Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Szkolenie porusza zagadnienia związane z zarządzaniem Ośrodkami Przetwarzania Danych:

 • Wybór optymalnego obiektu dla Ośrodka Przetwarzania Danych o znaczeniu krytycznym na podstawie obecnych i przyszłych potrzeb
 • Sprawne konfigurowanie Ośrodka Przetwarzania Danych oraz określanie wszystkich ważnych składników, które pozwalają osiągnąć wysoką dostępność
 • Znajomość i stosowanie różnych standardów branżowych, np. IEEE-1100, IEC-62040 oraz NFPA-75. Omawianie, dobieranie i stosowanie różnych technologii zasilania awaryjnego, systemów przeciwpożarowych, chłodzenia, systemów monitoringu i standardów okablowania
 • Analiza systemu dystrybucji zasilania w celu uniknięcia kosztownych przestojów
 • Usprawnianie chłodzenia i poprawa wydajności Ośrodków Przetwarzania Danych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań i technologii
 • Projektowanie niezawodnej, skalowalnej architektury sieci oraz nadzór nad technikami testowania
 • Opracowywanie korzystnych umów serwisowych z dostawcami sprzętu, tak aby zapewnić najlepszy stosunek wartości do ceny
 • Konfigurowanie skutecznych rozwiązań do monitoringu Ośrodków Przetwarzania Danych oraz pilnowanie, aby wdrażane były właściwe zabezpieczenia (zarówno w zakresie procesów, jak i technologii)

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ośrodek Przetwarzania Danych, jego znaczenie oraz przyczyny przestojów
 2. Lokalizacja i budowa Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Wybór odpowiednich miejsc i budynków oraz unikanie pułapek
  • Poszczególne składniki wydajnego Ośrodka Przetwarzania Danych oraz konfiguracja zaplecza
 3. Oświetlenie
  • Standardy
  • Rodzaje opraw oświetleniowych i ich rozmieszczenie
  • Oświetlenie awaryjne i instalacja elektryczna
 4. Pola elektromagnetyczne
  • Źródła pól elektromagnetycznych
  • Definicje pola elektrycznego i pola magnetycznego
  • Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i sprzęt
  • Standard TEMPEST i ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej mocy
  • Standardy
  • Ekrany chroniące przed impulsami elektromagnetycznymi
 5. Instalacja wodna
  • Znaczenie instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
  • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej
 6. Systemy przeciwpożarowe
  • Standardy
  • Systemy wykrywania
  • Techniki
  • Oznakowanie i bezpieczeństwo
  • Wymagania ustawowe i najlepsze procedury
  • Metody sprawdzania sprawności systemu przeciwpożarowego
 7. Bezpieczna eksploatacja i procedury bezpieczeństwa
  • Warstwy zabezpieczeń Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Bezpieczeństwo na poziomie fizycznym, infrastrukturalnym i organizacyjnym
  • Komunikaty ostrzegawcze i niezbędne oznakowanie
 8. Dokumentacja
  • Metody sporządzania odpowiedniej dokumentacji
  • Strategie i procedury zarządzania dokumentami
 9. Średni czas pracy bez awarii/średni czas usuwania awarii
  • Standardy i definicje
  • Modele obliczeniowe
  • Wartości rzeczywiste
 10. Standardy i najlepsze procedury Ośrodków Przetwarzania Danych
 11. Podłoga techniczna / sufit podwieszany
  • Obowiązujące standardy
  • Definicje obciążenia równomiernego, skupionego i ruchomego
  • Sygnałowa siatka odniesienia i uziemienie stelaży
  • Przepisy dotyczące dostępu dla osób niepełnosprawnych
  • Zastosowanie sufitu podwieszanego i związane z nim wymagania
 12. Infrastruktura energetyczna
  • Schemat infrastruktury elektroenergetycznej od źródła zasilania aż po stelaż
  • Automatyczne i statyczne przełączniki zasilania
  • Poziomy i techniki nadmiarowości
  • Zastosowanie instalacji jednofazowej i trójfazowej
  • Warianty dystrybucji zasilania w pomieszczeniu na komputery
  • Okablowanie zasilające a przewody szynowe
  • Połączenie wyrównawcze a uziemienie; transformatory separacyjne i zaburzenia wspólne
  • Obudowy i stopnie ochrony IP
  • Wytyczne w zakresie jakości zasilania
  • Moc rzeczywista a moc pozorna
  • Konfigurowanie i obliczanie obciążenia w Ośrodku Przetwarzania Danych
  • Generatory prądotwórcze
  • Statyczne i dynamiczne systemy zasilania awaryjnego
  • Rodzaje akumulatorów
  • Termografia
 13. Infrastruktura chłodnicza
  • Trendy i wymagania związane z chłodzeniem
  • Moduły chłodzące i współczynniki konwersji
  • Definicje ciepła odczuwalnego i utajonego
  • Różnica pomiędzy klimatyzacją zapewniającą komfort a chłodzeniem precyzyjnym oraz konsekwencje w zakresie wydajności energetycznej
  • Przegląd technik klimatyzacji
  • Sposoby na poprawę skuteczności i wydajności chłodzenia w pomieszczeniu na komputery
  • Techniki chłodzenia dla pomieszczeń o wysokiej gęstości upakowania urządzeń oraz często popełniane błędy
  • Instalacja wodna
  • Ważna rola instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
  • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej
 14. Projektowanie infrastruktury sieci oraz skalowalna infrastruktura sieci
  • Hierarchia okablowania
  • Parametry kabli
  • Określanie wymagań w zakresie łączności
  • Nadmiarowość sieci
  • Łączność pomiędzy budynkami
  • Zalecane procedury instalacji
  • Testowanie i sprawdzanie okablowania strukturalnego
  • Wymagania odnośnie systemu monitorowania sieci
 15. Monitoring Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Wymagania w zakresie monitoringu
  • System zarządzania środowiskiem a system zarządzania budynkiem
  • Systemy wykrywania wycieków wody
  • Opcje powiadamiania i inne kwestie związane z tym tematem
 16. Etykietowanie
  • Wybór konwencji etykietowania
  • Zalecane procedury etykietowania
  • Etykietowanie sieci
 17. Sprzątanie
  • Procedury sprzątania w OśrodkuPrzetwarzania Danych
 18. Umowy serwisowe oraz umowy SLA i OLA
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Wymagania wstępne nie są ściśle określone, lecz zaleca się, aby uczestnicy mieli co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie Ośrodków Przetwarzania Danych lub zarządzania obiektami
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3950 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE