Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten 5-dniowy kurs wprowadza uczestników w terminologię, funkcjonalności, architekturę i konfigurowanie macierzy dyskowych XP.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę konfiguracyjną na naszych macierzach XP obejmującą takie tematy jak zarządzanie LUN-ami i woluminami, replikacja danych przy pomocy Business Copy, posługiwanie się oprogramowaniem Performance Advisor, partycjonowanie dysków i cache oraz Command View XP Advanced Edition. Dodatkowo kurs obejmuje koncepcje External Storage, Thin Provisioning, Snapshot XP oraz Continuous Access.

Cel kursu:

 • Zrozumienie architektury macierzy dyskowych HP StorageWorks XP
 • Używanie interfejsu Remote Web Console
 • Używanie interfejsu XP Command View Advanced Edition
 • Ustawianie topologii Fiber Channel na portach macierzy XP.
 • Konfigurowanie LUN-ów
 • Używanie Volume Manager-a do tworzenia LUSE-ów i woluminów typu Custom Size (CSV)
 • Zrozumienie jak implementować bezpieczeństwo LUN-ów
 • Używanie MPIO i natywnego mechanizmu wielościeżkowości HP-UX 11iv3 w celu obsługi wielu ścieżek do LUN-a
 • Zrozumienie produktów replikacyjnych macierzy XP: Business CopyXP, Snapshot XP i Continuous Access XP
 • Zrozumienie i używanie oprogramowania RAID manager w celu wykonywania Business Copy
 • Używanie oprogramowania Performance Advisor
 • Opisanie celu stosowania dodatkowego oprogramowania macierzy XP w tym External Storage oraz Thin Provisioning

Słuchacze:

 • Administratorzy macierzy odpowiedzialni za konfigurację i zarządzanie macierzami dyskowymi HP StorageWorks XP.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Koncepcje macierzy XP
  • Jaką pozycję zajmuje macierz XP w rodzinie macierzy HP?
  • Racki XP - Disk Unit oraz Disk Controller (DKC)
  • Komponent Channel Adapter (CHA)
  • Online-owa aktualizacja firmware
  • Komponenty XP - Disk Adapter (DKA)
  • Cache i pamięć współdzielona
  • Komponent Service Processor (SVP)
  • Komponenty Hard Disk Unit (HDU) oraz dyski twarde (HDD)
  • Numeracja dysków
  • Grupa B4
  • Grupy typu Marketing Array i Parity Group
  • Woluminy – Logical Device (LDEV)
  • Przeplatanie LDEV-ów (Striping)
  • RAID w macierzy dyskowej XP
  • Numeracja LDEV-ów
  • Obiekt typu Logical Unit Size Extension (LUSE)
  • Zapasowe dyski twarde (spare)
  • Oprogramowanie macierze dyskowej XP
  • Wysoka dostępność i replikacja danych
  • Zarządzanie wydajnością
 • Sprzęt w macierzy XP
  • Architektura sprzętowa macierzy XP2x000 oraz XP1x000
  • Wspierane konfiguracje CHA i DKA dla modeli XP 2x000 i 1x000
 • Interfejs Remote Web Console
  • Architektura i wymagania interfejsu Web Console
  • Łączenie się z Web Console poprzez firewall
  • Uruchamianie interfejsu Remote Web Console
  • Układ graficzny Web Console
  • Dodawanie kont użytkowników
  • Blokowanie macierzy
  • Zarządzanie licencjami
  • Audit Logi
  • Wyświetlanie informacji o statusie macierzy
 • Podłączanie hosta
  • Co to jest SAN?
  • Topologie fibre channel portów macierzy XP
  • Zasady zoning-u dla macierzy XP
  • Zabezpieczanie dostępu do LUN-ów poprzez mechanizm grup hostowych
  • Odczytywanie WWN
  • Tryby hosta
 • LUN Manager
  • Narzędzia konfigurujące LUN-y
  • Weryfikacja/ustawienia topologii portów
  • Kiedy potrzebne jest bezpieczeństwo CHA?
  • Grupy hostowe
  • Tworzenie LUN-ów i obiektów Command Device
  • Ładowanie pliku z konfiguracją
 • Zarządzanie woluminami
  • Zwiększanie wielkości LUN-a (LUSE)
  • Wskazówki do obiektu typu LUSE
  • Zwiększanie wielkości zaprezentowanych LDEV-ów
  • Tworzenie woluminu Open-V
  • Formatowanie i usuwanie woluminów
  • Narzędzia Data Shredder i Data Retention Utility
 • Sprawianie, aby host zauważył LUN-y
  • Sprawianie, aby host zauważył nowe LUN-y
  • Problemy z Host Bus Adapter-em (HBA)
  • Sprawianie, aby host HP-UX 11iv1, v2 i v3 zauważył LUN-y
  • Adresacja typu Legacy, sprzętu FC pod HP-UX
  • Podłączanie hostów Windows do macierzy XP
 • Rozwiązania wielościeżkowe
  • Automatyczna operacja failover-u ścieżki
  • Dynamiczne balansowanie obciążeniem
  • Rozwiązania wielościeżkowości
  • Przegląd MPIO dla Windows
  • Instalacja MPIO DSM dla macierzy XP
  • Instalacja DSM MGR (opcjonalne)
  • Interfejs CLI HPDSM (hpdsm.exe)
  • Manager MPIO DSM
  • MPIO – ustawianie preferowanej ścieżki
  • Natywna wielościeżkowość w HP-UX 11iv3
 • Partycjonowanie dysków i cache-u
  • Stosowanie i brak stosowania partycji cache-owych
  • Obiekt typu Cache Logical Partition (CLPR)
  • Definicja obiektu typu Storage Partition (SLPR)
 • HP StorageWorks Performance Advisor
  • Zbieranie danych o macierzy i hostach
  • Stacja zarządzająca – komponenty
  • Stacje hostów i klienci
  • Instalacja i logowanie się do interfejsu programu Performance Advisor
  • Zbieranie danych i konfiguracji macierzy XP
  • Tworzenie wykresów i nowych alarmów
  • Generowanie i planowanie w schedulerze raportów
 • Rozwiązanie XP Business Copy
  • Przegląd rozwiązania XP Business Copy
  • Porównanie technik Full copy kontra Snapshot
  • Używanie programów XPWatch i XPSketch
  • Operacje i stany XP Business
 • Oprogramowanie HP StorageWorks RAID Manager XP
  • Co to jest HP StorageWorks RAID Manager XP?
  • Przegląd oprogramowania RAID Manager
  • Instalacja i konfigurowanie
  • Obiekt typu Command Device
  • Pliki konfiguracyjne instancji
  • Polecenia Business Copy programu RAID Manager Rozwiązanie XP Continuous Access
  • Przegląd XP Continuous Access
  • Przegląd CA Synchronicznego/Asynchronicznego
  • Przegląd XP Continuous Access Journal-owego
 • Wstęp do XP Command View Advanced Edition
  • Cechy XP Command View AE
  • Architektura
  • Agent hostowy i klient webowy Device Manager-a
  • Połączenie z Device Manager-em XP CV AE
  • Funkcje interfejsu graficznego dostępne z licencją typu Core
  • Instalowanie agenta hostowego Device Manager-a
  • Ustawianie agenta Device Manager-a
 • XP Command View Advanced Edition - CLI
  • Cechy interfejsu tekstowego (CLI)
  • Instalowanie i uruchamianie CLI
  • Polecenia i ich format w CLI
 • Zarządzanie LUN-ami i użytkownikami za pomocą GUI XP Command View Advanced Edition
  • Koncepcja grup logicznych
  • Koncepcja hosta CVAE
  • Obiekty typu Host Storage Domain (HSD)
  • Dodawanie LUN-ów do istniejącej grupy hostowej
  • Tworzenie LUN-ów dla nowej grupy hostowej
  • Koncepcje zarządzania użytkownikami – grupy zasobów
  • Ustawienia bezpieczeństwa kont użytkowników
 • XP Command View Advanced Edition – operacje par kopiowania
  • Operacje kopiowania w oprogramowaniu Device Manager – architektura
  • Operacje związane z ustawianiem par replikacyjnych
  • Dodatkowe oprogramowanie dla macierzy XP
  • Przegląd koncepcji następujących programów
  • External Storage, Thin Provisioning, AutoLUN, Performance Control, Tiered Storage Manager (produkty te są szerzej omówione podczas szkolenia XP 2)
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Wiedza o sieciach i operacjach związanych z zarządzaniem pamięcią masową w systemie operacyjnym dla którego macierz XP będzie stanowiła źródło przestrzeni dyskowej
 • Wiedza o sieciach SAN
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
Prowadzący Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | HP Storage

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 8900 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE