Szkolenia Capstone Courseware

Cel szkolenia dlearning

Kurs ten oferuje wyczerpujące i szczegółowe omówienie Hibernate 4.0 i Java Persistence API (JPA) dla programistów zainteresowanych implementacją persistence tiers w aplikacjach biznesowych. Szkolenie obejmuje podstawy JPA, w tym proste koncepcje i adnotacje obiektowe/relacyjne, konteksty trwałości i zarządców encji, oraz konfiguracje za pomocą persistence .xml. Uczestnicy poznają solidne podstawy Java Persistence Query Language (JPQL) i korzystają z przygotowanej konsoli zapytań JPQL do poznania dwóch schematów, na których oparte są przypadki użycia w kursie. Następnie omawiane są bardziej zaawansowane tematy takie jak: opcje mapowanie JPA-2.0, Criteria API, haki cyklu życia, walidacja JSR-303, blokowanie i buforowanie. Uczestnicy zakończą szkolenie ze zdecydowanym zrozumieniem architektury JPA i dużą ilością ćwiczeń z mapowania encji, operacji trwałości i JPQL.

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie wartości mapowania obiektowo/relacyjnego i roli JPA jako standardu dla implementacji ORM.
 • Wdrażanie encji JPA z użyciem adnotacji JPA do wyrównywania klas Java, właściwości i typów do tablic relacyjnych, kolumn i typów.
 • Tworzenie zarządców encji i wystąpień kontekstów utrwalania do przeprowadzania trwałych operacji.
 • Wykonywanie operacji CRUD na encjach JPA z wykorzystaniem menadżerów encji.
 • Implementacja związków encji wszystkich liczności, w tym relacji jednokiernkowych i dwukierunkowych.
 • Implementacja specjlanych przypadków ORM takich jak kompozytowych kluczy podstawowych, dziedziczonych relacji i operacji kaskadowych.
 • Wykorzystanie JPQL do pisania zapytań zorientowanych obiektowo i przetwarzania wyników kwerend.
 • Wykorzystanie Criteria API do definiowania zapytań i skorzystania z bezpieczeństwa typów z wykorzystaniem Metamodel API.
 • Budowanie fasad wielokrotnego użytku, króre enkapsulują prostsze i złożone operacje trwałości.
 • Implementacja obsługi trwałego cyklu zdarzeń.
 • Definiowanie wymagań walidacji JSR-303 w encjach JPA i ich wykonywanie przez providera JPA.
 • Podejmowanie konsekwentnych decyzji o strategiach blokowania i zrozumieni roli bufora JPA w aplikacjach biznesowych.

Plan szkolenia Rozwiń listę

 1. Wprowadzenie do JPA
  • Mapowanie obiektowe/relacyjne.
  • Niezgodności pomiędzy modelami obiektowymi i relacyjnymi
  • Java Persistence API
  • Hibernate
  • Historia
  • Architektura
  • Metadane encji
  • Menadżer encji
 2. Mapowanie obiektowe/relacyjne
  • Adnotacje
  • Standardy JavaBean
  • Własność, Pole i dostęp mieszany
  • Mapowaie tabel i kolumn
  • Klucze podstawowe i generowanie
  • Mapowanie typów
  • Typy tymczasowe i wyliczeniowe
  • Typy wbudowane
  • Relacje encji
  • Relacje Wiele-do-Jeden (@ManyToOne)
  • Relacje Jeden-do-Jeden (@OneToOne)
  • Relacje Jeden-do-Wiele (@OneToMany)
  • Relacje Wiele-do-Wiele (@ManyToMany)
  • Szybkie i wolne ładowanie
 3. Menadżerowie encji
  • Wprowadzenie encji do pracy
  • persistence.xml
  • Stany encji i przekształcenia
  • Zarządzanie transakcjami
  • Operacje trwałości
  • Tworzenie zapytań
  • Kwerendy nazwane
  • Parametry kwerend
  • Natywne kwerendy
 4. JPQL
  • Java Persistence Query Language
  • Struktura zapytania
  • Wyrażenia ścieżki
  • Filtrowanie
  • Funkcje skalarne
  • Operatory i pierszeństwo
  • between, like, in
  • is null, is empty
  • Porządkowanie
  • Aliasy
  • Grupowanie
  • Funkcje agregujące
  • Złączenia
  • Konstruktory
 5. Mapowanie zaawansowane
  • Strategie dziedziczenia
  • Strategie pojedyńczej tabeli
  • Strategia złączonej tabeli
  • Strategia Table-Per-Concrete-Class
  • Zapytania na dziedziczonych relacjach
  • Identyfikacja typu z .class
  • Tabele drugorzędne
  • Kompozytowe klucze podstawowe
  • @IdClass i @EmbeddedId
  • Identyfikatory pochodne
  • @ElementCollection
  • Wartości domyślne
  • Pola @Version
  • Kaskadowanie i usuwanie sierot
  • Odłączanie i złączanie
  • Rozszerzenia Hibernate
  • Adnotacja @Type
 6. Criteria API
  • Historia Criteria API
  • Struktura zapytań Criteria
  • MetaModel API i Query Type Safety
  • Hibernate Metamodel Generator
  • Krotki
  • Złączenia
  • Predykaty
  • Budowanie wyrażeń
  • Pożądkowanie
  • Grupowanie
  • Enkapsulacja logiki trwałości
  • Fasady
  • Zapytania zakresu
 7. Cykl życia i walidacja
  • Zdarzenia cyklu życia
  • Adnotacja metod
  • Listenery encji
  • Walidacja JSR-303
  • Walidator Hibernate
  • Adnotacje przymusu -Tryby walidacji
  • Grupy walidacji
 8. Blokowanie i buforowanie
  • Współbieżność
  • Blokowanie optymistyczne
  • Optymistyczne blokowanie odczytu
  • Optymistyczne blokowanie zapisu
  • Pesymistyczne blokowanie
  • Buforowanie
  • Kontekst trwałości jako bufor transakcyjny
  • Bufor współdzielony (II poziomu)
  • Dobre praktyki
Pobierz konspekt szkolenia w formacie PDF

Dodatkowe informacje

Wymagania
 • Solidne doświadczenie w programowaniu w Java jest wymagane - Kurs 103 jesy wymagany.
 • Znajomość koncepcji relacyjnych baz danych i SQL jest zalecana, lecz nie jest koniecznie wymagana - Kurs 301 może okazać się pomocny.
 • Wcześniejsze doświadczenie z JDBC będzie pomocne, lecz nie jest wymagane.
Poziom trudności
Czas trwania 4 dni
Certyfikat Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Capstone Courseware.
Prowadzący Certyfikowany wykładowca Capstone Courseware.

Szkolenia powiązane tematycznieRozwiń listę

Java

Web Design i Programowanie


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o powyższym szkoleniu.


* pola oznaczone (*) są wymagane

Informacje o przetwarzaniu danych przez Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5,30-103 Kraków, e-mail: compendium@compendium.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@compendium.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków

Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz przesłaniu newslettera na podstawie wyrażonej zgody.

Dane mogą być udostępniane:

- pracownikom i współpracownikom Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować Pani/a zamówienie, lub usługę
- podmioty przetwarzające dane na zlecenie Compendium – Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., np. poczta, kurier, przewoźnik profesjonalny,
- uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień.

Dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia i usług posprzedażowych, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia przez Panią/a sprzeciwu.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

CENA 3750 PLN NETTO Czy wiesz, że możesz uzyskać do 100% dofinansowania na ten kurs?   Sprawdź jak »

zamknij

Kody rabatowe

Kod rabatowy, może dotyczyć (szkolenia, producenta, terminu). Jeżeli posiadasz kod rabatowy, to wpisz go w odpowiednie pole.
(kolor zielony oznacza wpisanie prawidłowego kodu | kolor czerwony oznacza, że wpisany kod jest nieprawidłowy)

FORMA SZKOLENIA ?

zamknij

Szkolenie stacjonarne

Szkolenia stacjonarne w Compendium CE odbywają się najczęściej w naszych lokalizacjach w Krakowie i Warszawie, ale także w miejscu ustalonym przez klienta. Grupa uczestnicząca w szkoleniu spotyka się w danym miejscu o określonym czasie i wraz z trenerem aktywnie uczestniczy w laboratoriach.

Szkolenie dlearning

W szkoleniach Compendium Distance Learning możesz uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Kursanci, dzięki zaawansowanej technologii, którą dostarcza Compendium CE, stale widzą i słyszą trenera, mogą mu zadawać pytania poprzez chat i mikrofon, a także uczestniczą w ćwiczeniach i laboratoriach, które rozwiązują wraz z prowadzącym. Po więcej informacji zajrzyj na stronę dlearning.eu

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ?

zamknij

Materiały papierowe

Materiały tradycyjne: cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych, drukowanych lub innej, w zależności od ustaleń z producentem.

Materiały ctab

Materiały ctab: cena zawiera tablet ctab oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej bądź tradycyjne materiały szkoleniowe i materiały dodatkowe dostarczone w wersji elektronicznej w zależności od ustaleń z producentem (w postaci dokumentów PDF lub EPUB). Tak dostarczone materiały są przystosowane pod kątem wyświetlania ich na tablecie ctab. Po więcej informacji zajrzyj na stronę ctab.

 

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA

Brak ustalonych terminów dla tego szkolenia.

Zaproponuj własny termin

Najbliższe szkolenia Capstone Courseware

Harmonogram szkoleń
Capstone Courseware