Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie to ma na celu naukę programowania w języku Java – Java Standard Edition platform. Jest przeznaczone dla programistów, posiadających doświadczenie w językach innych niż Java, ale niekoniecznie mających styczność z Javą.

Początkowo skupia się na programowaniu proceduralnym oraz strukturalnym, by później szczegółowo i drobiazgowo mówić obiektowość, oraz jej użyciem w Javie. Dalsza część kursu przenosi się z tych podstawowych elementów do kluczowych części Java SE Core API, włączając kolekcje, logowanie, strumienie oraz serializację obiektów. Końcowa część wprowadza zautomatyzowane testy jednostkowe przy użyciu JUnit.

Ta wersja kursu celuję w wersje 6.0 języka Java, jednak może być bezproblemowo zastosowana do wersji 5.

Szkolenie jest zaprojektowane dla szerokiego grona osób:

 • Idealnie dopasowany do osób doświadczonych w programowaniu w C oraz oraz C++. Nie będą miały one problemu z przyswojeniem materiału w ciągu 5 dni, możliwe, że zrobią to nawet w czasie trochę krótszym.
 • Osoby doświadczone w językach mniej podobnych do Javy, takich jak Visual Basic, ASP, sieciowych i innych pseudo obiektowych językach mogą początkowo potrzebować więcej czasu, jednak szkolenie wyczerpuje te tematy dogłębnie i zawiera sporo dodatkowych ćwiczeń.
 • Mniej doświadczeni programiści lub znający tylko języki nie strukturalne, takie jak COBOL, PL/1 lub 4GL tools, prawdopodobnie nie przyswoją całego szkolenia w wyznaczonym czasie, tylko skrótowo w wolniejszym tempie.

  Inną opcją do rozważenia jest kurs "102. Introduction to Java Programming" zapewniający spokojniejsze tempo przez początkowy materiał.

Cele szkolenia:

 • Nauka efektywnego programowania w Javie.
 • Zrozumienie architektury Javy i decyzji projektowych, dzięki którym oprogramowanie napisane w Javie jest przenośne, wydajne i bezpieczne.
 • Nauka konfiguracji prostego środowiska programistycznego Javy.
 • Poznanie semantyki, składni, typów danych i instrukcji kontrolujących przebieg programu do prostego programowania proceduralnego.
 • Zrozumienie Javy jako języka czysto obiektowego i implementacji programów jako zestawów klas.
 • Implementacja i użycie dziedziczenia, polimorfizmu, wliczając interfejsy oraz klasy abstrakcyjne.
 • Prawidłowa obsługa wyjątków oraz użycie API logowania.
 • Zrozumienie struktury strumienie w javie, oraz nauka ich użycia do operacji na plikach.
 • Nauka użycia serializacji Javy do przesyłania i odczytywania potencjalnie skomplikowanych zestawów obiektów.
 • Tworzenie testów jednostkowych dla klas Javy przy użyciu Junit.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Środowisko Java
  • Przegląd architektury
  • Forms dla Java Software
  • J2SE, J2EE, and J2ME Platforms
  • Wirtualna maszyna Javy
  • Core API
  • Java Runtime Environment
  • Java Developer's Kit
  • Java Class Path
  • Klasy
  • Wbudowane strumienie oraz parametry wiersza poleceń
 2. Podstawy języka
  • Format plików źródłowych
  • Klasy aplikacji
  • Semantyka i składnia
  • Identyfikatory
  • Literały
  • Operatory
  • Wywoływanie metod
  • Zmienna ilość argumentów ("varargs")
 3. Typy Danych
  • Ścisła kontrola typów
  • Prymitywy
  • Typy liczbowe
  • Znaki i typy logiczne
  • Typy wyliczeniowe
  • Konwersja typów
  • Formatowanie wyjścia
  • Referencje do obiektów
  • Porównywanie i przypisywanie referencji
  • String
  • Tablice
 4. Kontrola przebiegu programu
  • Metoda main
  • Wywoływanie metod i powrót
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Przetwarzanie tablic
  • Pętle i typy wyliczeniowe
  • Przetwarzanie varargs
  • Operator sterowania przepływem
  • Break i continue
  • Rekurencja
 5. Oprogramowanie zorientowane obiektowo
  • Złożone systemy
  • Abstrakcja
  • Klasy i obiekty
  • Model CRC(Class Responsibility Collaborator)
  • UML
  • Relacje
  • Widoczność
 6. Klasy i obiekty
  • Klasy w Javie
  • Konstruktory i Garbage Collector
  • Konwencja nazewnictwa i JavaBeans
  • Relacje pomiędzy klasami
  • Użycie operatora this
  • Widoczność
  • Paczki i import
  • Przeciążanie metod i konstruktorów
  • JAR
 7. Dziedziczenie i polimorfizm w Javie
  • UML Specialization
  • Rozszerzanie klas
  • Używanie klas pochodnych
  • Identyfikacja typu
  • Compile-Time i Run-Time Type
  • Polimorfizm
  • Nadpisywanie metod
  • Adnotacja @Override
  • Klasa bazowa referencja
 8. Efektywne używanie klas
  • Wczytywanie klas
  • Atrybuty statyczne
  • Static i nie static
  • Inicjalizatory statyczne
  • Importy statyczne
  • Blokowanie dziedziczenia
  • Koszt tworzenia obiektu
  • String i StringBuffers
  • Kontrola tworzenia obiektu
  • Zrozumienie typów wyliczeniowych
  • Stateful i behavioral enum
 9. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Oddzielenie interfejsów i implementacja
  • Interfejsy UML i realizacja
  • Definiowanie interfejsów
  • Implementowanie i rozszerzanie interfejsów
  • Klasy abstrakcyjne
 10. Kolekcje
  • Dynamiczne kolekcje kontra tablice
  • UML typy sparametryzowane
  • Typy generyczne (generics)
  • Używanie generics
  • Kolekcje - API
  • Interfejsy Collectionoraz List
  • Klasy ArrayListi LinkedList
  • Przeglądanie kolekcji: Iterable
  • Kolekcjonowanie prymitywów: Auto-Boxing
  • Używanie wyrażeń wieloznacznych(wildcards) z typami generycznymi
  • Iteratory i interfejs Iterator
  • Mapy i interfejs Map
  • Posortowane kolekcje
  • Interfejsy SortedSetoraz SortedMap
  • Użyteczność kolekcji
  • Algorytmy
  • Narzędzia konwersji
 11. Obsługa wyjątków i logi
  • Zgłaszanie i wyłapywanie błędów
  • Obsługa wyjątków
  • Wyrzucanie wyjątków
  • Deklaracja wyjątków dla metody
  • Wyłapywanie wyjątków
  • Blok finally
  • Catch-and-Release
  • Powiązane wyjątki
  • J2SE API logowania
  • Poziom logowania
  • Hierarchia logów
 12. Klasy wewnętrzne
  • Przekazywanie
  • Klasy wewnętrzne w programowaniu interfejsów użytkownika
  • Nazwane klasy wewnętrzne
  • Referencja do zewnętrznych obiektów
  • Statyczne klasy wewnętrzne
  • Anonimowe klasy wewnętrzne
 13. Model strumieni w Javie
  • Delegacyjny model strumienia
  • InputStream oraz OutputStream
  • Strumienie media-based
  • Filtrowanie strumieni
  • Reader i Writer
 14. Praca z plikami
  • Klasa File
  • Modelowanie plików i katalogów
  • Strumienie plików
  • Dostęp losowy
 15. Zaawansowane techniki strumieni
  • Buforowanie
  • Strumienie danych
  • Push-Back Parsing
  • Strumienie Byte-Array oraz String Readers i Writers
 16. Java serializacja
  • Wyzwania serializacji obiektów
  • Serializacja - API
  • Interfejs Serializable
  • ObjectInputStream oraz ObjectOutputStream
  • Silnik serializacji
  • Pola z modyfikatorem Transient
  • readObject i writeObject
  • Interfejs Externalizable
 17. Zautomatyzowane testy jednostkowe z JUnit
  • Zautomatyzowane testowanie
  • JUnit i powiązane narzędzia
  • Adnotacja @Test
  • Assert Class Utility
  • Test Runners
  • Metody lifecycle
 18. Dodatek B. Kompatybilność i migracja
  • Kompatybilność: kompilator i runtime
  • Łączenie klas z wersji 1.4, 5.0, oraz 6.0
  • Kompatybilność typów generycznych: Type Erasure
  • Kompatybilność typów wyliczeniowych i varargs
  • Adnotacja @SuppressWarnings
  • Migracja kodu z wersji 1.4 do 5.0
  • Runtime Type Safety z "checked" collections
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Doświadczenie w programowaniu w Javie nie jest wymagane, jeśli kursant posiada doświadczenie w innym jeżyku programowania wysokiego poziomu.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Java

Web Design i Programowanie


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

3300 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware