Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs zapewnia zaawansowane programowanie aplikacji przy użyciu Javy SE(Java Standard Edition, Java Platfrom). Jest przeznaczone dla osób z solidnym doświadczeniem w programowaniu strukturalnym oraz obiektowym w Javie, włączając API kolekcji oraz obsługę wyjątków.

Szkolenie obejmuje kilka uniwersalnych tematów, takich jak: używanie i tworzenie typów generycznych, wielowątkowość, Reflecion API, adnotacje, programowanie sieciowe przy użyciu socketów.

Dobrze łączy się z innymi kursami „zaawanowanej” Javy: JDBC, bezpieczne kodowanie, Swing GUI, wzorce projektowe itd.

Cele szkolenia:

 • Efektywne użycie typów generycznych w Javie.
 • Pisanie aplikacji wielowątkowych w Javie
 • Użycie Reflecion API
 • Użycie standardowych adnotacji oraz tworzenie własnych do wyrażania meta-danych w plikach źródłowych Javy
 • Komunikacja między procesami przy użyciu socketów

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Typy generyczne (generics)
  • Używanie generics
  • Type Erasure
  • Type Boundaries
  • Wyrażenia wieloznaczne (Wildcards)
  • Metody generic
  • Mocne i słabe strony generics
  • Starszy kod i generics
 2. Wątki
  • Model wątków w Javie
  • Tworzenie i uruchamianie wątków
  • Zmiana stanów wątków
  • Synchronizacja
  • Pola Volatile a metody Synchronized - wait i notify - join i sleep
  • Concurrency
  • API
  • Operacje atomowe
 3. Mechanizm refleksji
  • Zastosowania dla Meta-Data
  • Reflection
  • API
  • Klasa Class
  • Paczka java.lang.reflect
  • Czytanie informacji typu
  • Poruszanie się po drzewach dziedziczenia
  • Dynamiczne tworzenie
  • Dynamiczne wywoływanie
  • Mechanizm refleksji na generics
 4. Adnotacje
  • Programowanie aspektowe i Java
  • Model adnotacji
  • Typy adnotacji
  • Wbudowane adnotacje
  • Adnotacje kontra Deskryptory (XML)
 5. Sockety
  • Model OSI
  • Protokoły sieciowe
  • Klasa Socket
  • Klasa ServerSocket
  • Łączenie się przy użyciu obiektów URL
  • HTTP i inne serwery TCP
  • Klienci i serwery Datagram
  • Non-Blocking Sockets
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Javie, szczególnie obiektowych aspektach języka. Interfejsy, klasy abstrakcyjne, wątki, typy generyczne, kolekcje oraz metody rekurencyjne są integralną częścią niektórych ćwiczeń laboratoryjnych.Świetnym przygotowaniem jest kurs 103.
Poziom trudności
Czas trwania 2 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.1500 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin