
  • Maszyny wirtualne Integrity – przegląd
  • Zasoby przydzielane maszynom wirtualnym
  • Pamięć masowa dla maszyn wirtualnych
  • Przełączniki wirtualne
  • Przegląd poleceń do zarządzania maszynami wirtualnymi
  • Współpraca oprogramowania Serviceguard z maszynami wirtualnymi
  • Maszyna wirtualna jako węzeł klastra Serviceguard
  • Klaster utworzony z maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych
  • Klaster utworzony tylko z maszyn wirtualnych goszczących na różnych serwerach
  • Klaster utworzony z maszyn wirtualnych goszczących na tym samym serwerze
  • Współdzielenie dysku przez różne maszyny wirtualne
  • Konfigurowanie maszyny wirtualnej do pracy w klastrze
  • Maszyna wirtualne jako paczki klastra Serviceguard
  • Konfigurowanie systemu typu gość jako paczki klastra Serviceguard
  • Pakiet HPVM - /opt/cmcluster/toolkit/hpvm
  • Uruchamianie i zatrzymywanie paczki VM
  • Oprogramowanie Serviceguard w systemie typu gospodarz – przełączanie interfejsu LAN
 • Scenariusze rozwiązywania problemów i podsumowanie
  • Scenariusze rozwiązywania problemów

Dodatek A – Polecenia Serviceguarda – podsumowanie

Dodatek B – Oprogramowanie HP wspomagające zarządzanie klastrami Serviceguard:

 • Przegląd produktów
 • Wykorzystanie protokołu SNMP
 • Oprogramowanie HP System Insight Manager
 • Oprogramowanie Network Node Manager
 • Integracja z systemami przetwarzania komunikatów
 • Integracja z oprogramowaniem Operations Manager
 • Inne produkty software’owe HP

Dodatek C – Arkusz roboczy dla Serviceguarda

 • Arkusz roboczy dla Serviceguarda

Dodatek D – Wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności

 • Powody przestojów
 • Przyczyny awarii
 • Przeciętny koszt godziny przestoju
 • Interpretacja pojęcia wysokiej wydajności
 • Dostępność systemów komputerowych
 • Dostępność sieci
 • Trzy filary wysokiej dostępności
 • Współpraca w ramach programu 5 dziewiątek
 • Pojęcia dotyczące wysokiej dostępności
 • Dostępność w procentach
 • Poziomy dostępności

Dodatek E – Alternatywne ćwiczenie: konfigurowanie paczki xclock

Dodatek F – Rozwiązania HP Serviceguard Storage Management Suite dla HP-UX 11i

 • Pierwszoplanowe znaczenie baz Oracle
 • Oczekiwania użytkowników
 • Co to jest Serviceguard Storage Management Suite?
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie dyskami Oracle Disk Manager
 • Wydajność bazy Oracle i rozwiązanie Serviceguard SMS
 • Redundantne ścieżki I/O i rozwiązanie Dynamic Multi-Pathing (DMP)
 • Przetwarzanie off-host
 • Wolumeny „surowe” a systemy plików
 • Typowe działania zarządzające
 • Klastrowy system plików CFS
 • Standardowe odtwarzanie z kopii zapasowej
 • Odtwarzanie wykorzystujące punkt kontrolny i właściwości SG SMS
 • Wykorzystanie klas urządzeń pamięci masowej
 • Gdzie szukać następnych informacji?
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • HP-UX System and Network Administration I (H3064S) i HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

lub

 • HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX® System Administrators (H5875S)

  oraz

 • HP-UX Logical Volume Manager (H6285S) lub HP-UX Veritas Volume Manager (HB505S)

  oraz

 • POSIX Shell Programming (H4322S)
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP UX

Szkolenia powiązane tematycznie

Systemy operacyjne

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 6800 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE