Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten praktyczny, pięciodniowy kurs oferuje możliwość wszechstronnego zapoznania się z rozwiązaniami występującymi w sieciach SAN i technologiami je wspierającymi, takimi jak Fibre Channel i IP storage. Uczestnicy zdobędą wiedzę o protokołach, standardach, praktykach i narzędziach związanych z zarządzaniem, projektowaniu sieci SAN i rozważaniach występujących podczas ich implementacji.

Omawiana podczas zajęć tematyka pokrywa szeroki zakres tematów, w tym możliwości i ograniczenia różnorodnych technik wspomagających oraz zarządzanie sieciami SAN w środowisku przedsiębiorstw. Każde ćwiczenie laboratoryjne oferuje możliwość nabrania doświadczeń z zakresu konfiguracji komponentów, zarządzania SAN-em i innymi operacjami związanymi z sieciami tego typu.

Słuchacze:

 • Kurs ten został przygotowany z myślą o profesjonalistach IT poszukujących przyspieszonej ścieżki rozwoju, która zawiera jednocześnie wiedzę dotyczącą koncepcji sieci SAN opartych o technologię Fibre Channel i doświadczenia w heterogenicznych środowiskach SAN

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Wstęp:
  • Co to jest SAN? / Czemu SAN?
  • Definicja SAN-u
  • Cele SAN-ów HP
  • Szybka kopia bezpieczeństwa i odzyskiwanie
  • Ciągłość operacji niezbędnych dla działania firmy
  • Wysoka dostępność
  • Konsolidacja serwerów i pamięci masowych
  • Zwiększenie efektywności
  • Scentralizowane zarządzanie
  • DAS, NAS i SAN
  • Direct Attached Storage (DAS)
  • Network Attached Storage (NAS)
  • Storage area Network (SAN)
  • Rozważania w SAN
  • Porównanie SAN i NAS
  • DAS kontra NAS kontra SAN
  • Porównanie pod kątem zastosowania
  • Komponenty SAN
  • Charakterystyki host-a, target-u i urządzeń pośredniczących
  • Sekwencja włączania zasilania
 • Fibre Channel - Podstawy:
  • Czemu nie SCSI?
  • SAS kontra parallel SCSI
  • World Wide Name (WWN)
  • Fibre Channel WWN
  • Node’y, Porty i Linki
  • Topologie SAN
  • Topologia punkt-punkt
  • Topologia pętli arbitrażowej
  • HUB pętli arbitrażowej
  • Pętla prywatna i publiczna
  • Topologia przełączanego Fabric-u
  • Porównanie topologii
  • Typy portów Fibre Channel
  • Architektura Fibre Channel– Warstwy funkcyjne
  • FC-0 — Warstwa fizyczna
  • Transceiver-y
  • Okablowanie Fibre Channel
  • Wielo i jedno-modowe światłowody
  • Jedno-modowy światłowód step-index
  • Tłumienie
  • Rozproszenie
  • Zgięcia i uszkodzenia kabli
  • FC-1 Warstwa kodując i proces kodowania
  • FC-2 - warstwa sygnalizacyjna protokołu
  • Terminologia w sieciach Fibre Channel
  • Struktura ramki i nagłówek
  • Nagłówek Cisco EISL
  • Operacja zapisu SCSI (FCP)
  • Klasa usługi
  • FC-3 - popularne usługi
  • FC-4 ULP - warstwa adaptacyjna dla protokołów warstw wyższych
 • Switch-e Fibre channel:
  • Switch główny
  • Połączenia typu upstream i downstream
  • Routing ramek - FSPF
  • Routing typu Flow- i Exchange-based
  • Agregacja przepustowości na połączeniach ISL
  • Technika trunk w serii B
  • Technika portchannel w serii C
  • Balansowanie obciążeniem oparte o FSPF i host-a
  • Wirtualne sieci ogólnie
  • Wirtualne sieci w serii B
  • Wirtualne SAN-y (VSAN-y) w serii C
  • Switch-e i Director-y
  • Rodziny produktów serii B i serii C
  • Zarządzanie urządzeniami
 • Hosty SAN:
  • Hosty i protokół Fibre Channel
  • Techniki wirtualizacji dla hostów
  • Wirtualne maszyny HP Integrity
  • NPIV – Wirtualizacja N_Portów
  • Access Gateway firmy Brocade
  • Wirtualizacja N_Portów firmy Cisco
  • Boot-owanie poprzez SAN
  • Przygotowanie i instalacja hosta
  • Instalacja karty HBA
  • Łączność w Windows – Menadżer Urządzeń
  • Zarządzanie Dyskami w Windows
  • Zarządzanie lokalnym HBA
  • Weryfikacja instalacji HBA w HP-UX
  • Wyświetlanie informacji o HBA
  • Model adresacji typu Agile w HP--UX 11i v3
  • Wielość ścieżek do pamięci masowej
  • Koncepcja wielościeżkowości
  • Operacja automatycznego failover-u ścieżki
  • Balansowanie obciążeniem
  • Microsoft Multi-Path I/O (MPIO)
  • Stos pamięci masowej Microsoft
  • Moduły sterownika
  • Narzędzia DSM
  • System plików – własności
  • Wstęp do oprogramowania Secure Path
  • Narzędzie Secure Path Management
 • Target-y dyskowe:
  • Dyski twarde
  • Standardowe interfejsy dysków twardych
  • Parallel ATA/IDE i SCSI
  • SATA (Serial ATA)
  • SAS (Serial Attached SCSI)
  • Limity urządzeń SAS
  • Technologia Solid State Drive
  • Lista rozkazów i enkapsulacja SCSI-3
  • RAID
  • Półki dyskowe
  • Połączenia dysków twardych
  • Maskowanie LUN-ów
  • Wirtualizacja pamięci masowych
  • Wirtualizacja oparta o swoich-e
  • Hp StorageWorks SVS200
  • Macierze HP StorageWorks
  • Array Configuration Utility – MSA 1000, 1500, 2000
  • Command View EVA
  • Command View XP AE
 • Zaawansowane koncepcje Fibre Channel:
  • Adresacja Fibre Channel
  • Loop ID i AL-PA pętli FC-AL
  • Adresacja publicznych portów NL
  • Konwersja Loop ID do ALPA
  • Ordered set-y i prymitywy
  • Prymitywne sygnały i sekwencje
  • Kontrola przepływu
  • Zapis I/O FCP w klasie 2
  • Usługi linku
  • Proces Fabric login
  • Sekwencja logowania N_Portu
  • Znane adresy ustalone
  • Usługi w Fabric-u
  • Szczegóły dotyczące serwera nazw
  • Powiadomienia usługi Registered State Change
  • Usługa zoning-u w Fabric-u i członkowie stref
  • Wymuszanie respektowania ograniczeń stref
  • Granulacja stref
  • Stref y izolacji ruchu
  • Strefy QoS
  • Segmentacja Fabric-u
 • Projektowanie sieci SAN:
  • Wybory i rozważania dotyczące architektury sieci SAN
  • Proces planowania
  • Definiowanie wymogów w odniesieniu do infrastruktury
  • Podejście do projektowania uproszczonego
  • Standardowe topologie SAN-ów HP
  • Projektowanie przy pomocy topologii SAN-ów HP
  • Topologia kaskadowa
  • Topologie pierścienia, siatki i core-edge
  • Początkowy koszt wdrożenia
  • Lokalność danych
  • Specyfika dostępu do danych w danej topologii
  • Czynniki wpływające na wydajność infrastruktury SAN
  • Poziom 1: Pojedyncza sieć
  • Poziom 2: Pojedyncza sieć z wielokrotnymi ścieżkami pomiędzy switch-ami
  • Poziom 3: Pojedyncza sieć z wielokrotnymi wszystkimi ścieżkami
  • Poziom 4: Zwielokrotnione sieci i ścieżki
  • Poradnik HP StorageWorks SAN Design Reference Guide
  • Maksymalne ilości portów w ramach topologii w seriach B, C i M
  • Podsumowanie – Projektowanie i złożoność sieci SAN
 • iSCSI:
  • Protokoły i pamięć masowa IP
  • Przegląd iSCSI
  • Sieć SAN oparta o iSCSI/FC
  • Stos i inkapsulacja
  • Pakiet i sterownik hosta iSCSI
  • Inicjatory iSCSI
  • Wspieranie i struktura nazw w iSCSI
  • Usługa iSNS
  • Wykrywanie i operacje na obiekcie iSCSI target
  • Uwierzytelnienie iSCSI
  • Przykład CHAP w iSCSI
  • Bezpieczeństwo w IP
  • Zalety iSCSI wobec FC
  • LeftHand Networks
  • LeftHand SAN/iQ
  • Sieciowy RAID-ADP
  • Wirtualny adres IP (VIP)
  • Mechanizm wykonywania Snapshot-ów poprzez SAN/iQ
  • Tworzenie klastrów przy użyciu SAN/iQ
  • Operacja Disaster Recovery przy pomocy SAN/iQ
 • Rozszerzenie sieci SAN:
  • Czym jest rozszerzenie SAN?
  • Po co rozszerzać SAN?
  • Technologie rozszerzania wspierane przez HP
  • Rozszerzenie SAN – podsumowanie odległości
  • Transceiver-y typu Long Wave
  • Techniki Dense i Coarse Wave Division Multiplexing (DWDM, CWDM)
  • Fibre Channel po IP (FCIP)
  • Encapsulacja i kanały wirtualne FCIP
  • Jumbo pakiety FCIP
  • Wydajność FCIP
  • Technika Brocade Fastwrite
  • Technika Cisco Write Acceleration
  • Kompresja FCIP
  • Rozważania i rekomendacje w sieciach Bezpieczeństwo FCIP – szyfrowanie i zalety
  • Sprzęt FCIP
  • Przegląd routing-u Fibre Channel -owego
  • Niezależność Fabric-a i VSAN-u
  • Skalowanie sieci SAN
  • Ograniczenia usług w Fabric-u
  • Implementacje routing-u w Fibre Channel -u
  • Różnice pomiędzy routing-iem w serii B i C
  • Routing poprzez sieć IP
 • CoE Fibre Channel przez Ethernet:
  • Przegląd FCoE
  • Czym jest FCoE ?
  • Konsolidacja I/O w FCoE
  • Zachowanie natywnego formatu Fibre Channel -u
  • Enkapsulacja i format ramki w FCoE
  • Bezstratny Ethernet
  • Ruch FCoE i ethernet
  • Mapowanie adresów FC i FCoE
  • Porównanie FCIP, iSCSI i FCoE
 • Zarządzanie siecią SAN:
  • Zadania związana z zarządzaniem pamięcią masową
  • Po co zarządzać pamięcią masową?
  • Zarządzanie zasobami pamięci masowej
  • Zarządzanie cyklem życia informacji ( HP ILM)
  • Koncepcje związane z zarządzaniem sieciami SAN
  • Strategia HP zarządzania siecią SAN
  • Zarządzanie wydajnością sieci
  • Zarządzanie zasobami pamięci masowej
  • SMI-S
  • Oprogramowanie Storage Essentials
  • Porównanie wtyczek edycji Standard i Enterprise Edition
  • Opis podstawowych komponentów
  • Komponent System Manager
  • Komponent Capacity Manager
  • Komponent Performance Manager
  • Komponent Application Viewer
  • Komponent Policy Manager
  • Komponent Event Manager
  • Komponent Database Viewer
  • Komponent Exchange Viewer
  • Komponent File System Viewer
  • Komponent Backup Manager
  • Oprogramowanie HP StorageWorks Fabric Manager
  • Oprogramowanie HP Data Center Fabric Manager (DCFM)
  • Oprogramowanie Cisco Fabric Manager
 • Ochrona danych:
  • Wyzwania w ochronie danych
  • Operacje odzyskiwania
  • Metody ochrony i odzyskiwania
  • Technologie ochrony danych
  • Bezpośrednia kopia bezpieczeństwa – taśma
  • Kopia bezpieczeństwa oparta o centralny serwer
  • Zautomatyzowana, scentralizowana kopia bezpieczeństwa
  • Scentralizowana kopia bezpieczeństwa po sieci SAN
  • Biblioteki taśmowe
  • Zoning w kontekście wykonywania kopii bezpieczeństwa
  • Rozważania wydajności kopii bezpieczeństwa
  • Wirtualne biblioteki taśmowe
  • Kopiowanie z dysku na taśmę
  • Replikowanie danych
  • Koncepcja kopii bezpieczeństwa typu Split-mirror
  • Koncepcja kopii bezpieczeństwa typu Snapshot
  • De-duplikacja
  • Jak działa przyspieszona de-duplikacja
  • Jak działa mechanizm How Hash Based Chunking
  • W jaki sposób mechanizm How Hash Based Chunking dokonuje odbudowy danych
  • Prezentacja produktów typu Disk to Disk i bibliotek wirtualnych wyposażonych w de-duplikację
  • Zdalna replikacja
  • HP StorageWorks Continuous Access EVA (CA EVA)
  • Replikacja synchroniczna i asynchroniczna
  • Porównanie trybów replikacji
  • Oprogramowanie HP OpenView Storage Mirroring
  • Kopia OVSM– pełna i różnicowa
 • Wydajność SAN:
  • Cele wydajnościowe w sieciach SAN
  • Czynniki wpływające na wydajność
  • Balansowanie wydajnością PCI-X
  • Wykorzystanie szyn i urządzeń
  • Dane dotyczące wydajności I/O
  • Technologia Fibre Channel
  • Wydajność światłowodu
  • Zjawisko ISL Oversubscription
  • Opóźnienie przeskoku
  • Priorytetyzacja ruchu – mechanizm Quality of Service
  • Punkty podłączania urządzeń
  • Rozważania odległościowe i zachowanie wysokiej wydajności w rozszerzonej sieci SAN
  • Rozległe Fabric-i
  • Topologia na zwiększonej odległości
  • Wydajność dysków twardych
  • Poziomy i wybór RAID
  • Wybór dysku twardego/RAID i wydajność
  • Wybór dysku i wydajność
  • Planowanie systemu dyskowego
  • Technologie cache-owania danych i cache write-back
  • Zgodność cache w konfiguracjach z podwójnymi kontrolerami
  • Efekty zastosowania pamięci cache
  • Środowisko z intensywnym odczytem sekwencyjnym
  • Aplikacje serwerowe
  • Wybór wielkości fragmentu
  • Zwiększanie wydajności
  • Porównanie Vraid1 i Vraid5
  • Narzędzie EVAPerf
  • Komponent Top Talker w serii B
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Podstawowa wiedza techniczna z zakresu sieci i pamięci masowych oraz związane z nimi koncepcje i terminologia

lub

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemami Windows lub UNIX
 • Rekomendowane bezpłatne szkolenie: SAN Fundamentals U5527AAE
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP Storage

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 9500 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE