Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Obecnie kierownicy projektów rzadko mają komfortowe warunki pracy w postaci zarządzania jednym projektem w jednej lokalizacji lub realizacji projektu z zespołem znajdującym się w całości w tym samym miejscu. Zarządzanie wieloma projektami to konieczność organizacyjna stanowiąca prawdziwe wyzwanie dla kierownika projektów — głównie z uwagi na kolidujące ze sobą priorytety i ograniczone zasoby. Projekty rozproszone geograficznie w globalnym środowisku biznesowym powodują dodatkowe problemy związane z ich integracją i zarządzaniem komunikacją. Ten trzydniowy kurs koncentruje się na powyższych wyzwaniach oraz kładzie nacisk na narzędzia i techniki, które zapewnią udaną realizację projektów.

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • Określenie najważniejszych czynników warunkujących sukces oraz obszarów wysokiego ryzyka w zarządzaniu wieloma projektami i projektami rozproszonymi geograficznie
 • Skuteczne zarządzanie wieloma projektami i projektami rozproszonymi geograficznie
 • Korzystanie z narzędzi i technik wspomagających proces zarządzania
 • Wdrożenie systemu informacyjnego ułatwiającego zarządzanie wieloma projektami
 • Utworzenie zespołu wirtualnego
 • Opracowanie kompleksowego planu komunikacji
 • Efektywne wykorzystanie różnic kulturowych i praca w środowisku wielokulturowym

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Współczesny kierownik projektów
  • Cele
  • Tendencje
  • Najważniejsze definicje
  • Potrójne ograniczenie
  • Projekty ukierunkowane na klienta
  • Działania indywidualne: zmiany w zarządzaniu projektem
  • Projekty globalne vDziały powołane do realizacji projektów
  • Działania indywidualne: kierownik projektów w dziale uczestnika
  • Zarządzanie interesariuszami
 2. Zarządzanie wieloma projektami
  • Cele
  • Różne perspektywy
  • Trudności związane z zarządzaniem wieloma projektami
  • Zagadnienia związane z zarządzaniem wieloma projektami
  • Wyzwania i potrzeby
  • Standardowe narzędzia
  • Struktura podziału pracy
  • System kodowania struktury podziału pracy
  • Standaryzacja zadań
  • Standaryzacja procesów
  • Standardowy projekt
  • Metodyka zarządzania
  • Standardowe narzędzia
  • Struktura podziału pracy
  • System kodowania struktury podziału pracy
  • Standaryzacja zadań
  • Standaryzacja procesów
  • Tworzenie harmonogramu i alokacja zasobów
  • Ustalanie kolejności wielu projektów
  • Programowanie matematyczne
  • Techniki heurystyczne
  • Tablica przydzielania zasobów
  • Korzystanie z wielu dostawców
  • Promowanie współpracy w procesie zarządzania wieloma projektami
 3. Raportowanie i kontrola wielu projektów
  • Cele
  • Strumień projektów
  • Monitorowanie i kontrola
  • Wdrożenie systemu informacyjnego do zarządzania wieloma projektami
  • Wymagania systemowe
  • Tworzenie raportów dotyczących projektów
  • Przeglądy projektów
  • Efektywne spotkania projektowe
  • Końcowe przeglądy projektów
 4. Zarządzanie projektami rozproszonymi geograficznie
  • Cele
  • Organizacja wirtualna
  • Projekt rozproszony geograficznie
  • Przejście na działalność wirtualną
  • Równoległa struktura podziału pracy dla projektu globalnego
  • Zarządzanie ryzykiem — informacje ogólne
  • Planowanie komunikacji
  • Poziomy kontroli — odgrywanie sytuacji
  • Zasady komunikacji
  • Rodzaje komunikacji
  • Działania indywidualne: określenie rankingu środków komunikacji
  • Narzędzia internetowe i intranetowe
  • Tworzenie elektronicznego miejsca spotkań
  • Tworzenie internetowej siedziby zespołu
  • Osobista strona WWW
  • Tablice ogłoszeń
  • Najważniejsze czynniki warunkujące sukcesu
 5. Zarządzanie zespołami wirtualnymi
  • Cele
  • Definicje
  • Tworzenie zespołu wirtualnego
  • Zasady dotyczące zespołów wirtualnych
  • Wirtualny kierownik projektów
  • Tworzenie statutu zespołu
  • Zalety zespołów wirtualnych
  • Problemy z zespołami wirtualnymi
  • Ryzyka zagrażające zespołom wirtualnym
  • Reakcja na ryzyko
  • Wybór członków zespołu
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Obowiązki członków zespołu
  • Skuteczne zespoły wirtualne
 6. Komunikacja międzykulturowa
  • Cele
  • Definicje
  • Brak zrozumienia pomiędzy różnymi kulturami
  • Zespoły projektowe i zmienne kulturowe
  • Działania indywidualne: lista kontrolna dotycząca kultury
  • Kultura i projekty
  • Wymiary kultury
  • Zmienne kulturowe
  • Inne uwagi
  • Środowisko zróżnicowane kulturowo
  • Wskazówki dotyczące komunikacji międzykulturowej
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kurs jest przeznaczony dla kierowników projektów zainteresowanych najlepszymi praktykami, które można zastosować w różnorodnych projektach i w wielu branżach. W szczególności jest przeznaczony dla osób pragnących zdobyć certyfikat w dziedzinie zarządzania projektami.
 • Uczestnicy, którzy ukończą taki kurs, zaliczają 21 godzin szkolenia, czyli otrzymują 21 punktów PDU (Professional Development Unit), które można wykorzystać w celu spełnienia wymagań organizacji PMI® dotyczących procedury certyfikacji i recertyfikacji.
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznie

Zarządzanie projektami

Szkolenia Biznesowe

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3670 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE