Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Analityk biznesu pełni funkcję kontaktową pomiędzy społecznością biznesową a dostawcami rozwiązań technologicznych.

Kursanci nabędą umiejętności pełnego komunikowania wymagań zespołowi technicznemu przed zaprojektowaniem i wdrożeniem rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności zarządzania i prowadzenia spotkań wymagane do ustalenia odpowiednich informacji, które pozwolą zrozumieć potrzeby środowiska biznesowego i użytkowników, stworzą najważniejsze dokumenty przedstawiane do odbioru, które są przydatne w działaniu zespołu programistycznego, zdefiniują główne zmiany, które należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie w celu uzyskania sprawnie działających procesów, a także nauczą się sposobów zapewniania firmie pozycji umożliwiającej odniesienie sukcesu w projektach outsourcingowych.

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • pisanie precyzyjnych wymagań dla projektów
 • przygotowanie roboczego planu zarządzania wymaganiami
 • tworzenie struktury rozwiązywania problemów umożliwiającej udoskonalenie procesów
 • rozwinięcie zdolności przekazywania zakresu proponowanego rozwiązania dzięki wykorzystaniu
 • kontekstowego diagramu projektu
 • określenie najlepszej metody tworzenia modeli dla różnych typów projektów
 • wdrażanie metody planu testowego projektu
 • efektywna współpraca ze zdalnymi członkami zespołu
 • tworzenie wydajnego środowiska outsourcingowego
 • stosowanie technik usprawniających procesy w projekcie

Słuchacze:

 • Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami
 • Po ukończeniu tego kursu uczestnicy otrzymują 21 godzin kontraktowych lub punktów PDU, które mogą być konieczne do spełnienia wymagań związanych z uzyskaniem certyfikatu PMI na poziomie podstawowym lub kolejnych

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Najważniejsze koncepcje dotyczące analizy biznesowej
  • definiowanie rezultatów pracy analityka biznesu w cyklu życia rozwiązania biznesowego oraz głównych ról analityka biznesu, kierownika projektu i kierownika technicznego
  • omówienie różnych typów projektów i cykli ich życia
  • omówienie głównych problemów dotyczących analizy biznesowej
  • określenie obszarów współpracy pomiędzy analitykiem biznesu a kierownikiem projektu
 2. Planowanie strategiczne i analiza przedsiębiorstwa
  • używanie planu strategicznego i przykładu biznesowego do określenia wymagań wysokiego poziomu
  • tworzenie wizji produktu z wykorzystaniem planu strategicznego i przykładu biznesowego
  • używanie przykładu biznesowego jako narzędzia do prowadzenia projektu i jego pomiaru
  • używanie diagramu kontekstowego do wyrażenia zakresu projektu i uzyskania porozumienia
 3. Uzyskiwanie wymagań
  • określanie różnych klas użytkowników
  • określanie źródeł wymagań
  • określanie wymagań osób podejmujących decyzje w projekcie
  • opracowanie analizy klas użytkowników
  • określenie celów uzyskania wymagań
  • porównanie głównych technik uzyskiwania wymagań umożliwiających ich gromadzenie
  • omówienie częstych problemów z uzyskiwaniem wymagań
  • przygotowanie do warsztatów z zakresu uzyskiwania wymagań
 4. Analiza wymagań
  • rozkładanie wymagań na elementy składowe
  • tworzenie modeli wymagań
  • badanie wymagań pod kątem możliwości realizacji
  • ocena wymagań pod kątem ryzyka
  • uzyskiwanie nowych wymagań i wymagań niższego poziomu
  • ustalanie priorytetów wymagań
 5. Specyfikacja wymagań
  • ustalanie struktury wymagań pod kątem możliwości użycia
  • określanie źródeł wymagań
  • ustalanie niepowtarzalnych oznaczeń dla każdego wymagania
  • określanie cech jakościowych
 6. Zarządzanie wymaganiami
  • planowanie wymagań
  • przygotowywanie punktu odniesienia dla wymagań
  • definiowanie procesu kontroli zmiany wymagań
  • omówienie roli komitetów ds. kontroli zmian wymagań
  • omówienie wpływu zmian na projekt oraz powodów przeprowadzenia analizy wpływu
  • modyfikowanie matrycy śledzenia zmian
  • omówienie zalet i wad stosowania narzędzi programowych do zarządzania wymaganiami
  • omówienie częstych wyzwań związanych z zarządzaniem wymaganiami
 7. Weryfikacja i sprawdzanie poprawności wymagań
  • definiowanie celu weryfikacji
  • omówienie technik weryfikacji wymagań
  • badanie procesu weryfikacji
  • definiowanie celu sprawdzania poprawności
  • omówienie technik sprawdzania poprawności wymagań
  • badanie procesu sprawdzania poprawności
  • modyfikowanie metody planu testowego projektu
 8. Podsumowanie kursu
  • omówienie zagadnień związanych z tworzeniem wymagań
  • badanie elastycznych metod uzupełniających
  • przypomnienie zagadnień dotyczących skalowalności
  • sformułowanie przepisu na pomyślne zakończenie projektu
  • omówienie znaczenia partnerskiej współpracy pomiędzy analitykami biznesu a kierownikami projektu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Doświadczenie w pracy w zespole projektowym jest bardzo pożądane
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Analiza biznesowa

Szkolenia Biznesowe


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3960 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE