Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs jest przeznaczony dla osób używających Javy w wersji 1.4. Pokazuje on nowe funkcje wprowadzone w Javie 5 i 6, oraz ich użycie. Jest to przyśpieszone szkolenie, zakładające dużą ilość doświadczenia z poprzednią wersją języka Java.

Cele szkolenia:

 • Korzystanie z łatwych do użycia funkcji, takich jak uproszczona pętla for, auto-boxing oraz varargs
 • Użycie i tworzenie typów wyliczeniowych, włączając te z własnym stanem i zachowaniem
 • Efektywne użycie typów generycznych podczas pracy z API kolekcji
 • Tworzenie własnych typów generycznych
 • Użycie adnotacji Javy zdefiniowanych przez inne API oraz tworzenie własnych
 • Rozumienie kwestii zgodności i migracji w połączonych wersjach(1.4/5) środowiska
 • Tworzenie procesorów adnotacji zgodnie z nowymi standardami API, oraz dołączanie ich do kompilatora Javy i innych narzędzi
 • Użycie wbudowanego wsparcia dla bindingu XML przy użyciu JAXB
 • Użycie wbudowanego wsparcia dla klientów usług sieciowych przy użyciu JAX-WS

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Nowe funkcje Javy 5
  • Funkcje łatwe w użyciu
   • Cele Javy 5
   • Uproszczona pętla for
   • Zmienna lista parametrów
   • Formatowanie wyjścia
   • Importy statyczne
  • Typy wyliczeniowe
   • Natywne typy wyliczeniowe
   • Reprezentacja porządkowa oraz Stringowa
   • Iteracja typów wyliczeniowych
   • Stateful and Behavioral Enumerations
  • Typy generyczne (generics)
   • Używanie generics
   • Generics w API Kolekcji
   • Tworzenie klas generycznych
   • Auto-Boxing
   • Wymienność typów generycznych
   • Wyrażenia wieloznaczne (wildcards)
   • Kasowanie typów
   • Metody generyczne
   • Czego nie możesz zrobić
   • Silne i słabe strony
  • Adnotacje
   • Adnotacje
   • Programowanie aspektowe
   • Natywne adnotacje
   • Model adnotacji w Javie
   • Co może być adnotowane
   • Adnotacje vs. Deskryptory
   • Przykłady adnotacji w Javie EE
  • Kompatybilność i migracja
   • Kompatybilność: Kompilator i uruchamianie
   • Łączenie klas z wersji 1.4 i 5
   • Kompatybilność generics: usuwanie typów
   • Kompatybilność typów wyliczeniowych oraz varargs
   • Migracja kodu z wersji 1.4 do wersji 5
   • Bezpieczeństwo typów z "Checked" Collections
 1. Nowe funkcje Javy 6
  • Procesor adnotacji
   • Procesor adnotacji
   • Przetwarzanie w krokach
   • Reading the Type Model
   • Sprawdzanie
   • Generowanie kodu
   • Reading Resources
   • Tworzenie plików źródłowych
  • XML i API usług sieciowych
   • „The Java API for XML Binding” JAXB
   • Binding kontra parsing
   • Tworzenie modelu obiektowego
   • Praca z modelami obiektowymi JAXB
   • JAXB contexts, marshallers, oraz unmarshallers
   • Interoperacyjność usług sieciowych
   • SOAP i WSDL
   • Java API dla usług sieciowych XML
   • Generowanie proxies z WSDL
   • Używanie wygenerowanych proxies
   • Rola JAXB
   • Budowanie aplikacji klienckich
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Duże doświadczenie w programowaniu przy użyciu Javy 1.4
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.1500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin