Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten praktyczny, pięciodniowy kurs oferuje możliwość wszechstronnego zapoznania się z rozwiązaniami występującymi w sieciach SAN i technologiami je wspierającymi, takimi jak Fibre Channel i IP storage. Uczestnicy zdobędą wiedzę o protokołach, standardach, praktykach i narzędziach związanych z zarządzaniem, projektowaniu sieci SAN i rozważaniach występujących podczas ich implementacji.

Omawiana podczas zajęć tematyka pokrywa szeroki zakres tematów, w tym możliwości i ograniczenia różnorodnych technik wspomagających oraz zarządzanie sieciami SAN w środowisku przedsiębiorstw. Każde ćwiczenie laboratoryjne oferuje możliwość nabrania doświadczeń z zakresu konfiguracji komponentów, zarządzania SAN-em i innymi operacjami związanymi z sieciami tego typu.

Słuchacze:

 • Kurs ten został przygotowany z myślą o profesjonalistach IT poszukujących przyspieszonej ścieżki rozwoju, która zawiera jednocześnie wiedzę dotyczącą koncepcji sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel i doświadczenia w heterogenicznych środowiskach SAN

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wstęp:
  • Co to jest SAN? / Czemu SAN?
  • Definicja SAN-u
  • Cele SAN-ów HP
  • Szybka kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie
  • Ciągłość operacji niezbędnych dla działania firmy
  • Wysoka dostępność
  • Konsolidacja serwerów i pamięci masowych
  • Zwiększenie efektywności
  • Scentralizowane zarządzanie
  • DAS, NAS i SAN
  • Direct Attached Storage (DAS)
  • Network Attached Storage (NAS)
  • Storage area Network (SAN)
  • Rozważania w SAN
  • Porównanie SAN i NAS
  • DAS kontra NAS kontra SAN
  • Porównanie pod kątem zastosowania
  • Komponenty SAN
  • Charakterystyki host-a, target-u i urządzeń pośredniczących
  • Sekwencja włączania zasilania
 • Fibre Channel - Podstawy:
  • Czemu nie SCSI?
  • SAS kontra parallel SCSI
  • World Wide Name (WWN)
  • Fibre Channel WWN
  • Node’y, Porty i Linki
  • Topologie SAN
  • Topologia punkt-punkt
  • Topologia pętli arbitrażowej
  • HUB pętli arbitrażowej
  • Pętla prywatna i publiczna
  • Topologia przełączanego Fabric-u
  • Porównanie topologii
  • Typy portów Fibre Channel
  • Architektura Fibre Channel– Warstwy funkcyjne
  • FC-0 — Warstwa fizyczna
  • Transceiver-y
  • Okablowanie Fibre Channel
  • Wielo i jedno-modowe światłowody
  • Jedno-modowy światłowód step-index
  • Tłumienie
  • Rozproszenie
  • Zgięcia i uszkodzenia kabli
  • FC-1 Warstwa kodując i proces kodowania
  • FC-2 - warstwa sygnalizacyjna protokołu
  • Terminologia w sieciach Fibre Channel
  • Struktura ramki i nagłówek
  • Nagłówek Cisco EISL
  • Operacja zapisu SCSI (FCP)
  • Klasa usługi
  • FC-3 - popularne usługi
  • FC-4 ULP - warstwa adaptacyjna dla protokołów warstw wyższych
 • Switch-e Fibre channel:
  • Switch główny
  • Połączenia typu upstream i downstream
  • Routing ramek - FSPF
  • Routing typu Flow- i Exchange-based
  • Agregacja przepustowości na połączeniach ISL
  • Technika trunk w serii B
  • Technika portchannel w serii C
  • Balansowanie obciążeniem oparte o FSPF i host-a
  • Wirtualne sieci ogólnie
  • Wirtualne sieci w serii B
  • Wirtualne SAN-y (VSAN-y) w serii C
  • Switch-e i Director-y
  • Rodziny produktów serii B i serii C
  • Zarządzanie urządzeniami
 • Hosty SAN:
  • Hosty i protokół Fibre Channel
  • Techniki wirtualizacji dla hostów
  • Wirtualne maszyny HP Integrity
  • NPIV – Wirtualizacja N_Portów
  • Access Gateway firmy Brocade
  • Wirtualizacja N_Portów firmy Cisco
  • Boot-owanie poprzez SAN
  • Przygotowanie i instalacja hosta
  • Instalacja karty HBA
  • Łączność w Windows – Menadżer Urządzeń
  • Zarządzanie Dyskami w Windows
  • Zarządzanie lokalnym HBA
  • Weryfikacja instalacji HBA w HP-UX
  • Wyświetlanie informacji o HBA
  • Model adresacji typu Agile w HP--UX 11i v3
  • Wielość ścieżek do pamięci masowej
  • Koncepcja wielościeżkowości
  • Operacja automatycznego failover-u ścieżki
  • Balansowanie obciążeniem
  • Microsoft Multi-Path I/O (MPIO)
  • Stos pamięci masowej Microsoft
  • Moduły sterownika
  • Narzędzia DSM
  • System plików – własności
  • Wstęp do oprogramowania Secure Path
  • Narzędzie Secure Path Management
 • Target-y dyskowe:
  • Dyski twarde
  • Standardowe interfejsy dysków twardych
  • Parallel ATA/IDE i SCSI
  • SATA (Serial ATA)
  • SAS (Serial Attached SCSI)
  • Limity urządzeń SAS
  • Technologia Solid State Drive
  • Lista rozkazów i enkapsulacja SCSI-3
  • RAID
  • Półki dyskowe
  • Połączenia dysków twardych
  • Maskowanie LUN-ów
  • Wirtualizacja pamięci masowych
  • Wirtualizacja oparta o swoich-e
  • Hp StorageWorks SVS200
  • Macierze HP StorageWorks
  • Array Configuration Utility – MSA 1000, 1500, 2000
  • Command View EVA
  • Command View XP AE
 • Zaawansowane koncepcje Fibre Channel:
  • Adresacja Fibre Channel
  • Loop ID i AL-PA pętli FC-AL
  • Adresacja publicznych portów NL
  • Konwersja Loop ID do ALPA
  • Ordered set-y i prymitywy
  • Prymitywne sygnały i sekwencje
  • Kontrola przepływu
  • Zapis I/O FCP w klasie 2
  • Usługi linku
  • Proces Fabric login
  • Sekwencja logowania N_Portu
  • Znane adresy ustalone
  • Usługi w Fabric-u
  • Szczegóły dotyczące serwera nazw
  • Powiadomienia usługi Registered State Change
  • Usługa zoning-u w Fabric-u i członkowie stref
  • Wymuszanie respektowania ograniczeń stref
  • Granulacja stref
  • Stref y izolacji ruchu
  • Strefy QoS
  • Segmentacja Fabric-u
 • Projektowanie sieci SAN:
  • Wybory i rozważania dotyczące architektury sieci SAN
  • Proces planowania
  • Definiowanie wymogów w odniesieniu do infrastruktury
  • Podejście do projektowania uproszczonego
  • Standardowe topologie SAN-ów HP
  • Projektowanie przy pomocy topologii SAN-ów HP
  • Topologia kaskadowa
  • Topologie pierścienia, siatki i core-edge
  • Początkowy koszt wdrożenia
  • Lokalność danych
  • Specyfika dostępu do danych w danej topologii
  • Czynniki wpływające na wydajność infrastruktury SAN
  • Poziom 1: Pojedyncza sieć
  • Poziom 2: Pojedyncza sieć z wielokrotnymi ścieżkami pomiędzy switch-ami
  • Poziom 3: Pojedyncza sieć z wielokrotnymi wszystkimi ścieżkami
  • Poziom 4: Zwielokrotnione sieci i ścieżki
  • Poradnik HP StorageWorks SAN Design Reference Guide
  • Maksymalne ilości portów w ramach topologii w seriach B, C i M
  • Podsumowanie – Projektowanie i złożoność sieci SAN
 • iSCSI:
  • Protokoły i pamięć masowa IP
  • Przegląd iSCSI
  • Sieć SAN oparta o iSCSI/FC
  • Stos i inkapsulacja
  • Pakiet i sterownik hosta iSCSI
  • Inicjatory iSCSI
  • Wspieranie i struktura nazw w iSCSI
  • Usługa iSNS
  • Wykrywanie i operacje na obiekcie iSCSI target
  • Uwierzytelnienie iSCSI
  • Przykład CHAP w iSCSI
  • Bezpieczeństwo w IP
  • Zalety iSCSI wobec FC
  • LeftHand Networks
  • LeftHand SAN/iQ
  • Sieciowy RAID-ADP
  • Wirtualny adres IP (VIP)
  • Mechanizm wykonywania Snapshot-ów poprzez SAN/iQ
  • Tworzenie klastrów przy użyciu SAN/iQ
  • Operacja Disaster Recovery przy pomocy SAN/iQ
 • Rozszerzenie sieci SAN:
  • Czym jest rozszerzenie SAN?
  • Po co rozszerzać SAN?
  • Technologie rozszerzania wspierane przez HP
  • Rozszerzenie SAN – podsumowanie odległości
  • Transceiver-y typu Long Wave
  • Techniki Dense i Coarse Wave Division Multiplexing (DWDM, CWDM)
  • Fibre Channel po IP (FCIP)
  • Encapsulacja i kanały wirtualne FCIP
  • Jumbo pakiety FCIP
  • Wydajność FCIP
  • Technika Brocade Fastwrite
  • Technika Cisco Write Acceleration
  • Kompresja FCIP
  • Rozważania i rekomendacje w sieciach Bezpieczeństwo FCIP – szyfrowanie i zalety
  • Sprzęt FCIP
  • Przegląd routing-u Fibre Channel -owego
  • Niezależność Fabric-a i VSAN-u
  • Skalowanie sieci SAN
  • Ograniczenia usług w Fabric-u
  • Implementacje routing-u w Fibre Channel -u
  • Różnice pomiędzy routing-iem w serii B i C
  • Routing poprzez sieć IP
 • CoE Fibre Channel przez Ethernet:
  • Przegląd FCoE
  • Czym jest FCoE ?
  • Konsolidacja I/O w FCoE
  • Zachowanie natywnego formatu Fibre Channel -u
  • Enkapsulacja i format ramki w FCoE
  • Bezstratny Ethernet
  • Ruch FCoE i ethernet
  • Mapowanie adresów FC i FCoE
  • Porównanie FCIP, iSCSI i FCoE
 • Zarządzanie siecią SAN:
  • Zadania związana z zarządzaniem pamięcią masową
  • Po co zarządzać pamięcią masową?
  • Zarządzanie zasobami pamięci masowej
  • Zarządzanie cyklem życia informacji ( HP ILM)
  • Koncepcje związane z zarządzaniem sieciami SAN
  • Strategia HP zarządzania siecią SAN
  • Zarządzanie wydajnością sieci
  • Zarządzanie zasobami pamięci masowej
  • SMI-S
  • Oprogramowanie Storage Essentials
  • Porównanie wtyczek edycji Standard i Enterprise Edition
  • Opis podstawowych komponentów
  • Komponent System Manager
  • Komponent Capacity Manager
  • Komponent Performance Manager
  • Komponent Application Viewer
  • Komponent Policy Manager
  • Komponent Event Manager
  • Komponent Database Viewer
  • Komponent Exchange Viewer
  • Komponent File System Viewer
  • Komponent Backup Manager
  • Oprogramowanie HP StorageWorks Fabric Manager
  • Oprogramowanie HP Data Center Fabric Manager (DCFM)
  • Oprogramowanie Cisco Fabric Manager
 • Ochrona danych:
  • Wyzwania w ochronie danych
  • Operacje odzyskiwania
  • Metody ochrony i odzyskiwania
  • Technologie ochrony danych
  • Bezpośrednia kopia bezpieczeństwa – taśma
  • Kopia bezpieczeństwa oparta o centralny serwer
  • Zautomatyzowana, scentralizowana kopia bezpieczeństwa
  • Scentralizowana kopia bezpieczeństwa po sieci SAN
  • Biblioteki taśmowe
  • Zoning w kontekście wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • Rozważania wydajności kopii bezpieczeństwa
  • Wirtualne biblioteki taśmowe
  • Kopiowanie z dysku na taśmę
  • Replikowanie danych
  • Koncepcja kopii bezpieczeństwa typu Split-mirror
  • Koncepcja kopii bezpieczeństwa typu Snapshot
  • De-duplikacja
  • Jak działa przyspieszona de-duplikacja
  • Jak działa mechanizm How Hash Based Chunking
  • W jaki sposób mechanizm How Hash Based Chunking dokonuje odbudowy danych
  • Prezentacja produktów typu Disk to Disk i bibliotek wirtualnych wyposażonych w de-duplikację
  • Zdalna replikacja
  • HP StorageWorks Continuous Access EVA (CA EVA)
  • Replikacja synchroniczna i asynchroniczna
  • Porównanie trybów replikacji
  • Oprogramowanie HP OpenView Storage Mirroring
  • Kopia OVSM– pełna i różnicowa
 • Wydajność SAN:
  • Cele wydajnościowe w sieciach SAN
  • Czynniki wpływające na wydajność
  • Balansowanie wydajnością PCI-X
  • Wykorzystanie szyn i urządzeń
  • Dane dotyczące wydajności I/O
  • Technologia Fibre Channel
  • Wydajność światłowodu
  • Zjawisko ISL Oversubscription
  • Opóźnienie przeskoku
  • Priorytetyzacja ruchu – mechanizm Quality of Service
  • Punkty podłączania urządzeń
  • Rozważania odległościowe i zachowanie wysokiej wydajności w rozszerzonej sieci SAN
  • Rozległe Fabric-i
  • Topologia na zwiększonej odległości
  • Wydajność dysków twardych
  • Poziomy i wybór RAID
  • Wybór dysku twardego/RAID i wydajność
  • Wybór dysku i wydajność
  • Planowanie systemu dyskowego
  • Technologie cache-owania danych i cache write-back
  • Zgodność cache w konfiguracjach z podwójnymi kontrolerami
  • Efekty zastosowania pamięci cache
  • Środowisko z intensywnym odczytem sekwencyjnym
  • Aplikacje serwerowe
  • Wybór wielkości fragmentu
  • Zwiększanie wydajności
  • Porównanie Vraid1 i Vraid5
  • Narzędzie EVAPerf
  • Komponent Top Talker w serii B
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu sieci i pamięci masowych oraz związane z nimi koncepcje i terminologia

lub

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemami Windows lub UNIX
 • Rekomendowane bezpłatne szkolenie: SAN Fundamentals U5527AAE
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP Storage

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 9500 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE