Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Szkolenie porusza zagadnienia związane z zarządzaniem Ośrodkami Przetwarzania Danych:

 • Wybór optymalnego obiektu dla Ośrodka Przetwarzania Danych o znaczeniu krytycznym na podstawie obecnych i przyszłych potrzeb
 • Sprawne konfigurowanie Ośrodka Przetwarzania Danych oraz określanie wszystkich ważnych składników, które pozwalają osiągnąć wysoką dostępność
 • Znajomość i stosowanie różnych standardów branżowych, np. IEEE-1100, IEC-62040 oraz NFPA-75. Omawianie, dobieranie i stosowanie różnych technologii zasilania awaryjnego, systemów przeciwpożarowych, chłodzenia, systemów monitoringu i standardów okablowania
 • Analiza systemu dystrybucji zasilania w celu uniknięcia kosztownych przestojów
 • Usprawnianie chłodzenia i poprawa wydajności Ośrodków Przetwarzania Danych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań i technologii
 • Projektowanie niezawodnej, skalowalnej architektury sieci oraz nadzór nad technikami testowania
 • Opracowywanie korzystnych umów serwisowych z dostawcami sprzętu, tak aby zapewnić najlepszy stosunek wartości do ceny
 • Konfigurowanie skutecznych rozwiązań do monitoringu Ośrodków Przetwarzania Danych oraz pilnowanie, aby wdrażane były właściwe zabezpieczenia (zarówno w zakresie procesów, jak i technologii)

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Ośrodek Przetwarzania Danych, jego znaczenie oraz przyczyny przestojów
 2. Lokalizacja i budowa Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Wybór odpowiednich miejsc i budynków oraz unikanie pułapek
  • Poszczególne składniki wydajnego Ośrodka Przetwarzania Danych oraz konfiguracja zaplecza
 3. Oświetlenie
  • Standardy
  • Rodzaje opraw oświetleniowych i ich rozmieszczenie
  • Oświetlenie awaryjne i instalacja elektryczna
 4. Pola elektromagnetyczne
  • Źródła pól elektromagnetycznych
  • Definicje pola elektrycznego i pola magnetycznego
  • Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i sprzęt
  • Standard TEMPEST i ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej mocy
  • Standardy
  • Ekrany chroniące przed impulsami elektromagnetycznymi
 5. Instalacja wodna
  • Znaczenie instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
  • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej
 6. Systemy przeciwpożarowe
  • Standardy
  • Systemy wykrywania
  • Techniki
  • Oznakowanie i bezpieczeństwo
  • Wymagania ustawowe i najlepsze procedury
  • Metody sprawdzania sprawności systemu przeciwpożarowego
 7. Bezpieczna eksploatacja i procedury bezpieczeństwa
  • Warstwy zabezpieczeń Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Bezpieczeństwo na poziomie fizycznym, infrastrukturalnym i organizacyjnym
  • Komunikaty ostrzegawcze i niezbędne oznakowanie
 8. Dokumentacja
  • Metody sporządzania odpowiedniej dokumentacji
  • Strategie i procedury zarządzania dokumentami
 9. Średni czas pracy bez awarii/średni czas usuwania awarii
  • Standardy i definicje
  • Modele obliczeniowe
  • Wartości rzeczywiste
 10. Standardy i najlepsze procedury Ośrodków Przetwarzania Danych
 11. Podłoga techniczna / sufit podwieszany
  • Obowiązujące standardy
  • Definicje obciążenia równomiernego, skupionego i ruchomego
  • Sygnałowa siatka odniesienia i uziemienie stelaży
  • Przepisy dotyczące dostępu dla osób niepełnosprawnych
  • Zastosowanie sufitu podwieszanego i związane z nim wymagania
 12. Infrastruktura energetyczna
  • Schemat infrastruktury elektroenergetycznej od źródła zasilania aż po stelaż
  • Automatyczne i statyczne przełączniki zasilania
  • Poziomy i techniki nadmiarowości
  • Zastosowanie instalacji jednofazowej i trójfazowej
  • Warianty dystrybucji zasilania w pomieszczeniu na komputery
  • Okablowanie zasilające a przewody szynowe
  • Połączenie wyrównawcze a uziemienie; transformatory separacyjne i zaburzenia wspólne
  • Obudowy i stopnie ochrony IP
  • Wytyczne w zakresie jakości zasilania
  • Moc rzeczywista a moc pozorna
  • Konfigurowanie i obliczanie obciążenia w Ośrodku Przetwarzania Danych
  • Generatory prądotwórcze
  • Statyczne i dynamiczne systemy zasilania awaryjnego
  • Rodzaje akumulatorów
  • Termografia
 13. Infrastruktura chłodnicza
  • Trendy i wymagania związane z chłodzeniem
  • Moduły chłodzące i współczynniki konwersji
  • Definicje ciepła odczuwalnego i utajonego
  • Różnica pomiędzy klimatyzacją zapewniającą komfort a chłodzeniem precyzyjnym oraz konsekwencje w zakresie wydajności energetycznej
  • Przegląd technik klimatyzacji
  • Sposoby na poprawę skuteczności i wydajności chłodzenia w pomieszczeniu na komputery
  • Techniki chłodzenia dla pomieszczeń o wysokiej gęstości upakowania urządzeń oraz często popełniane błędy
  • Instalacja wodna
  • Ważna rola instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
  • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej
 14. Projektowanie infrastruktury sieci oraz skalowalna infrastruktura sieci
  • Hierarchia okablowania
  • Parametry kabli
  • Określanie wymagań w zakresie łączności
  • Nadmiarowość sieci
  • Łączność pomiędzy budynkami
  • Zalecane procedury instalacji
  • Testowanie i sprawdzanie okablowania strukturalnego
  • Wymagania odnośnie systemu monitorowania sieci
 15. Monitoring Ośrodka Przetwarzania Danych
  • Wymagania w zakresie monitoringu
  • System zarządzania środowiskiem a system zarządzania budynkiem
  • Systemy wykrywania wycieków wody
  • Opcje powiadamiania i inne kwestie związane z tym tematem
 16. Etykietowanie
  • Wybór konwencji etykietowania
  • Zalecane procedury etykietowania
  • Etykietowanie sieci
 17. Sprzątanie
  • Procedury sprzątania w OśrodkuPrzetwarzania Danych
 18. Umowy serwisowe oraz umowy SLA i OLA
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Wymagania wstępne nie są ściśle określone, lecz zaleca się, aby uczestnicy mieli co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie Ośrodków Przetwarzania Danych lub zarządzania obiektami
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Przechowywanie danych


Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 3950 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin