Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Podczas tego trzydniowego szkolenia uczestnicy zdbęda podstawową wiedzę z zakresu zarządzania Centrami Przetwarzania Danych obejmującą nastepujace zagadnienia:

 • Zrozumienie kryteriów, jakie muszą spełniać centra przetwarzania danych o wysokiej dostępności
 • Usprawnianie i monitoring działania centrów przetwarzania danych
 • Wybór rozwiązań zapewniających wymagany poziom jakości oraz metod prac programistycznych
 • Przegląd i wdrażanie odpowiednich metod kontroli bezpieczeństwa
 • Prowadzenie oraz monitorowanie analiz i ocen ryzyka występującego w dziale informatyki,
 • Kierowanie projektami informatycznymi i nadzór nad nimi
 • Zasady opracowywania budżetu dla działu informatyki
 • Pomoc przy opracowywaniu planu ciągłości biznesowej
 • Wybór dostawców i prowadzenie negocjacji
 • Monitorowanie i pomoc przy relaizacji audytu informatycznego
 • Rekrutacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • Znaczenie i rola systemów zarządzania infrastrukturą informatyczną
 • Poprawa poziomu usług w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Obiekty centrum przetwarzania danych
  • Złożoność centrum przetwarzania danych
  • Standardy i wytyczne
  • Uwagi na temat obiektów
  • Zasilanie i pole elektromagnetyczne
  • Chłodzenie
  • Systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwo
 2. Architektura informatyczna
  • Cykl eksploatacji urządzeń wchodzących w skład architektury informatycznej
  • Pamięć masowa
  • Wirtualizacja
  • Usuwanie duplikatów danych
 3. Zarządzanie usługami informatycznymi
  • Świadczenie usług i pomocy technicznej zgodnie z zasadami ITIL
  • Biblioteka ITIL V3 a cykl eksploatacji usług
  • Ciągłe usprawnianie usług
  • Norma ISO/IEC 20000
 4. Zarządzanie ciągłością biznesową i usuwaniem skutków awarii
  • Standardy ciągłości biznesowej i usuwania skutków awarii
  • Inicjowanie planu
  • Analiza skutków biznesowych
  • Strategie usuwania skutków awarii
  • Wybór ośrodka
  • Przechowywanie nośników
  • Testowanie planu
  • Konserwacja
 5. Zarządzanie ryzykiem
  • Standardy
  • Wybór zautomatyzowanych narzędzi
  • Określanie zasobów
  • Analiza zagrożeń
  • Ocena ilościowa i jakościowa
  • Reagowanie na ryzyko
 6. Zarządzanie finansami
  • Proces tworzenia budżetu w przedsiębiorstwie
  • Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne
  • Składniki budżetu i szacowanie ich wartości
  • Nośniki kosztów w dziale informatyki
  • Metody budżetowania
  • Dystrybucja kosztów; przypisywanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 7. Audyt i zgodność z przepisami
  • Regulacje i standardy
  • Wybór audytora
  • Zobowiązanie audytora do zachowania poufności
  • Rodzaj audytu
  • Proces audytu
 8. Eksploatacja centrum przetwarzania danych
  • Instalacja sprzętu
  • Przenoszenie sprzętu
  • Uwagi na temat stref do przechowywania i tymczasowego składowania urządzeń
  • Strategie, procedury i dokumentacja
  • Przekazywanie zadań pomiędzy zmianami
  • Konserwacja, monitoring i raportowanie
 9. Zarządzanie aplikacjami
  • Planowanie, analiza biznesowa i określanie wymagań
  • Zapewnianie jakości
  • Metody szacowania kosztów
  • Metody programowania
  • Etapy tworzenia aplikacji
  • Testowanie oprogramowania
  • Wprowadzanie nowych wersji oprogramowania
  • Pomoc techniczna i konserwacja
  • Wycofywanie oprogramowania
 10. Zarządzanie projektem
  • Standardy
  • Ograniczenia projektu
  • Etapy zarządzania projektem
  • Tworzenie harmonogramów
  • Plany i dokumentacja projektu oraz raportowanie
  • Obowiązki kierownika projektu
  • Najważniejsze czynniki wpływające na zarządzanie projektem
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Standardy
  • Trzy ważne zasady: poufność, spójność i dostępność
  • Rodzaje i kontrola zabezpieczeń
 12. Zarządzanie kontaktami z dostawcą
  • Zespół ds. oceny dostawców
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Kryteria wstępnego wyboru dostawcy
  • Zapytanie ofertowe
  • Sprawdzanie referencji
  • Negocjacje z dostawcą
  • Renegocjacje z dostawcą
 13. Zarządzanie kadrami
  • Planowanie organizacyjne
  • Pozyskiwanie personelu
  • Proces rozmów kwalifikacyjnych
  • Poprawa wydajności pracy
  • Zarządzanie personelem
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Dla szkolenia CITM® nie przewidziano konkretnych wymagań wstępnych
 • Najlepiej, aby uczestnicy posiadali co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziale ds. infrastruktury informatycznej i/lub eksploatacji oraz wiedzę na temat zarządzania systemami, siecią i/lub aplikacjami
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Pozostałe szkolenia HPE | Data Center

Szkolenia powiązane tematycznie

Przechowywanie danych

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

CENA 5650 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE