Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Każdy projekt rozwoju infrastruktury informatycznej, prowadzony przez firmę zewnętrzną lub samodzielnie, wymaga innej metody zarządzania wymaganiami. Nawet 70% projektów informatycznych zakończonych niepowodzeniem jest bezpośrednio powiązanych z nieprawidłowym zarządzaniem wymaganiami.

Kursanci nauczą się rozwijać główne umiejętności wymagane do ograniczenia liczby przyczyn niepowodzeń projektów zależnych od wymagań oraz opracują narzędzia i techniki używane w całym procesie zarządzania wymaganiami, metody przeprowadzania kontroli i sposoby ograniczania ryzyka.

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • określenie głównych problemów występujących w procesie zarządzania wymaganiami
 • sporządzanie precyzyjnych i zwięzłych wymagań
 • opracowanie matrycy śledzenia zmian oraz dokumentu zawierającego specyfikację wymagań
 • definiowanie odpowiednich klas wymagań dotyczących projektu
 • wyjaśnienie ról i zakresów odpowiedzialności osób związanych z zarządzaniem wymaganiami
 • określenie różnic pomiędzy standardami specyfikacji wymagań
 • wybieranie i monitorowanie wskaźników wydajności dla czynności związanych z zarządzaniem wymaganiami

Słuchacze:

 • Kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych i osób o pokrewnych specjalnościach, między innymi kierowników projektu, kierowników ds. jakości, klientów projektów, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami

Plan szkolenia Rozwiń listę

 • Przegląd:
  • wyjaśnienie powodów, dla których dobre wymagania mają znaczenie krytyczne dla sukcesu projektu
  • rozróżnienie pomiędzy wymaganiami behawioralnymi i niebehawioralnymi
  • określanie cech charakterystycznych dobrych wymagań
 • Wymagania w procesie rozwoju infrastruktury informatycznej i systemów informacyjnych:
  • używanie modelu najlepszych procedur w zakresie wymagań według standardu SW-CMM organizacji Software Engineering Institute
  • określanie różnic w procesie gromadzenia wymagań w oparciu o użyty model cyklu produkcji oprogramowania
  • wyjaśnienie znaczenia powtarzania procesu gromadzenia wymagań
 • Organizacja i uruchomienie:
  • określanie kluczowych wymagań interesariuszy oraz przeprowadzanie analizy stron zainteresowanych
  • określanie zasobów sprzętowych i programowych dotyczących wymagań
  • omówienie nakładów i wyników repozytorium wymagań oraz definiowanie schematu klasyfikacji wymagań
 • Identyfikacja i dokumentacja:
  • zbieranie i precyzowanie wymagań za pomocą ankiet, rozmów, sesji JRP/JAD, warsztatów, symulacji, badań użyteczności oraz prototypówprzygotowywanie dokumentów zawierających wymagania
  • omówienie atrybutów specyfikacji wymagań systemowych oraz matryc śledzenia wymagań
 • Analiza i udoskonalanie:
  • omówienie roli analityka wymagań
  • wyjaśnienie podziału i rozkładania wymagań na elementy składowe
  • określanie przydatności tworzenia prototypów i modeli
 • Kontrola i zatwierdzanie:
  • omówienie procesu kontroli i zatwierdzenia
  • określanie procesu inspekcji
  • omówienie ról i zakresu odpowiedzialności zespołu kontrolującego
 • Przydzielanie i śledzenie:
  • wyjaśnienie znaczenia przydzielania wymagań i ich śledzenia
  • przydzielanie wymagań
  • śledzenie wymagań w czasie trwania prac nad projektem
 • Weryfikacja i sprawdzanie poprawności:
  • omówienie technik weryfikacji i sprawdzania poprawności
  • zapewnienie możliwości sprawdzenia poprawności wymagań przez klientów
  • wykazanie, ze wymagania zostały spełnione
 • Zarządzanie zmianami:
  • korzystanie z narzędzi do kontroli zmian
  • włączanie zmian do wymagań dotyczących projektu
  • zapewnianie możliwości śledzenia łączy w całej dokumentacji projektu
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kompleksowy kurs wprowadzający w dziedzinie analizy biznesowej, np. Zasady analizy biznesowej
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że firma HPE Polska nie udostępnia materiałów w formie elektronicznej, a tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznie

Szkolenia Biznesowe

Analiza biznesowa

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3960 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE