Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Ten kurs w formie warsztatu umożliwia uczestnikowi poznanie zestawu produktów wchodzących w skład rozwiązania VMware View™: VMware View Manager, VMware View Composer oraz VMware® ThinApp™.

Materiał szkolenia zapewnia administratorom zorientowanym na aplikacje wiedzę i umiejętności potrzebne do wirtualizacji aplikacji w systemach Windows z wykorzystaniem ThinApp oraz wskazówki pomagające w wyborze najlepszych metod ich wdrażania i aktualizacji w firmie. Dodatkowo szkolenie zawiera również metodologie wspomagającą analizę i projektowanie rozwiązań View pod infrastrukturę VMware vSphere™.

Kurs składa się z wykładów stanowiących 60 % całości i ćwiczeń laboratoryjnych / studium przypadku(40% kursu).

Pod koniec tego kursu uczestnik powinien znać kluczowe cechy i mechanizmy działania View, zasady projektowania View oraz mechanizmy działania ThinApp. Dodatkowo uczestnik powinien umieć:

 • Instalować i konfigurować składniki oprogramowania View
 • Tworzyć oraz zarządzać dedykowanymi i zmiennymi pulami desktopów
 • Wdrażać i zarządzać wirtualnymi desktopami wykorzystującymi mechanizm dowiązanych klonów (linked-clone)
 • Konfigurować i zarządzać desktopami, działającymi w trybie lokalnym
 • Konfigurować bezpieczny dostęp do desktopów poprzez sieć publiczną
 • Używać oprogramowania ThinApp do przygotowywania paczek aplikacji
 • Omówić istotne elementy architektury ThinApp
 • Modyfikować parametry pliku Package.ini celem dopuszczenia większego zróżnicowania i złożoności aplikacji, które mogą być wirtualizowane
 • Używać Application Link do dynamicznego przydzielania komponentów dla aplikacji, takich jak biblioteki Microsoft.NET, jednocześnie dla wielu aplikacji
 • Używać Application Sync do aktualizowania aplikacji wdrożonych z serwerów
 • Rozwiązywać problemy dotyczące pakietów ThinApp
 • Rozpoznawać cele projektowe, wymagania i ograniczenia
 • Rozpoznawać informacje wymagane do podjęcia decyzji projektowych
 • Rozpoznawać sytuacje, które zyskują na zastosowaniu zaleceń typu best-practices
 • Postępować według zalecanego procesu projektowania
 • Analizować decyzje projektowe w następujących obszarach tematycznych:
  • Infrastruktury rozwiązania View Manager
  • Warianty desktopów w View
  • Infrastruktury vSphere
  • Infrastruktury sieciowej
  • Urządzeń dostępowych klienta
  • Zarządzania końcówkami
 • Budować kompleksowe rozwiązania View

Kurs jest przeznaczony dla:

 • Architektów rozwiązań
 • Architektów systemowych
 • Administratorów systemowych
 • Administratorów aplikacji
 • Menadżerów IT

Plan szkolenia Rozwiń listę

Część I: View: Install, Configure, Manage

 1. Moduł 1: Wprowadzenie do kursu
  • Wprowadzenie i omówienie spraw organizacyjnych kursu
  • Zakres kursu
 2. Moduł 2: Wprowadzenie do VMware View
  • Cechy i składniki wchodzące w skład rozwiązania View
 3. Moduł 3: View Connection Server
  • Instalacja i konfiguracja
 4. Moduł 4: Wirtualne desktopy w VMware View
  • View Agent
  • PCoIP i inne protokoły zdalnego dostępu (wyświetlania)
  • Przekierowania USB i przekierowania multimediów
 5. Moduł 5: Warianty klienckie w View
  • View Client
  • Tryb lokalny w View Client
  • Thin clients
  • Drukowanie w środowisku wirtualnym
 6. Moduł 6: View Administrator
  • Konfigurowanie automatycznych pul dedykowanych i zmiennych desktopów
  • Delegowana administracja oparta na wykorzystaniu ról
  • Zarządzanie aplikacjami ThinApp przy pomocy View Manager
  • Monitorowanie procesu wdrażania narzędzia View
 7. Moduł 7: Konfigurowanie i zarządzanie dowiązanymi klonami
  • View Composer
  • Konfigurowanie i wdrażanie desktopów korzystających z mechanizmu dowiązanych klonów
  • Zarządzanie dowiązanymi klonami desktopów
  • Zarządzanie dyskami
 8. Moduł 8: Desktopy w trybie lokalnym
  • Desktopy w trybie lokalnym
  • View Transfer Server oraz jego repozytoria
  • Operacje możliwe do wykonania w trybie lokalnym
 9. Moduł 9: Narzędzia wiersza polecenia i wykonywanie kopii zapasowej
  • Narzędzie vdmadmin
  • Klienci pracujący w trybie kiosku
  • Przygotowywanie kopii zapasowej bazy danych View
  • Odtwarzanie bazy danych View (z wykorzystaniem utworzonego backupu)
 10. Moduł 10: Zarządzanie bezpieczeństwem VMware View
  • Serwer zabezpieczeń View (View Security Server)
  • Opcje konfigurowania połączeń i uwierzytelniania w sieci
 11. Moduł 11: Wydajność i skalowalność rozwiązania View Manager
  • Serwery replikujące obsługi połączeń
  • Rozważania odnośnie metod poprawy wydajności i rozkładania obciążenia
 12. Moduł 12: VMware ThinApp
  • Użycie ThinApp do przechwycenia aplikacji
  • Wdrażanie i aktualizacja paczek aplikacji w ThinApp
  • Wirtualizacja przeglądarki Internet Explorer 6 pod kątem użycia w systemie Windows 7

 

Część II: Application Virtualization with VMware ThinApp

 1. Moduł 1: Wprowadzenie do kursu
  • Wprowadzenie i omówienie spraw organizacyjnych kursu
  • Zakres kursu
 2. Moduł 2: Architektura VMware ThinApp
  • Omówienie architektury wspierającej wirtualizację aplikacji
  • Powiązania pomiędzy środowiskiem uruchomieniowym ThinApp, wirtualnym systemem plików i wirtualnym rejestrem
 3. Moduł 3: Przygotowywanie paczek aplikacji
  • Przechwytywanie i wirtualizacja aplikacji
 4. Moduł 4: Modyfikowanie parametrów w pliku Package.ini
  • Punkty wejściowe, kontrola dostępu oraz hermetyzacja parametrów
  • Folder piaskownicy (sandbox folder) i narzędzie sbmerge.exe
 5. Moduł 5: Tworzenie aplikacji przy pomocy Application Link
  • Cechy oprogramowania Application Link
  • Parametry oprogramowania Application Link zawarte w pliku Package.ini
 6. Moduł 6: Wdrażanie i aktualizacja aplikacji
  • Porównanie plików EXE i MSI w kontekście wdrożeń lokalnych aplikacji
  • Streaming aplikacji z serwera
  • Użycie modelu wersjonowania w celu aktualizowania aplikacji
  • Użycie Application Sync w celu aktualizowania aplikacji
 7. Moduł 7: Wydajność i rozwiązywanie problemów
  • Rozważania wydajnościowe
  • Rozwiązywanie problemów z paczkami oprogramowania ThinApp

 

Część III: Design Best Practices

 1. Moduł 1: Wprowadzenie do kursu
  • Wprowadzenie i omówienie spraw organizacyjnych kursu
  • Zakres kursu
 2. Moduł 2: Metodologie projektowania
  • Omówienie typowego procesu projektowania
  • Omówienie elementów wchodzących w skład udanego rozwiązania View
  • Proces projektowania dla rozwiązań View
 3. Moduł 3: Definicja przypadków użycia
  • Identyfikacja przypadków użycia i ich charakterystyk
  • Warianty kolekcjonowania danych wydajnościowych
 4. Moduł 4: Projektowanie pul i desktopów
  • Mapowanie przypadków użycia na pule w View
  • Decyzje projektowe odnośnie konfiguracji pul
  • Konfiguracja i optymalizacja wirtualnych desktopów
 5. Moduł 5: Projektowanie referencyjnych bloków składowych i zestawów View
  • Projektowanie infrastruktury dostępu
  • Decyzje projektowe dla protokołów zdalnego wyświetlania
  • Projektowanie rozwiązań równoważących obciążenia (load-balancer)
  • Projektowanie infrastruktury View
 6. Moduł 6: Projektowanie infrastruktury rozwiązań VMware
  • Mapowanie wymagań infrastruktury View na vSphere
  • Dobór CPU i pamięci dla hostów VMware ESX™/ESXi
  • Dobór parametrów konfiguracji VMware vCenter Server™
  • Dobór przepustowości sieciowej dla PCoIP i RDP
 7. Moduł 7: Projektowanie wykorzystania pamięci masowych
  • Projektowanie rozwiązań pamięci masowych
  • Dobór składów danych w zależności od kryteriów pojemnościowych i wydajnościowych
  • Wdrażanie wielu warstw pamięci masowych dla potrzeb dowiązanych klonów zarządzanych przez View Composer
 8. Moduł 8: Projektowanie sesji i urządzeń klienta dla użytkowników końcowych
  • Zarządzanie użytkownikami końcowymi i ich sesjami
  • Zalecenia typu best-practices użycia Active Directory w środowisku View
  • Zarządzanie profilami użytkowników w środowisku View
  • Wybór urządzeń klienta
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania

Ukończenie kursu: VMware vSphere: Install, Configure, Manage

lub doświadczenie w vSphere na równoważnym poziomie

Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy VMware (VCI).

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | VMware View

Szkolenia powiązane tematycznie

Wirtualizacja

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 7950 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE