Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Ten 4 dniowy kurs wprowadza doświadczonych programistów Javy w świat urządzeń mobilnych – Java Micro Edition(ME). Rozpoczyna się omówieniem architektury ME, skupiając się na programowaniu mobilnym przy pomocy CLDC oraz MIDP. Zapoznaje z API CLDC, pokazując różnice dzielące je i API Java Standard Edition(SE), opisuje poszczególne pakiety MIDP. Szczegółowo uczy programowania MIDP, poświęcając kilka rozdział na interfejsy użytkownika, obsługę zdarzeń, przechowywanie rekordów, połączenia sieciowe oraz wątki i timery. Kończy się rozdziałami omawiającymi bardziej zaawansowane tematy, jak zarządzanie pamięcią, najlepsze praktyki, dystrybucja OTA przez HTTP, bezpieczeństwo przy użyciu cyfrowych podpisów.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie architektury Java Micro Edition, stosu maszyny wirtualnej, konfiguracji i profili dla różnych typów urządzeń.
 • Zrozumienie celu MIDP(Mobile Information Device Profile) i różnic pomiędzy programowaniem na urządzenia mobilne a programowaniem w Java SE.
 • Tworzenie prostych MIDletów
 • Zrozumienie frameworka dla pakowania i dystrybucji MIDletów na urządzenia.
 • Tworzenie interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych, włączając prezentację tekstu, grfikę, obsługę zdarzeń klawiatury i wskaźników oraz wieloekranową nawigację.
 • Zapisywanie i ponowne wczytywanie danych z poprzedniego uruchomienia MIDletu przy użciu systemu zarządzania rekordami(RMS) MIDP.
 • Wykonywanie połączeń HTTP z urządzenia mobilnego.
 • Skuteczne używanie wielu wątków i timerów MIDP.
 • Konserwatywne zarządzanie pamięcią w aplikacjach MIDP.
 • Dystrybucja zestawów MIDletów na urządzenia mobilne przy użyciu OTA.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Architektura
  • Java ME
  • Micro Devices
  • Potrzeba Java ME
  • Stos oprogramowania Java ME
  • Maszyna wirtualna
  • Konfiguracja
  • Profil
  • Proces tworzenia
  • Java Wireless Toolkit
  • Prędkość emulacji vm
 2. Konfiguracja CLDC
  • Klasyfikacja urządzeń docelowych CLDC
  • Ograniczenia wsparcia języka Java w CLDC
  • Paczka java.lang
  • CLDC Collections API
  • Model strumieni
  • Generic Connection Framework
 3. Mobile Information Device Profile
  • Zależności między MIDP a CLDC
  • MIDlety
  • Cykl życia MIDletu
  • Deskryptory aplikacji
  • Menedżer aplikacji Java
  • Zestaw MIDletów
  • Wczytywanie zasobów
 4. Interfejs użytkownika
  • API wysokiego poziomu
  • Deskryptory aplikacji
  • Displayable
  • hierarchia
  • Formularze i elementy
  • Pole tekstowe, daty i czas
  • Grupy wyborów
  • Alarmy
  • Tickery
 5.  Interfejs użytkownika
  • API niskiego poziomu
  • Klasa Canvas
  • Obiekt Graphics
  • Rysowanie grafiki
  • Rysowanie tekstu
  • Kontrola czcionek
 6. Obsługa zdarzeń
  • Architektura zdarzeń w MIDP
  • Wysokopoziomowa obsługa zdarzeń
  • Polecenia
  • Zmiana stanu elementów
  • Niskopoziomowa obsługa zdarzeń
  • Klawiatura
  • Wskaźnik
  • MVC w MIDP
  • Zdarzenia modelu
 7. System zarządzania rekordami (RMS)
  • Trwałość na urządzeniach mobilnych
  • Zakres zarządzania rekordami
  • Otwieranie magazynu rekordów
  • Zarządzanie rekordami
  • Użycie strumieni do operacji wejścia/wyjścia na rekordach
  • Strategie trwałości
  • Filtrowanie i sortowanie rekordów
 8. Sieć
  • Generic Connection Framework
  • Typy połączeń w MIDP
  • Tworzenie połączenia HTTP
  • Tworzenie Query Strings
  • Odczytywanie odpowiedzi HTTP
  • Emulacja przepływy danych
  • Monitor sieci WTK
  • Wielowątkowość
 9. Wątki i Timers
  • Potrzeba wątków
  • Thread oraz Runnable
  • Sposoby synchronizacji
  • Timers
  • Zadania Timers
 10. Zarządzanie pamięcią
  • Techniki zarządzania pamięcią
  • Monitor pamięci WTK
  • Wydajna reprezentacja danych
  • Kontrola tworzenia obiektu
  • Skuteczne użycie tablic
  • Manipulacja na łańcuchach znaków
 11. Najlepsze praktyki
  • Obsługa wyjątków
  • Czyszczenie zasobów
  • Uwagi dotyczące projektowania UI
  • Responsywność UI
  • Rozważania na temat przenośności
  • Tworzenie odwoływalnych zadań
  • Funkcje warunkowe
 12. Over-the-Air
  • Oprogramowanie do zarządzania aplikacją
  • Wymagania dla OTA
  • Pobierane JAD oraz JAR
  • Cykl życia zestawu MIDlet
  • Rozważania na temat bezpieczeństwa
  • Podpisywanie zestawu MIDletów
  • MIDP PKI
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Kurs jest przeznaczony dla programistów doświadczonych w Javie, kurs 103 jest świetnym przygotowaniem.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.2700 PLN NETTO

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin