Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Szkolenie przeznaczone dla doświadczonych programistów Java, dające solidne zrozumienie procesu tworzenia aplikacji internetowych w środowisku Java Enterpise. Kursanci poznają standardy JSP, JSTL oraz Servlets i ich połączenie w efektywnej metodologii tworzenia aplikacji w modelu MVC wraz z relacyjnymi bazami danych i praktycznym zastosowaniem JDBC i JPA. Kurs wprowadza również strategie bezpieczeństwa i ćwiczenia w różnorodnym podejściu do autoryzacji i uwierzytelniania w aplikacjach internetowych.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie wartości aplikacji internetowych dla korporacyjnych środowisk IT i wagi platformy Java EE w procesie tworzenia aplikacji.
 • Budowanie serwletów w odpowiedzi na żądania HTTP.
 • Budowanie JSP do definiowania odpowiedzi HTTP.
 • Połączenie serwletów i JSP w architekturze model/widok/kontroler w celu zwiększenia wydajności i obsługi kodu aplikacji.
 • Definiowanie formularzy HTML i przetwarzanie danych wejściowych.
 • Przechowywanie i zbieranie informacji w żądaniach, sesjach i zakresie aplikacji.
 • Efektywne użycie sesji HTTP przez kontener web Java EE.
 • Wykorzystanie JSTL do implementacji odpowiedniej logiki prezentacji w JSP.
 • Pełne wykorzystanie związków serwletów i JSP z kontenerem web Java EE z użyciem różnorodnych technik konfiguracji, kontekstu i cyklu życia.
 • Zarządzanie trwałością danych z poziomu aplikacji internetowych z wykorzystaniem JDBC, JPA i utrzymania poziomu.
 • Wdrożenie i konfiguracja filtrów serwletów.
 • Deklaracja polityk bezpieczeństwa dla aplikacji i użycie autoryzacji.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Przegląd aplikacji internetowych Java EE
  • The World Wide Web
  • HTTP
  • HTML i XML
  • CSS
  • Dynamiczne aplikacje internetowe
  • Platforma Java EE
  • Serwery Java EE i przenośność
  • Serwlety
  • JavaServer Pages
  • JSTL
  • Archiwa Web i Enterpise
  • Model/Widok/Kontroler
  • Formularze
  • Sesje
  • Kontekst i cykl życia
  • Bazy danych
  • Bezpieczeństwo
  • Filtry
  • JavaServer Faces
 2. Serwlety
  • Model wiadomości HTTP
  • The Servlets API "Kernel"
  • HttpServlet
  • Obiekty żądań i odpowiedzi
  • Mapowanie URL
  • Atrybuty i zakresy
  • Przekazywanie i przekierowania
 3. JavaServer Pages
  • Dynamiczne strony internetowe
  • Związki z serwletami
  • Dyrektywy
  • Zunifikowany język wyrażeń
  • Zakres strony
  • Obiekty niejawne
  • "" i "Model 1"
  • MVC i "Model 2"
  • Dokumenty JSP
 4. Praca z formularzami
  • Formularze HTML
  • GET kontra POST
  • Odczytywanie komponentów jednowartościowych
  • Odczytywanie komponentów wielowartościowych
  • Odczytywanie wejścia przycisków
  • Walidacja wejścia
 5. Sesje
  • Sesje HTTP
  • HttpSession
  • Zakres sesji
  • Pułapki sesji
 6. Biblioteka standardowych znaczników JSP
  • Niestandardowe znaczniki
  • Biblioteki JSTL
  • Biblioteka podstawowa
  • Iteracje po kolekcjach
  • Biblioteka formatowania
  • Formatowanie dat i liczb
  • Praca z mapami
  • Warunki
  • Pętle
  • Zmienne
  • Import dokumentów
 7. Znaczniki niestandardowe
  • Biblioteki znaczników niestandardowych
  • Architektura bibliotki znaczników
  • Implementacja w Java lub JSP
  • Poprawne używanie zakresów
  • Wywoływanie logiki prezentacji
  • Ponowne użycie fragmentów prezentacji
  • Obsługa klasycznych znaczników
  • Obsługa prostych znaczników
  • Pliki znaczników
 8. Kontekst i cykl życia
  • Kontenery i komponenty
  • Interfejsy kontekstu i cyklu życia
  • Parametry inicjalizacyjne i kontekstowe
  • Ładowanie zasobów
  • Metody cyklu życia
  • Adnotacje cyklu życia
  • Listenery kontekstowe
  • JNDI i środowisko komponentów
  • Dependency Injection
 9. Praca z bazami danych
  • Wyzwania związane z trwałością
  • Strategie trwałości
  • JDBC
  • DriverManager
  • DataSource
  • Data Access Objects
  • Kaprysy JNDI i problemy z przenośnością
  • JPA
  • Adnotacje encji
  • Zarządcy encji
  • Jednostki trwałości
  • Praca z trwałymi danymi
  • Tabele przetwrzające
  • Ograniczenie zakresu kwerendy
 10. Filtry
  • Filtry serwletów
  • Użycie filtrów
  • Implementacja
  • Wdrożenie
  • Konfiguracja i kontekst
 11. Bezpieczeństwo
  • Zagrożenia dla IT
  • Aplikacje internetowe jako główne cele
  • Usługi kontenerów
  • Uwierzytelnianie dla aplikacji internetowych
  • Autoryzacja
  • Uwierzytelnianie HTTP BASIC
  • Uwierzytelnianie HTTP DIGEST
  • Deklarowanie ograniczeń związanych z bezpieczeństwem
  • Role abstrakcyjne i konkretne grupy
  • Konfigurowanie grup użytkowników
  • Niestandardowe strony błędów
  • Kłopoty z uwierzytelnianiem BASIC i DIGEST
  • Zrób to po swojemu
  • Uwierzytelnianie FORM
  • Zabezpieczenia programowe
  • Ponad bezpieczeństwem opartym na kontenerach
  • OWASP i Top 10
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane. Kurs 103 jest doskonałym przygotowaniem.
 • Doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i HTML będzie przydatne, lecz nie jest wymagane.
Poziom trudności
Czas trwania 5 dni
Zobacz więcej szkoleń Capstone Courseware

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.Cena szkolenia

 • Forma szkolenia: stacjonarne

 • Forma szkolenia: dlearning

4600 PLN NETTO

Czytaj więcej o ctab

Czas trwania

5 dni

Dostępne terminy

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin