Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie to ma na celu naukę programowania w języku Java – Java Standard Edition platform. Jest przeznaczone dla programistów, posiadających doświadczenie w językach innych niż Java, ale niekoniecznie mających styczność z Javą.

Początkowo skupia się na programowaniu proceduralnym oraz strukturalnym, by później szczegółowo i drobiazgowo mówić obiektowość, oraz jej użyciem w Javie. Dalsza część kursu przenosi się z tych podstawowych elementów do kluczowych części Java SE Core API, włączając kolekcje, logowanie, strumienie oraz serializację obiektów. Końcowa część wprowadza zautomatyzowane testy jednostkowe przy użyciu JUnit.

Ta wersja kursu celuję w wersje 7.0 języka Java. Poprzednia wersja kursu jest przeznaczona dla starszych wersji języka (6 i 5).

Szkolenie jest zaprojektowane dla szerokiego grona osób:

 • Idealnie dopasowany do osób doświadczonych w programowaniu w C oraz oraz C++. Nie będą miały one problemu z przyswojeniem materiału w ciągu 5 dni, możliwe, że zrobią to nawet w czasie trochę krótszym.
 • Osoby doświadczone w językach mniej podobnych do Javy, takich jak Visual Basic, ASP, sieciowych i innych pseudo obiektowych językach mogą początkowo potrzebować więcej czasu, jednak szkolenie wyczerpuje te tematy dogłębnie i zawiera sporo dodatkowych ćwiczeń.
 • Mniej doświadczeni programiści lub znający tylko języki nie strukturalne, takie jak COBOL, PL/1 lub 4GL tools, prawdopodobnie nie przyswoją całego szkolenia w wyznaczonym czasie, tylko skrótowo w wolniejszym tempie.

  Inną opcją do rozważenia jest kurs "102. Introduction to Java Programming" zapewniający spokojniejsze tempo przez początkowy materiał.

Cele szkolenia:

 • Nauka efektywnego programowania w Javie.
 • Zrozumienie architektury Javy i decyzji projektowych, dzięki którym oprogramowanie napisane w Javie jest przenośne, wydajne i bezpieczne.
 • Nauka konfiguracji prostego środowiska programistycznego Javy.
 • Poznanie semantyki, składni, typów danych i instrukcji kontrolujących przebieg programu do prostego programowania proceduralnego.
 • Zrozumienie Javy jako języka czysto obiektowego i implementacji programów jako zestawów klas.
 • Implementacja i użycie dziedziczenia, polimorfizmu, wliczając interfejsy oraz klasy abstrakcyjne.
 • Prawidłowa obsługa wyjątków oraz użycie API logowania.
 • Zrozumienie struktury strumienie w javie, oraz nauka ich użycia do operacji na plikach.
 • Nauka użycia serializacji Javy do przesyłania i odczytywania potencjalnie skomplikowanych zestawów obiektów.
 • Tworzenie testów jednostkowych dla klas Javy przy użyciu Junit.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Środowisko Java
  • Przegląd architektury
  • Forms dla Java Software
  • J2SE, J2EE, and J2ME Platforms
  • Wirtualna maszyna Javy
  • Core API
  • Java Runtime Environment
  • Java Developer's Kit
  • Java Class Path
  • Klasy
  • Wbudowane strumienie oraz parametry wiersza poleceń
 2. Podstawy języka
  • Format plików źródłowych
  • Klasy aplikacji
  • Semantyka i składnia
  • Identyfikatory
  • Literały
  • Operatory
  • Wywoływanie metod
  • Zmienna ilość argumentów ("varargs")
 3. Typy Danych
  • Ścisła kontrola typów
  • Prymitywy
  • Typy liczbowe
  • Znaki i typy logiczne
  • Typy wyliczeniowe
  • Konwersja typów
  • Formatowanie wyjścia
  • Referencje do obiektów
  • Porównywanie i przypisywanie referencji
  • String
  • Tablice
 4. Kontrola przebiegu programu
  • Metoda main
  • Wywoływanie metod i powrót
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Przetwarzanie tablic
  • Pętle i typy wyliczeniowe
  • Przetwarzanie varargs
  • Operator sterowania przepływem
  • Break i continue
  • Rekurencja
 5. Oprogramowanie zorientowane obiektowo
  • Złożone systemy
  • Abstrakcja
  • Klasy i obiekty
  • Model CRC(Class Responsibility Collaborator)
  • UML
  • Relacje
  • Widoczność
 6. Klasy i obiekty
  • Klasy w Javie
  • Konstruktory i Garbage Collector
  • Konwencja nazewnictwa i JavaBeans
  • Relacje pomiędzy klasami
  • Użycie operatora this
  • Widoczność
  • Paczki i import
  • Przeciążanie metod i konstruktorów
  • JAR
 7. Dziedziczenie i polimorfizm w Javie
  • UML Specialization
  • Rozszerzanie klas
  • Używanie klas pochodnych
  • Identyfikacja typu
  • Compile-Time i Run-Time Type
  • Polimorfizm
  • Nadpisywanie metod
  • Adnotacja @Override
  • Klasa bazowa referencja
 8. Efektywne używanie klas
  • Wczytywanie klas
  • Atrybuty statyczne
  • Static i nie static
  • Inicjalizatory statyczne
  • Importy statyczne
  • Blokowanie dziedziczenia
  • Koszt tworzenia obiektu
  • String i StringBuffers
  • Kontrola tworzenia obiektu
  • Zrozumienie typów wyliczeniowych
  • Stateful i behavioral enum
 9. Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Oddzielenie interfejsów i implementacja
  • Interfejsy UML i realizacja
  • Definiowanie interfejsów
  • Implementowanie i rozszerzanie interfejsów
  • Klasy abstrakcyjne
 10. Kolekcje
  • Dynamiczne kolekcje kontra tablice
  • UML typy sparametryzowane
  • Typy generyczne (generics)
  • Używanie generics
  • Kolekcje - API
  • Interfejsy Collectionoraz List
  • Klasy ArrayListi LinkedList
  • Przeglądanie kolekcji: Iterable
  • Kolekcjonowanie prymitywów: Auto-Boxing
  • Używanie wyrażeń wieloznacznych(wildcards) z typami generycznymi
  • Iteratory i interfejs Iterator
  • Mapy i interfejs Map
  • Posortowane kolekcje
  • Interfejsy SortedSetoraz SortedMap
  • Użyteczność kolekcji
  • Algorytmy
  • Narzędzia konwersji
 11. Obsługa wyjątków i logi
  • Zgłaszanie i wyłapywanie błędów
  • Obsługa wyjątków
  • Wyrzucanie wyjątków
  • Deklaracja wyjątków dla metody
  • Wyłapywanie wyjątków
  • Blok finally
  • Catch-and-Release
  • Powiązane wyjątki
  • J2SE API logowania
  • Poziom logowania
  • Hierarchia logów
 12. Klasy wewnętrzne
  • Przekazywanie
  • Klasy wewnętrzne w programowaniu interfejsów użytkownika
  • Nazwane klasy wewnętrzne
  • Referencja do zewnętrznych obiektów
  • Statyczne klasy wewnętrzne
  • Anonimowe klasy wewnętrzne
 13. Model strumieni w Javie
  • Delegacyjny model strumienia
  • InputStream oraz OutputStream
  • Strumienie media-based
  • Filtrowanie strumieni
  • Reader i Writer
 14. Praca z plikami
  • Klasa File
  • Modelowanie plików i katalogów
  • Strumienie plików
  • Dostęp losowy
 15. Zaawansowane techniki strumieni
  • Buforowanie
  • Strumienie danych
  • Push-Back Parsing
  • Strumienie Byte-Array oraz String Readers i Writers
 16. Java serializacja
  • Wyzwania serializacji obiektów
  • Serializacja - API
  • Interfejs Serializable
  • ObjectInputStream oraz ObjectOutputStream
  • Silnik serializacji
  • Pola z modyfikatorem Transient
  • readObject i writeObject
  • Interfejs Externalizable
 17. Zautomatyzowane testy jednostkowe z JUnit
  • Zautomatyzowane testowanie
  • JUnit i powiązane narzędzia
  • Adnotacja @Test
  • Assert Class Utility
  • Test Runners
  • Metody lifecycle
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Doświadczenie w programowaniu w Javie nie jest wymagane, jeśli kursant posiada doświadczenie w innym jeżyku programowania wysokiego poziomu.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

3300 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin