Szkolenia HPE

Cel szkolenia

Podczas tego trzydniowego szkolenia uczestnicy zdbęda podstawową wiedzę z zakresu zarządzania Centrami Przetwarzania Danych obejmującą nastepujace zagadnienia:

 • Zrozumienie kryteriów, jakie muszą spełniać centra przetwarzania danych o wysokiej dostępności
 • Usprawnianie i monitoring działania centrów przetwarzania danych
 • Wybór rozwiązań zapewniających wymagany poziom jakości oraz metod prac programistycznych
 • Przegląd i wdrażanie odpowiednich metod kontroli bezpieczeństwa
 • Prowadzenie oraz monitorowanie analiz i ocen ryzyka występującego w dziale informatyki,
 • Kierowanie projektami informatycznymi i nadzór nad nimi
 • Zasady opracowywania budżetu dla działu informatyki
 • Pomoc przy opracowywaniu planu ciągłości biznesowej
 • Wybór dostawców i prowadzenie negocjacji
 • Monitorowanie i pomoc przy relaizacji audytu informatycznego
 • Rekrutacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • Znaczenie i rola systemów zarządzania infrastrukturą informatyczną
 • Poprawa poziomu usług w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Obiekty centrum przetwarzania danych
  • Złożoność centrum przetwarzania danych
  • Standardy i wytyczne
  • Uwagi na temat obiektów
  • Zasilanie i pole elektromagnetyczne
  • Chłodzenie
  • Systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwo
 2. Architektura informatyczna
  • Cykl eksploatacji urządzeń wchodzących w skład architektury informatycznej
  • Pamięć masowa
  • Wirtualizacja
  • Usuwanie duplikatów danych
 3. Zarządzanie usługami informatycznymi
  • Świadczenie usług i pomocy technicznej zgodnie z zasadami ITIL
  • Biblioteka ITIL V3 a cykl eksploatacji usług
  • Ciągłe usprawnianie usług
  • Norma ISO/IEC 20000
 4. Zarządzanie ciągłością biznesową i usuwaniem skutków awarii
  • Standardy ciągłości biznesowej i usuwania skutków awarii
  • Inicjowanie planu
  • Analiza skutków biznesowych
  • Strategie usuwania skutków awarii
  • Wybór ośrodka
  • Przechowywanie nośników
  • Testowanie planu
  • Konserwacja
 5. Zarządzanie ryzykiem
  • Standardy
  • Wybór zautomatyzowanych narzędzi
  • Określanie zasobów
  • Analiza zagrożeń
  • Ocena ilościowa i jakościowa
  • Reagowanie na ryzyko
 6. Zarządzanie finansami
  • Proces tworzenia budżetu w przedsiębiorstwie
  • Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne
  • Składniki budżetu i szacowanie ich wartości
  • Nośniki kosztów w dziale informatyki
  • Metody budżetowania
  • Dystrybucja kosztów; przypisywanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 7. Audyt i zgodność z przepisami
  • Regulacje i standardy
  • Wybór audytora
  • Zobowiązanie audytora do zachowania poufności
  • Rodzaj audytu
  • Proces audytu
 8. Eksploatacja centrum przetwarzania danych
  • Instalacja sprzętu
  • Przenoszenie sprzętu
  • Uwagi na temat stref do przechowywania i tymczasowego składowania urządzeń
  • Strategie, procedury i dokumentacja
  • Przekazywanie zadań pomiędzy zmianami
  • Konserwacja, monitoring i raportowanie
 9. Zarządzanie aplikacjami
  • Planowanie, analiza biznesowa i określanie wymagań
  • Zapewnianie jakości
  • Metody szacowania kosztów
  • Metody programowania
  • Etapy tworzenia aplikacji
  • Testowanie oprogramowania
  • Wprowadzanie nowych wersji oprogramowania
  • Pomoc techniczna i konserwacja
  • Wycofywanie oprogramowania
 10. Zarządzanie projektem
  • Standardy
  • Ograniczenia projektu
  • Etapy zarządzania projektem
  • Tworzenie harmonogramów
  • Plany i dokumentacja projektu oraz raportowanie
  • Obowiązki kierownika projektu
  • Najważniejsze czynniki wpływające na zarządzanie projektem
 11. Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Standardy
  • Trzy ważne zasady: poufność, spójność i dostępność
  • Rodzaje i kontrola zabezpieczeń
 12. Zarządzanie kontaktami z dostawcą
  • Zespół ds. oceny dostawców
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Kryteria wstępnego wyboru dostawcy
  • Zapytanie ofertowe
  • Sprawdzanie referencji
  • Negocjacje z dostawcą
  • Renegocjacje z dostawcą
 13. Zarządzanie kadrami
  • Planowanie organizacyjne
  • Pozyskiwanie personelu
  • Proces rozmów kwalifikacyjnych
  • Poprawa wydajności pracy
  • Zarządzanie personelem
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Dla szkolenia CITM® nie przewidziano konkretnych wymagań wstępnych
 • Najlepiej, aby uczestnicy posiadali co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziale ds. infrastruktury informatycznej i/lub eksploatacji oraz wiedzę na temat zarządzania systemami, siecią i/lub aplikacjami
Poziom trudności
Czas trwania 3 dni
Certyfikat

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.

Prowadzący

Autoryzowany wykładowca firmy HPE.

Informacje dodatkowe

W przypadku wybrania opcji szkolenia wraz z tabletem CTAB Compendium CE informuje, że tablet przekazywany jest kurierem po zakończeniu szkoleń prowadzonych przez HPE Polska.

Program "CTAB - materiały szkoleniowe na tablecie" jest prowadzony tylko i wyłącznie przez firmę Compendium CE, HPE Polska nie jest w żaden sposób powiązane z oferowanymi tabletami CTAB.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Przechowywanie danych


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA 5650 PLN NETTO

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne: są to materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które w zależności od dostawcy udostępniane są za pomocą dedykowanych aplikacji: Skillpipe, eVantage itd. lub w postaci dokumentów PDF.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

  • Informacje ogólne
  • Termin gwarantowany
  • Last minute (-10%)
  • Język obowiązujący na szkoleniu
  • Język polski
  • Język angielski
Zarezerwuj termin szkolenia

Najbliższe szkolenia HPE

Harmonogram szkoleń HPE