Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten pięciodniowy kurs łączy ze sobą teorię i ćwiczenia praktyczne, w celu nauczenia uczestników jak zarządzać macierzami z rodziny HP StorageWorks Enterprise Virtual Array.

Kurs szczegółowo omawia powiązane z macierzami EVA koncepcje i terminy, a następnie zadania konfiguracyjne takie jak: Command View EVA, replikacja lokalna wraz ze Snapshot-ami i Mirroclone-ami, techniki Business Copy i Continuous Access poprzez oprogramowanie Replication Solutions Manager, zarządzanie wielościeżkowością przy pomocy HP MPIO DSM dla systemów Windows, Secure Path (autopath) dla systemów UNIX, pisanie skryptów SSSU, aktualizacja firmware kontrolerów i dysków twardych.

W czasie kursu zostaną poruszone następujące kwestie:

 • Opisanie cech rodziny EVA
 • Identyfikacja i opisanie cech i funkcjonalności kontrolerów HSV i półek dyskowych
 • Opisanie modeli macierzy EVA i początkowej procedury konfiguracyjnej
 • Wstęp do instalacji i konfiguracji SmartStart EVA for EVA4400
 • Zdefiniowanie terminologii i koncepcji związanych z architekturą i wirtualizacją pamięci masowej EVA
 • Opisanie i wykonywanie operacji konfiguracyjnych przy pomocy Command View EVA
 • Opisanie koncepcji i zdolności replikacji lokalnej i Business Copy EVA
 • Opisanie/wykonywanie instalacji i konfiguracji GUI i agentów Replication Solutions Manager-a
 • Opisanie obsługi Storage System Scripting Utility
 • Wytłumaczenie jak monitorować/zarządzać macierzą EVA poprzez logi i narzędzia

Słuchacze:

 • Administratorzy systemów operacyjnych i pamięci masowych odpowiedzialni za konfigurowanie i codzienne zarządzanie środowiskiem Enterprise Virtual Array EVA

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Przegląd rozwiązania EVA
  • Cechy i opcje produktu
  • Kluczowe zalety macierzy EVA i techniki wirtualizacyjnej
  • Kontroler HSV i półki dyskowe HP StorageWorks
  • Funkcjonalne i fizyczne rozplanowanie rozwiązania EVA
  • Niska/średnia/wysoka konfiguracja sprzętowa (EVA 4x00/6x00/8x00)
  • Tabela pojemności
  • Połączenia wewnętrzne i wskaźniki kontrolerów HSV i półek dyskowych
  • Wersje i aktualizacja oprogramowania kontrolerów
  • Instalacja i operacje w Command view EVA
  • Serwer zarządzający pamięcią masową (SMS)
  • Narzędzie Storage System Scripting Utility (SSSU)
  • Narzędzie HP Command View EVA Perf
  • Licencjonowanie, gwarancja i usługi
 • Kontrolery HSV
  • Redundancja i cechy kontrolerów
  • Operacje na Operator Control Panel-u (OCP)
  • Wprowadzenie numeru World Wide Name i sumy kontrolnej do macierzy
  • Ustawianie hasła na OCP
  • Identyfikacja portów
  • Podsumowanie statusów diód LED na kontrolerach w półkach dyskowych
  • Komponenty typu Customer Self Repair (CSR) – Kontroler HSV
  • Podwójna redundancja poszczególnych komponentów
  • Procedura włączania i wyłączania macierzy EVA
  • Przegląd optycznych i miedzianych kabli i transceiver-ów komunikacji FC
 • Półki dyskowe
  • Modele i konfiguracje półek dyskowych
  • Operacje typu customer self repair (CSR) związane z półką dyskową
  • Spojrzenie z przodu i z tyłu na wskaźniki i połączenia półki dyskowej
  • Funkcje EMU, wyświetlanie statusu na diodach LED, wyświetlacz i operacje na przyciskach
  • Funkcje komponentów Enclosure Address Bus (EAB) i Environmental Monitoring Unit (EMU)
  • Redundantne konfiguracje komponentów
 • Wstęp do Command View EVA
  • Przegląd Command View EVA
  • Wymagania dotyczące serwera zarządzającego EVA
  • Nawigowanie do SMS (wersje 3x i 5x)
  • Połączenie z Command View z poziomu HP system management homepage
  • Instalacja i konfigurowanie Command View EVA wersje 6.x - 9.x
  • Licencjonowanie poszczególnych wersji Command View
  • Firmware i oprogramowanie zarządzające dla macierzy EVA 4400
 • Podstawowe koncepcje i terminologia
  • Przegląd wirtualnej pamięci masowej
  • Sekwencja włączania i wyłączania macierzy EVA
  • System pamięci masowej (macierz)
  • Konfigurowanie grupy dyskowej, domyślna grupa dyskowa i zawartość metadanych
  • Technologia Distributed virtual RAID (VRAID)
  • Przegląd hostów i wirtualnych dysków
 • Konfiguracja macierzy
  • Rady konfiguracyjne, wgrywanie i aktualizacja oprogramowania kontrolerów
  • Zbieranie danych początkowych o hoście i konfiguracja połączeń hosta
  • Odinicjalizowanie macierzy
  • Wykrycie i inicjalizacji macierzy
  • Rady przy tworzeniu i konfigurowaniu grupy dyskowej
  • Tworzenie i usuwanie wirtualnych dysków, prezentacji i konfiguracji
  • Polityki i konfiguracja cache-u
 • Konfigurowanie systemu hosta
  • Wspierane systemy
  • Współistnienie z innymi modelami macierzy EVA
  • Instalacja i konfigurowanie hostów
  • Właściwości hostów
  • Prezentowanie przestrzeni dyskowej (maskowanie/mapa LUN)
  • Weryfikacja prezentacji LUN
 • Rozwiązania wielościeżkowe HP
  • Automatyczne przełączenie ścieżki i balansowanie obciążeniem
  • Wspierane rozwiązania wielościeżkowe
  • Oprogramowanie HP MPIO DSM (Windows)
  • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem Secure Path (HP-UX)
 • Przełączenie typu Active/Active
  • Przegląd trybów przełączenie active-passive i active-active
  • Własność wirtualnego dysku i jej przełączenie
 • Zaawansowane koncepcje i terminologia
  • Przegląd terminologii pamięci masowych
  • Konfiguracja Redundant Storage Set-ów (RSS)
  • Fizyczne dyski twarde i alokacja przestrzeni
  • Wspierane poziomy RAID-owe dysków
  • Mapa, lokalizacja danych i poziomowanie wirtualnych dysków
  • Poziomy ochrony przed awarią dysku
 • Narzędzie Storage System Scripting Utility
  • Opis, architektura i terminologia SSSU
  • Instalacja i uruchamianie SSSU (6.x/7.x/8.x)
  • Struktura poleceń
  • Ścieżki do i konwencja nazewnictwa plików
 • Lokalna i zdalna replikacja
  • Macierzowa replikacja danych przez Command View
  • Tworzenie i używanie technologii Snapshot, Snapclone i Mirrorclone
  • Tworzenie i operacje na kontenerach
  • Standardowe cechy, operacje i właściwości
 • Operacje Business Copy i Continuous Access przy użyciu Replication Solution Manager-a
  • Przegląd, instalacja i operacje w oprogramowaniu Replication Solution Manager
  • Tworzenie prac replikacyjnych w RSM
  • Zaawansowane możliwości
 • Monitorowanie wydajności
  • Operacje związane z narzędziem EVA performance monitoring tool
  • Liczniki programu EVAPerf Perfmon i jego CLI
  • Formaty wyjściowe plików
  • Narzędzie HP time line visualizer
 • Aktualizacja oprogramowania macierzy EVA
  • Wgrywanie oprogramowania kontrolera
  • Wgrywanie oprogramowania dysku twardego w trybie on-line i off-line
 • Zarządzanie zdarzeniami
  • Techniki i podejścia do wykrywania i usuwania usterek
  • Obsługa, logi i przetwarzanie zdarzeń
  • Cechy logów: agenta zarządzającego, kontrolera i zdarzeń przerywających
  • Monitorowanie zdarzeń w Command View EVA
  • Filtrowanie zdarzeń
  • Dziennik zdarzeń aplikacyjnych w Windows
  • Zautomatyzowane zarządzanie zdarzeniami
  • Konfigurowanie powiadomień o zdarzeniach
  • Usługi automatycznego monitorowania i instalacja środowiska monitorowania zdalnego HP
  • Architektura rozwiązania HP WEBES/SEA
  • Zdalne zarządzanie zdarzeniami sprzętowymi
  • Bezpieczeństwo ISEE
  • Architektura OSEM
 • Podsumowanie rekomendacji konfiguracyjnych
  • Rekomendacje optymalizujące wysoką dostępność
  • Zasady konfiguracji typu Robust Availability
  • Operacja usunięcia i wymiany dysku twardego
  • Rekomendacje optymalizujące wysoką wydajność i niski koszt
  • Zasady dotyczące mieszania typów dysków
  • Wymagania przestrzeni robocznej dla Snapshot-ów
 • Przegląd rozwiązania Continuous Access EVA
  • Trendy rynkowe wymagające ciągłości dostępu do danych produkcyjnych i jak HP adresuje te potrzeby
  • Koncepcja Continuous Access EVA
  • Cechy i wymagania Continuous Access EVA
  • Rozważania podczas planowania rozwiązania Continuous Access EVA
 • Koncepcje Continuous Access EVA
  • Charakterystyka Copy Set-u
  • Charakterystyka i cechy grupy replikacyjnej (DR)
  • Charakterystyka trybu zapisu synchronicznego
  • Charakterystyka trybu zapisu asynchronicznego
  • Charakterystyka trybu bezpieczeństwa failsafe
  • Charakterystyka trybu normalnego oraz funkcje, charakterystyki i ograniczenia dysku z logiem używanym w trybie normalnym
  • Stany grupy DR i co dzieje się w każdym ze stanów
  • Operacja failover-u
 • Operacje Continuous Access EVA
  • Kroki wymagane przed wykonywaniem operacji Continuous Access EVA
  • Funkcje replikacji zdalnej w RSM
  • Dopasowanie jakie akcje są dostępne dla grup DR, managed set-ów, macierzy i wirtualnych dysków i wyjaśnienie co wykonują te akcje
  • Ikony RSM i jak je interpretować w celu określenia statusu replikacji
  • Jak dokonywać operacji failover-u z poziomu interfejsów RSM i Command View EVA
  • Jak i kiedy uruchomić awaryjny serwer zarządzający pamięcią masową
  • Obiekt managed set i jego charakterystyki
  • Jak aktywować funkcje zdalnej replikacji danych przy pomocy HP StorageWorks Command View EVA

Appendix A – Dodatkowe informacje o EVA 4000/6000/8000 i 4100/6100/8100

Appendix B – Dodatkowe informacje o EVA 4400

Appendix C – Dodatkowe informacje o EVA 6400/8400

Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kurs/doświadczenie z technologiami sieci SAN i pamięci masowych
 • Kurs/doświadczenie w administrowaniu system operacyjnym
 • SAN Fundamentals U5527AAE
 • Accelerated SAN Essentials UC434S
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP Storage

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 8750 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE