Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Java to popularny i potężny język. Pomimo stosunkowo prostej struktury, można natknąć się w niej na wiele szczegółów, które mogą doprowadzić mniej doświadczonych programistów do potknięć. Bazuje ona na języku C, którego lakoniczność może być obca dla osób piszących wcześniej w takich językach jak COBOL lub Visual Basic i nie mających doświadczenia z C lub C++. Oczywiście Java jest językiem zorientowanym obiektowo.

Pięciodniowy program tego szkolenia jest skierowany do mniej zaawansowanych programistów, umożliwiając im krok po kroku wstęp do programowania w Javie. Zapewnia solidne fundamenty do dalszej nauki języka. Zawiera dużą liczbę przykładowych programów oraz ćwiczeń.

Ważnym celem tego szkolenia jest nauczenie programowania zorientowanego obiektowo. Osobom doświadczonym w programowaniu proceduralnym często jest ciężko zacząć „myśleć obiektowo”. Od początkowych rozdziałów szkolenia obiektowość jest przedstawiana krok po kroku - zaczynając od prostych klas, a kończąc na dziedziczeniu, polimorfizmie, wraz z interfejsami i kolekcjami. Ta wersja kursu celuje w wersję 6.0 języka oraz Core API, jednak może być też bezproblemowo zastosowana do wersji 5.

Cele szkolenia:

 • Nauka podstawowych zasad programowanie obiektowego,
 • Nauka podstaw programowania w Javie,
 • Zdobycie umiejętności niezbędnych do projektowania, pisania oraz debugowania programów napisanych przy użyciu Javy.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Czym jest Java?
  • Obiektowość
  • Język Java
  • Wirtualna Maszyna Javy
  • Biblioteki Javy
  • Java i WWW
  • Java Platforms
  • Java jako pierwszy język programowania
 2. Pierwsze programy napisane w Javie
  • Hello, World
  • Struktura programu
  • Wyjście w Javie
  • Zmienne i wyrażenia
  • Obliczenia przy użyciu Javy
 3. Wprowadzenie do Obiektów
  • Modele obiektowe
  • Klasy i obiekty
  • Stany i zachowanie
  • Wejście w Javie
  • Klasa InputWrapper
  • Paczki
 4. Typy Danych i Operatory
  • Silna typizacja
  • Liczba całkowita
  • Liczba zmiennoprzecinkowa
  • Konwersja pomiędzy typami
  • Operacje arytmetyczne
  • Matematyka w Javie
  • Kolejność wykonywania działań
  • Błędy w arytmetyce liczb całkowitych
 5. Logiczne i Wyliczeniowe Typy Danych
  • Zmienne boolean
  • Operatory logiczne i operatory relacji
  • Instrukcja warunkowa if
  • Instrukcje złożone
  • Instrukcja wyboru switch
  • Typy wyliczeniowe
 6. Pętle i kontrola programu
  • Pętle while
  • Opuszczanie nieskończonych pętli
  • Nawiasy klamrowe i wcięcia
  • Warunki i liczniki
  • Pętle for
  • Zagnieżdżone instrukcje if
 7. Obiekty i klasy
  • Struktura danych
  • Klasy
  • Referencje
  • Tworzenie obiektu
  • Przypisywanie obiektów
  • Inicjalizacja
  • Garbage Collector
  • Metody
  • Public kontra Private
  • Hermetyzacja
  • Konstruktory
  • Formatowanie wyjścia
 8. Znaki i tekst
  • Typ znakowy Char
  • Kody znaków
  • ASCII i Unicode
  • Klasa String
  • String
  • Wejście i Wyjście
  • String
  • Metody
 9. Programowanie modularne
  • Programy monolityczne
  • Statyczne metody i zmienne
  • Modularność funkcjonalna
  • Modułowość obiektów
  • Tworzenie przy użyciu metod Top-Down i Bottom-Up
  • Przekazywanie przez wartość i przekazywanie przez referencję
  • Klasy zagnieżdżone
 10. Tablice
  • Tablice jednowymiarowe
  • Indeksy
  • Inicjalizacja tablic
  • Tablice i pętle for-each
  • Kopiowanie i przypisywanie
  • Tablice złożone z obiektów
  • Tablice wielowymiarowe
  • Wyszukiwanie
 11. Operacje na bitach
  • Operatory bitowe
  • Tablice prawdy
  • Szesnastkowy system liczbowy
  • Przesunięcie i maski
 12. Obsługa wyjątków i większa kontrola programu
  • Wyjątki
  • Błędy w arytmetyce liczb całkowitych
  • Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych - wyjątki wejścia/wyjścia kontra wyjątki występujące podczas wykonywania programu
  • Nazwy wyjątków
  • Break
  • Continue
  • Do
 13. Zaawansowane techniki Javy
  • Elementy wielokrotnego użytku
  • Abstrakcja
  • Dziedziczenie
  • Hierarchia dziedziczenia
  • Polimorfizm
  • Klasy abstrakcyjne
  • Interfejsy
  • Kolekcje
  • Iteratory
  • Auto-Boxing
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Zdolność rozwiązywania problemów
 • Doświadczenie w programowaniu w języku proceduralnym
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3300 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin