Szkolenia HPE

Cel szkolenia

W ramach tego intensywnego, trzydniowego kursu przestawiono szczegółowe informacje na temat tego, czym jest jakość, zaprezentowano teorie Deminga, Jurana i Crosby’ego dotyczące jakości, przedstawiono szczegółowo różne modele jakości oraz udostępniono sprawdzone narzędzia i techniki planowania i wdrażania metod zapewniania jakości w środowisku projektowym. Dowiedz się, jak jakość wpływa na praktycznie wszystkie aspekty zarządzania projektami. Skorzystaj ze sprawdzonych narzędzi i technik do planowania i wdrażania metod zapewniania jakości w środowisku projektowym. Zapoznaj się z przydatnymi technikami, które pozwalają usprawnić planowanie, zapewnianie oraz kontrolę jakości projektu.

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • Stosowanie w praktyce filozofii jakości prezentowanej przez kilku czołowych współczesnych ekspertów w tej dziedzinie
 • Określenie modelu jakości najlepiej dostosowanego do specyfiki środowiska klienta
 • Wdrożenie skutecznego programu kontroli jakości
 • Zastosowanie sprawdzonych technik obliczania kosztów zapewniania jakości
 • Określenie zwrotu z inwestycji w zapewnienie jakości
 • Korzystanie z technik i narzędzi do statystycznej kontroli procesów
 • Identyfikacja i wdrożenie wskaźników dotyczących projektu

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Podstawowe pojęcia
  • Rozpoznawanie i definiowanie jakości projektu
  • Elementy całościowego zarządzania jakością
  • Korzyści
 2. Filozofie jakości
  • Filozofie jakości autorstwa Deminga, Jurana i Crosby’ego
  • Powiązanie filozofii z zarządzaniem jakością
  • Zastosowanie właściwej filozofii
 3. Zarządzanie jakością projektu
  • Definiowanie zarządzania jakością projektu
  • Zarządzanie projektem a zarządzanie jakością
  • Elementy procesu zarządzania jakością projektu
  • Zarządzanie procesami z perspektywy projektu
  • Koszty jakości
  • Generowanie kosztów jakości
  • Mierzenie kosztów jakości
  • Obszary wymagające poprawy
  • Rejestrowanie kosztów jakości
 4. Koncentracja na kliencie
  • Zarządzanie kontaktami z klientem
  • Narzędzia do przetwarzania informacji o klientach
  • Plan zarządzania kontaktami z klientem
  • Zapewnienie znakomitej obsługi klienta
 5. Zarządzanie wymaganiami
  • Przekładanie potrzeb klienta na wymagania
  • Definicje dotyczące wymagań i zarządzania wymaganiami
  • Metody QFD (Quality function deployment ― wdrażanie funkcji decydujących o jakości)
  • Identyfikacja wymagań
  • Macierz śledzenia wymagań
 6. Narzędzia do statystycznej kontroli procesów
  • Analiza statystyczna w zarządzaniu jakością projektu
  • Siedem podstawowych narzędzi zapewniania jakości
  • Zasady statystycznej kontroli procesów
  • Wdrażanie programu wskaźników
 7. Six Sigma
  • Metodyka Six Sigma i wskaźnik DPMO
  • Co to jest poziom jakości wg metodyki Six Sigma?
  • Najważniejsze pojęcia metodyki Six Sigma
  • Wymagania warunkujące efektywne wdrażanie
  • Narzędzia i techniki inicjatywy Six Sigma
  • Rozpoczęcie programu Six Sigma
 8. Kontrola i ocena
  • Proces inspekcji
  • Role i obowiązki poszczególnych członków zespołu ds. inspekcji
  • Listy kontrolne
  • Identyfikowanie i usuwanie defektów
  • Kryteria konkursu Baldridge National Quality Award
  • Standardy jakości ISO 9000
 9. Wdrożenie programu zapewniania jakości
  • Najważniejsze praktyki stosowane przez firmy osiągające największe sukcesy
  • Planowanie programu zapewniania jakości
  • Role i obowiązki w programie zapewniania jakości
  • Tworzenie działu szkoleń
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kurs jest przeznaczony dla kierowników projektów zainteresowanych najlepszymi praktykami, które można zastosować w różnorodnych projektach i w wielu branżach. W szczególności jest przeznaczony dla osób pragnących zdobyć certyfikat w dziedzinie zarządzania projektami.
 • Uczestnicy, którzy ukończą taki kurs, zaliczają 28 godzin szkolenia, czyli otrzymują 28 punktów PDU (Professional Development Unit), które można wykorzystać w celu spełnienia wymagań organizacji PMI® dotyczących procedury certyfikacji i recertyfikacji.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HP.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HP.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Szkolenia Biznesowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 4960 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE